Menu
Søg
Dansk Design Center søger studerende til praktikophold i foråret 2018
Dansk Design Center søger løbende dygtige studerende, der kunne tænke sig at komme i praktik hos os. Lige nu leder vi efter praktikanter, der vil skærpe deres viden og kompetencer indenfor business, design, kommunikation, teknologi, policy, antropologi og lignende fagligheder.

Vil du være en del af Dansk Design Center? Som praktikant i Dansk Design Center vil du i tæt samarbejde med husets projektledere og eksterne samarbejdspartnere bidrage til designdrevne forløb, der kan tilføre værdi til erhvervslivet. Vi arbejder for at realisere en række projekter, der alle har fokus på at styrke erhvervslivets brug af design som driver for innovation og vækst.  

Du skal være under uddannelse samt kunne kommunikere på dansk i skrift og tale for at komme i betragtning. Vi søger studerende med kompetencer inden for forskellige områder, det gælder fx business, design, kommunikation, teknologi, policy og antropologi. Du vil typisk blive tilknyttet ét til to af Dansk Design Centers projekter. Hvis du har interesse for et særligt projekt, er du velkommen til at målrette din ansøgning dette projekt.

Praktikant til Danish Design Award
Danish Design Award er Design denmarks og Dansk Design Centers store danske designpris, som hylder virksomheder og designere for den forskel, deres løsninger gør i industri og samfund. Prisen uddeles årligt i en række forskellige kategorier. I 2018 vil der bl.a. være fokus på at udbrede kendskabet til den forskel design skaber internationalt med awarden som løftestang, ligesom det vil være fokus at styrke udvikling og værdiskabelse blandt finalister og vindere gennem community-drevne aktiviteter.

Vi søger en praktikant, der vil bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere Danish Design Award i samspil med vores netværk.
 

Praktikant til InnoFounder
Dansk Design Center og CIID er operatør på Innovationsfondens InnoFounder program. Formålet med programmet er at skabe vækst ved at booste de mest lovende nyuddannede iværksættertalenter gennem en design-drevet startup-inkubator. I InnoFounder får iværksættertalenterne adgang til en række erfarne, specialiserede domæneeksperter og mentorer i et intenst og ambitiøst forløb med tematiserede workshops, nøgleevents, dyb integration i økosystemer og i co-working spaces i hele landet.

Vi søger en praktikant med interesse for og gerne kendskab til startups og startup-økosystemet i Danmark. Du vil skulle bistå med at udvikle, planlægge og koordinere events og workshops i samspil med vores netværk, foretage administrativt arbejde i forbindelse med inkubatoren, og håndtere SoMe, grafisk udvikling (på simpelt niveau) og digital kommunikation generelt.

Praktikant til Designrejsen og Design Byer

Designrejsen 
Designrejsen er Dansk Design Centers ambitiøse, nationale indsats over for små og mellemstore virksomheder. Programmet tilbyder aktiviteter og forløb for virksomhedsledere, der ønsker at afprøve, hvordan brug af designmetoder i innovationsprocesser kan bidrage til at styrke deres virksomheds vækst og konkurrenceevne. Dansk Design Center vil over en treårig periode tager 1.000 ledere med på en designrejse, der kan styrke deres afsæt for udvikling og innovation. Dansk Design Center følger virksomhedernes udvikling tæt for at forstå, hvilke vilkår der giver virksomheder de bedste forudsætninger for fremdrift og innovation.

Design Byer
Design Byer er en udviklingsplatform for programmer, der afdækker og styrker designs rolle i byudvikling. Dansk Design Center vil bringe virksomheder, borgere og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe vores byer via nye former for samarbejde. Med design som optik vil DesignByer dels bevæge sig inden for smart city og big data-området, men også inden for felter som byplanlægning, arkitektur og strategisk byudvikling.

Vi søger en praktikant med kompetencer indenfor business, antropologi, design eller teknologi. Du vil bl.a. bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere events og workshops i samspil med vores netværk. Du vil også skulle gennemføre interview med virksomheder, indsamle viden, gennemføre research og systematisere viden.

Praktikant til Boxing Future Health og REMODEL

Boxing Future Health
Sammen med eksperter inden for scenarieudvikling og fremtidsforskning samt aktører fra sektor og industri, udvikler Dansk Design Center et antal visuelle og taktile fremtidsscenarier, der tegner et billede af sundhedsvæsnet i år 2050. Målet er at skabe fysiske fremtidsscenarier, hvor sundhedssektorens nøgleaktører, førende erhvervsvirksomheder og designere kan mødes og opdager nye markeder, udvikle nye forretningsmodeller og i fællesskab forbereder sig på fremtiden.

REMODEL
Dansk Design Center gennemfører i samarbejde med danske produktionsvirksomheder et designdrevet forretningsudviklingsforløb, der indlejrer open source-principper i virksomheders forretningsmodeller.

Formål er at afdække, hvordan open source hardware forretningsmodeller kan designes på en måde, således at produktionsvirksomheder kan bruge dem til at skalere deres forretning og dermed sætte skub i den økonomiske vækst gennem etablering af innovative og bæredygtige open source hardware produkter, løsninger og afledte services.

Vi søger en praktikant med interesse for og gerne kendskab til nye digitale fabrikationsteknologier og for samspillet mellem design, teknologi og innovation. Du vil bl.a. bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere events og workshops i samspil med vores netværk.

Praktikant til Exploring Design Impact og Nordic Design Resource

Exploring Design Impact
Sammen med Dansk Industri gennemfører Dansk Design Center nye målinger af erhvervslivets anvendelse af design. Formålet er at tilvejebringe ny og opdateret data om virksomheders værditilvækst gennem brugen af design i lyset af et designbegreb under forandring. Det er intentionen, at der med projektet skabes grobund for dansk/europæisk/international benchmarking, og at data kan danne grundlag for fremadrettede initiativer til at understøtte og styrke anvendelsen af design som metode til innovation – både blandt virksomheder og i den etablerede designbranche.

Nordic Design Resource
Der findes i dag ikke et reelt overblik over designbranchen i de nordiske lande. Med projektet Nordic Design Resource er Dansk Design Center gået sammen med søsterorganisationer i Norge, Finland, Island og Sverige for at kortlægge designressourcerne. Formålet er blandt andet at tilvejebringe et værktøj, hvor virksomheder nemt kan navigere i landskabet af designvirksomheder og designere, der kan bistå med innovation og forretningsudvikling.

Vi søger en praktikant med interesse for analyse, databehandling og projektledelse. Vi ser gerne at du har erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode samt analyse og kommunikation af data.

Praktikant til digitalt content og kommunikation
Kommunikation er bygget ind i og skal understøtte alle facetter af Dansk Design Centers arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi mestrer kommunikation til alle målgrupper: virksomheder, designere, myndigheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. og kan betjene os af alle relevante kommunikationskanaler.

Vi søger en praktikant med kompetencer indenfor SoMe, digital storytelling, videoproduktion og digital kommunikation generelt. Det vil være en fordel, hvis du har flair for mediearbejde: eksempelvis fotografering, videoredigering, webdesign og grafisk arbejde. Du vil blive tilknyttet kommunikationsteamet og fungere på tværs af projekter i Dansk Design Center.

 

Om dig
Generelt søger vi studerende, der:

  • Kan arbejde på tværs af projekter  
  • Kan formidle ny viden, og ved hvordan den sættes i spil
  • Kan bidrage til at udvikle, planlægge og koordinere events og workshops i samspil med vores netværk
  • Har flair for mediearbejde: eksempelvis fotografering, videoredigering, webdesign og grafisk arbejde i eksempelvis Adobe-programsuiten

Vi forventer, at du:

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx fra CBS, SDU, designskolerne, ITU, DTU eller en samfundsvidenskabelig uddannelse
  • Er interesseret i innovationspolitik
  • Er nysgerrig på design og den værdi, det kan tilvejebringe i et forretnings- og samfundsperspektiv

Om praktikforløbet i Dansk Design Center
Et praktikforløb strækker sig typisk over fem til seks måneder. Præcis opstart og afslutning kan aftales individuelt. Praktikforløbet er ulønnet, men udgifter til forplejning, IT-udstyr mv. dækkes af Dansk Design Center.

Om Dansk Design Center
Dansk Design Center arbejder for at styrke anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til professionalisering af designbranchen, og fremme design nationalt og internationalt. Vores mål er herigennem at bidrage til Danmarks innovationskraft, vækst og velfærd. I tætte partnerskaber med erhvervsliv, designvirksomheder, offentlige organisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner:

  • Udvikler og leder vi eksperimenterende designprogrammer fra lille til stor skala
  • Høster vi ny indsigt i sammenhængene mellem design, innovation og vækst
  • Kommunikerer vi om designs værdiskabelse, for dermed at skabe spredning og forankring af designfremmende aktiviteter nationalt og internationalt.

Spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Anne Christine Lyder Andersen på mail acl@ddc.dk eller telefon 3131 7374.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og dokumentation for at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk. Vi tager løbende kandidater til samtale.  

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox