Søg
Kontakt

Dansk Design Center
Fæstningens Materialgård, Bygning B
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K

CVR nr. 3728 7121

Generelle henvendelser: ddc@ddc.dk
Webredaktion: editor@ddc.dk

Dansk Design Centers direktør
Kontakt sekretariatschef Anne Christine Lyder Andersen på telefon + 45 3131 7374 eller mail acl@ddc.dk

Presse og kommunikation
Kontakt kommunikationschef Peter Kamph på telefon +45 2098 4213 eller mail phk@ddc.dk

Økonomi og bogholderi
Kontakt controller Malene Hvidt Thamdrup på telefon +45 2241 9009 eller mail mht@designsociety.dk

Medarbejdere
Find kontaktoplysninger på DDCs ansatte

Åbningstider
Dansk Design Center har ikke længere åbent for offentligheden i form af udstillinger, butik eller café. Vi anbefaler i stedet et besøg på Designmuseum Danmark.