Søg
Dansk Design Center søger praktikanter til efterårssemesteret 2017
Vi søger dygtige praktikanter, der i tæt samarbejde med husets projektledere og eksterne samarbejdspartnere vil bidrage til designdrevne forløb, der kan tilføre værdi til erhvervslivet.
Deadline
31. marts 2017
Bliv praktikant hos Dansk Design Center

Vil du være en del af Dansk Design Center? Dansk Design Center går en spændende tid i møde, hvor vi skal realisere en række projekter, der alle har fokus på at styrke erhvervslivets brug af design som driver for innovation og vækst. Læs mere om Dansk Design centers aktiviteter her.

Vi søger dygtige praktikanter til efterårssemesteret. Som praktikant i Dansk Design Center vil du i tæt samarbejde med husets projektledere og eksterne samarbejdspartnere bidrage til designdrevne forløb, der kan tilføre værdi til erhvervslivet. 

Du skal være under uddannelse samt kunne kommunikere på dansk i skrift og tale for at komme i betragtning. Vi søger praktikanter med en række forskellige profiler.

Vi søger praktikanter, der

  • Kan arbejde på tværs af projekter.  
  • Kan formidle ny viden, og ved hvordan den sættes i spil.
  • Kan bistå med stærk visuel formidling: det er en fordel, hvis du har flair for mediearbejde: eksempelvis fotografering, videoredigering, webdesign og grafisk arbejde i eksempelvis Adobe-programsuiten.
  • Kan bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere events og workshops i samspil med vores netværk.

Vi forventer, at du

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, minimum en bachelorgrad, fx fra designskolerne, ITU, DTU eller en samfundsvidenskabelig uddannelse.
  • Er interesseret i design-, erhvervs- og innovationspolitik.
  • Er nysgerrig på design og den værdi, det kan tilvejebringe i et forretnings- og samfundsperspektiv

Om praktikforløbet
Praktikforløbet løber i efterårssemestret 2017 – fra august/september til december. Præcis opstart og afslutning kan aftales individuelt.

Du vil typisk blive tilknyttet ét til to af Dansk Design Centers projekter. Hvis du har interesse for et særligt projekt, er du velkommen til at målrette din ansøgning dette projekt.

Praktikforløbet er ulønnet, men udgifter til forplejning, IT udstyr mv. dækkes af Dansk Design Center.

Om Dansk Design Center
Dansk Design Center arbejder for at styrke anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til professionalisering af designbranchen, og fremme design nationalt og internationalt. Vores mål er herigennem at bidrage til Danmarks innovationskraft, vækst og velfærd. I tætte partnerskaber med erhvervsliv, designvirksomheder, offentlige organisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner:

  • Udvikler og leder vi eksperimenterende designprogrammer fra lille til stor skala.
  • Høster ny indsigt i sammenhængene mellem design, innovation og vækst.
  • Kommunikerer om designs værdiskabelse, for dermed at skabe spredning og forankring af designfremmende aktiviteter nationalt og internationalt.

Spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Anne Christine Lyder Andersen på mail acl@ddc.dk eller telefon 31 31 73 74.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og dokumentation for at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk og skriv praktik i emnefeltet.

Ansøgningsfrist 31. marts 2017.