Menu
Søg
Hvordan kan designtænkning bringe nye teknologiske muligheder i spil for produktionsvirksomheder?
8. januar 2016
I Dansk Design Center afholdte vi i november fire workshops sammen med en række danske og internationale eksperter. Vi bad dem hjælpe os brainstorme over en række temaer inden for DDC’s nye arbejdsfelt, Fremtidens Fabrikation, som sætter fokus på Danmark som produktionsland. Workshop #3 stillede spørgsmålet: Hvordan kan designtænkning bringe nye teknologiske muligheder i spil for produktionsvirksomheder?
#FutureFab workshop by Danish Design Centre, exploring new technological potentials through design thinking for production companies.

17 teknologi-eksperter, designere, iværksættere og makers var mødt op til denne workshop for at udforske de nye markeder, der opstår for produktionsvirksomheder i en tid hvor digitalisering, adgang til store strømme af data, avanceret teknologi og globale produktionsnetværk udfordrer en konventionel praksis for mange produktionsvirksomheder. For at tilføre diskussionen ny og relevant viden indledtes workshoppen med inspirationsindspark fra to eksperter, Tomas Diez, leder af Fablab Barcelona, samt Morten Wagner, leder af Idemo Lab. Med disse indspark fik deltagerne et nuanceret overblik over flere af de nye markeder, der opstår som følge af den teknologiske udvikling. Dette satte gang i en levende diskussion, om hvor og hvordan der er behov for at sætte ind for at styrke virksomheder og vækstlags evne til at gribe disse muligheder.

Smarte produkter
Det blev tydeligt, at der er mange retninger at bevæge sig i, når vi taler om nye produktionsfelter der er opstået som følge af de nye teknologiske muligheder: workshoppen berørte eksempelvis ny robotteknologi, maker-kulturens demokratisering af produktionsteknologier, blockchain (teknologien bag eksempelvis Bitcoin), servitization og big data. En af de produktionsfelter, som gentagende gange indtog en central plads i diskussionerne var Internet of Things (IoT), eller hvad mange også kalder smarte produkter: at fysiske produkter forbindes med en digital netværksopkobling for at muliggøre, at fysiske ting kan tale sammen og udveksle data. Et eksempel på et smart produkt er Google Nest – en termostat, der kan fjernbetjenes ved brug af apps på mobiltelefonen. IoT er blevet en stor trend, fordi mange virksomheder og interesseorganisationer øjner muligheder for udviklingen af nye forretningsmodeller ved at sammenkoble data, produktionsteknologier og software services.

Fra smart teknologi til smart brug
På trods af den stærke hype blev det tydeligt på workshoppen er der er lang vej endnu, før det danske erhvervsliv for alvor formår at løfte sig på IoT-området. Det er primært de store danske virksomheder, som har kastet sig ud i arbejdet med at udforske IoT. Mange SMV’ere kender endnu ikke nok til de teknologiske muligheder og har ikke nødvendigvis ressourcerne til at løfte et helt nyt forretningsområde som dette. Her blev det tydeligt, at der er brug for at udbrede kendskab til dette nye marked i Danmark og at lære af internationale erfaringer.

Workshoppens deltagere kastede også et kritisk blik på de smarte produkter og understregede at et smart produkt først er rigtig smart, når formålet med den digitale tilkobling er gennemtænkt og bidrager til at forøge værdien for kunden. Et smart produkt er altså ikke smart i sig selv. Her kan det være relevant at bringedesign-thinking kompetencer i spil i forhold til at kvalificere formål, kunderelevans, brugervenlighed og relation til marked og teknologi i udviklingen af nye IoT-løsninger.

Workshop som startskud
Diskussionen om hvordan vi bedst kan hjælpe danske virksomheder på vej til at udforske de nye produktionsfelter er først lige begyndt. Brainstormen åbnede op for en række mulige aktiviteter og indsatser, som kan bidrage til at styrke Danmark som produktionsland gennem øget brug af designtænkning. Målet med denne workshop og de øvrige i serien er – i samarbejde med vores netværk – at udvikle et 3-årigt program, som aktivt skal styrke danske produktionsvirksomheders mulighed for øget vækst, samt skabelse af innovative produkter og mere bæredygtige løsninger. Her på DDC er vi nu igang med at fastlægge konkrete aktiviteter til 2016 og på længere sigt, og inviterer hermed alle læsere af denne blogpost til at tage kontakt og bidrage til vores arbejde. Dette gøres ved at kontakte Julie Hjort og Christian Villum på henholdsvisjhj@ddc.dk og cvi@ddc.dk eller gennem dialog på de sociale medier med brug af hashtagget #FutureFab.

Du kan læse og se mere om de øvrige workshops i venstre kolonne. Læs endvidere mere om Fremtidens Fabrikation her.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox