Menu
Søg

Aase Højlund Nielsen

Strategisk Fundraiser
Tlf.
+45 3161 6709
aase
John Shin Hansen
Aase Højlund Nielsen
Download billede

Aase Højlund Nielsen er strategisk fundraiser og knyttet til flere platforme, men især til SMV platformen, hvor hun understøtter designindsatsen over for små og mellemstore virksomheder. Hendes primære opgave er at have øje for finansieringsmuligheder og funde, der kan danne ramme om kommende initiativer og indsatser. Aase har en særlig rolle i forhold til at sikre en god relation til de nære samarbejdspartnere – især Designskolen, Syddansk Universitet og Kolding Kommune.

Aase kommer fra en international baggrund. Hun har gennem en årrække boet og arbejdet i Bruxelles og kender EU-systemet, dets strukturer og processer, og ved hvad der skal til for at trænge igennem. Hun har stået i spidsen for store EU-projekter og har stor erfaring fra samarbejde med organisationer og institutioner fra forskellige dele af Europa. Hun er en stærk netværker med et solidt kontaktnet til personer og organisationer inden for designfeltet rundt omkring i Europa. 

Aase er engageret i systemiske processer og systemisk tænkning, hvor kontekstforståelse og relationer indgår som centrale elementer. Lige nu er hun i gang med at afslutte en MSc på Open University i Systems Thinking in Practice, som bygger oven på den MA i Historie og Middelalderarkæologi, hun har fra Københavns og Aarhus Universiteter. 

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox