Menu
Søg

Anne Christine Lyder Andersen

Sekretariatschef
Tlf.
+45 3131 7374
Anne Christine Lyder Andersen
Agnete Schlichtkrull
Download billede

Anne Christine Lyder Andersen er som sekretariatschef bindeleddet mellem Dansk Design Centers organisation, ledelse, bestyrelse, ejerkreds og strategiske partnere. Anne har ansvaret for Dansk Design Centers sekretariat og dets understøttelse af organisationen samt ledelsesbetjening af direktion og bestyrelse. Det gælder bl.a. digitalisering og professionalisering af processer og værktøjer. Anne er ansvarlig for resultatkontrakter med ejerkreds og strategiske partnere samt relationerne til ministerier, regioner og kommuner. Hun har ansvaret for at omsætte læring fra Dansk Design Centers effektmålingsarbejde til bl.a. policyindspil til Erhvervsministeriet mhp. udvikling af designpolitikken i Danmark. Endelig arbejder Anne med at sikre, at Dansk Design Center bliver en central aktør i BLOX.

Anne brænder for at levere resultater, der skaber fundamentet for, at organisationens ledelse og medarbejdere kan koncentrere sig om de store, fagligt vigtige projekter og at ny viden udnyttes til at løfte dansk erhvervsliv.

Anne har sin arbejdsmæssige “opdragelse” i en politisk styret organisation og har tidligere bl.a. arbejdet for departementschefen i Erhvervsministeriet, ligesom hun har sekretariatsbetjent Danmarks Vækstråd. Anne har stor indsigt i de politiske dagsordener og de centrale aktører på erhvervs-, vækst- og innovationsområdet. Anne er cand.polit fra Københavns Universitet.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox