Menu
Søg
Om Designrejsen
Dansk Design Center tager 1000 ledere med på en designrejse, der markant kan styrke deres afsæt for udvikling og innovation.

Designrejsen er Dansk Design Centers ambitiøse, nationale indsats over for små og mellemstore virksomheder. Programmet tilbyder aktiviteter og forløb for ledere, der ønsker konkret at opleve og afprøve, hvordan brug af designmetoder i innovationsprocesser kan bidrage markant til at styrke deres virksomheds vækst og konkurrenceevne.

Designrejsen anvender selv designmetoder - og bygger på solide erfaringer høstet gennem Dansk Design Centers erhvervsrettede indsatser over de seneste år, som bl.a. har demonstreret designs værdi som værktøj til innovation og hurtig, træfsikker forretningsudvikling.

1000 ledere oplever den forskel, design kan gøre

Et centralt greb i Designrejsen er at bringe designeres tænkning og arbejdsmetoder i spil for at introducere langt mere agile og dynamiske processer til forretningsudvikling. Design giver en systematisk tilgang til at arbejde hurtigt og agilt, visuelt og taktilt med innovation. Designdrevne forløb tager altid udgangspunkt i brugerens behov og har til formål at skabe brugervenlige løsninger, der rammer en efterspørgsel i markedet. Processen er inddragende og tværfaglig og går på tværs af siloer i organisationen. Den er velegnet til at inddrage eksterne og interne ressourcer, der giver friske øjne og ser udfordringer og potentialer forskelligt. Risikoen for fejlinvesteringer i fx teknologi nedsættes, da koncepter løbende prototypes og testes med og på brugere. Den konstante feedback gør, at virksomheden hele tiden rykkes i den rigtige retning. 

Nu tager Dansk Design Center 1000 ledere med på en designrejse, der markant kan styrke deres afsæt for udvikling og innovation - hvad enten de ønsker viden og værktøjer til inspiration eller at deltage i mere intensive innovationsforløb i tæt samarbejde med designere og innovatører. Vi følger virksomhedernes udvikling tæt for at forstå, hvilke vilkår der giver virksomheder de bedste forudsætninger for fremdrift og innovation. Og vi dokumenterer og deler, hvordan arbejdet med design konkret har skabt værdi for de enkelte virksomheder gennem tal og cases.

Programmets tilbud udvikles, afprøves og drives i et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer, som bidrager til løbende at sikre, at de forløb, materialer og viden programmet leverer udvikler sig og tilpasser sig de udfordringer, som en virksomhedsleder står med i dag. Med programmet lanceres også Designmentorer  - et mentorkorps af de førende designere og innovatører i Danmark, som med deres tilknytning til Designrejsen er med til at sætte standarden for designydelser i dag. Mentorerne bistår med at kvalificere programmets tilbud og tager også del i konkrete events og aktiviteter sammen med virksomheder.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox