Menu
Søg
Baggrund

Danske virksomheder er internationalt førende inden for udvikling af produktdesign, og interessen for dansk design lever fortsat i bedste velgående. Men størstedelen af danske produktdesignvirksomheder forbliver små – forretningen vokser ikke, selv om ejerne ofte overvejer mulighederne. Derfor DDC nu udforske nye veje til vækst.

Mange ejere af mindre produktdesignvirksomheder overvejer, hvordan de kan få bedre adgang til de globale markeder og påvirke udvikling og efterspørgsel, samtidig med de bevarer kontrol over processen og virksomhedens udvikling.

Dansk Design Center igangsætter derfor eksperimentet Scaling by Design, der skal udforske barriererne for vækst, udforske virksomhedernes udfordringer, og udfolde nye måder at anvende design som strategisk vækstværktøj.

Målgruppen er små og mindre produktdesignvirksomheder, som udvikler designs til business-to-consumer markedet, og som har vækstpotentiale. I første fase udvikles pilotforløb i samarbejde med udvalgte pionervirksomheder med særligt potentiale. På længere sigt skal resultaterne kunne anvendes af hele målgruppen.

Baggrund for eksperimentet

Scaling by Design skal blandt andet imødekomme følgende udfordringer, der er en realitet for mange virksomheder:

Økosystemets mange tilbud og relevans: Der findes en række indsatser, rådgivning og støtte til mindre virksomheder, men det kan være svært at få overblik og finde sammenhæng.

Designeres kompetencer: Designeres primære kompetencer ligger ikke indenfor forretningsforståelse og strategi, og de kan mangle forudsætninger på området.

Netværk: Det er udfordrende for virksomheder at hjælpe hinanden og skabe nye stærke netværk, der reelt er værdiskabende.

Forretningsmodeller og samarbejder: Hvilke forretningsmodeller findes der? Hvilke selskabskonstruktioner findes der? Hvordan etableres nye samarbejder, der krydsbestøver hinanden?

Finansiering og investering: Der findes få business angels og investorer, der investerer i design.

Designspørgsmål – vi vil udforske og undersøge:

  • Hvordan gør vi skalering til et attraktivt og naturligt skridt for produktdesignvirksomheden?
  • Hvordan sikrer vi, at virksomhederne fortsat oplever de har styr på processer og udvikling, har deres ’hjerte’ med, samtidig med de leder virksomheden til vækst?
  • Hvordan sikrer vi at vækst er positivt, overskueligt og ønskværdigt; en integreret del af forretningen?

Metode, resultater og DDCs rolle

DDC vil i tæt samarbejde med en række virksomheder der kan skalere, virksomheder der har skaleret samt aktører fra økosystemet, udforske og undersøge hvad virksomhederne har behov for; hvad der skal til for at skalering lykkes – og afprøve det gennem et eksperiment. Et eksperiment, hvor DDC vil facilitere mødet og afprøvningen af værktøjer og tiltag, der kan sætte design ind i en ny sammenhæng, og sammen med virksomhederne undersøge hvad design som strategisk værktøj kan gøre for en produktdesignvirksomhed.

At Scaling by Design er et eksperiment betyder også, at vi arbejder eksplorativt, dynamisk og uden afgrænsede målsætninger. Designmetoder er en integreret del af processen, både ved udvikling af pilot scalingsforløb for pionervirksomhederne, og til videre metodeudvikling for vækstforløb.

Værdien af Scaling by Design kan omfatte følgende:

  • Øget vækst og jobskabelse i de deltagende virksomheder eller i økosystemet
  • Ny viden om vækstpotentialer for små produktdesignvirksomheder
  • Ny viden om økosystemer som metode til vækst
  • Opbygning og afprøvning af metoder for aktivering af økosystemet, herunder afdækning af, hvilke primære interessenter i økosystemet er relevante for danske produktdesignvirksomheder.
  • Udvikling af vækstforløb, som DDC kan videreføre i andre sammenhænge og stille til rådighed for yderligere virksomheder.
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox