Søg

Sara Gry Striegler

Programleder (på barsel indtil foråret 2017)

Sara Gry Striegler brænder for at skabe værdi gennem indsigter, udfordre vanetænkning og eksperimentere for at løse komplekse problemstillinger. Som programleder i Dansk Design Center har hun et stærkt fokus på at udvikle og lede programmer med afsæt i designtænkning og samskabelse. Med rygsækken fyldt med værktøjer til at drive en designproces tager hun trygt partnere og interessenter gennem workshops og er ikke bange for at skabe nye måder at forstå og løse en udfordring på – blandt andet gennem servicerejser, designspil og prototyper. Sara bidrager desuden til, gennem udvikling og implementering af designmetoder og -værktøjer, at DDC som organisation arbejder designdrevent på et ambitiøst niveau.

Sara er ansvarlig for at udvikle og lede Dansk Design Centers indsats på sundhedsområdet, DesignSundhed, der sætter design på dagsorden i arbejdet med at udvikle sundhedsvæsnet mod fremtiden. Sammen med offentlige partnere, virksomheder og designere igangsætter hun nye initiativer der eksperimenterer og udforsker nye perspektiver, der kan bidrage til at skabe sundhedseffekt og serviceydelser, der sætter patienter i centrum, og forbinder sundhedssektor og erhvervsliv for at levere innovative sammenhængende serviceydelser.

Dertil er Sara ansvarlig for at lede programmet Scaling by Design, der sammen med 7 dygtige mentorer og 7 virksomheder undersøger hvordan designdrevet forretningsudvikling kan skalere produktdesignvirksomheder.

Sara har en design- og innovationsfaglig baggrund fra DTU og har flere års erfaring med at drive innovationsprojekter i krydsfeltet mellem designere, eksperter, private og offentlige parter og er vant til at formidle og arbejde visuelt for at få et budskab igennem.