Menu
Søg
Værktøj: BLIK
16. marts 2017
Af Christian Pagh, Urgent.Agency
Brugerforståelse er helt essentiel for at skabe værdi for enhver moderne virksomhed. Værktøjet BLIK kan anvendes til at blive klogere på, hvordan mennesker oplever og handler i mødet med et sted eller en service. Lær hvordan man arbejder med BLIK, der præsenteres af Urgent.Agency.
urgent agency blik

Et centralt spørgsmål for enhver moderne virksomhed er: Hvordan oplever vores brugere de produkter, services eller rum vi står for? Brugerforståelse er helt essentiel for at skabe værdi. Værktøjet BLIK kan anvendes til at blive klogere på, hvordan mennesker oplever og handler i mødet med et sted eller en service. Med afsæt i BLIK kan man bedre udvikle mere relevante løsninger – f.eks. i forhold til indretning, rumlig kommunikation og wayfinding, der kan skabe værdi for brugeren – og dermed for virksomheden.

BLIK for brugerindsigter
I partnerskabet mellem Bella Centret og Urgent.Agency blev anvendelsen af BLIK brugt til at udvikle et nyt skilte- og wayfindingprojekt, der blev startet ved messen CIFF (Copenhagen International Fashion Fair) 2017. Det samlede analysearbejde gennemført af Urgent.Agency gav en række indsigter i, hvordan brugere oplever og agerer, når de er på messen. Indsigterne vedrørte både konkrete anbefalinger til, hvordan besøget på messen – og kommunikationen før og efter – kan forbedres.

BLIK kan bidrage til at få et mere konkret billede af, hvordan mennesker oplever deres omverden. Det kan bidrage til at identificere centrale interaktionspunkter, der har betydning for brugeroplevelsen, også kendt som touch points eller pain points.

BLIK er et praktisk værktøj, når man laver observationer og feltarbejde. Det kan bruges til både korte, mindre analyser og til mere omfattende studier. BLIK kan med fordel kombineres med interviews og rumlige analyser. Et centralt aspekt i ethvert analysearbejde er at håndtere alt det, der sker, der ikke bare passer ind. Derfor må et værktøj altid kombineres med konkret fortolkning.

  urgent agency
  På tre messer var Urgent.Agency tilstede med et Creative Hospitality Lab. Her foretog de interviews med indkøbere, udstillere og presse, samt observerede de besøgende.
  urgent agency blik
  På tre messer var Urgent.Agency tilstede med et Creative Hospitality Lab. Her foretog de interviews med indkøbere, udstillere og presse, samt observerede de besøgende.

  Sådan gør du: Observer blikket, linjer, interaktion og kontraster
  BLIK er et rumligt observationsværktøj til at iagttage brugernes adfærd. Metoden sætter fokus på fire aspekter: Blik, Linjer, Interaktion og Kontraster.

  Blikket: De punkter, brugernes blikke er rettet mod, og dermed steder, hvor man kan fange deres opmærksomhed.

  Linjer: De linjer, der dannes i rummet, når brugerne bevæger sig rundt. Det giver en forståelse for brugernes naturlige retninger i rummet, og dermed hvordan rummet og indholdet kan indrettes og planlægges i forhold til brugernes flow.

  Interaktion: Steder i rummet, hvor den sociale interaktion mellem brugerne foregår, og dermed også hvor de naturligt stopper op og giver sig tid. Det er ligeledes steder, hvor det er muligt at fange brugernes opmærksomhed.

  Kontraster: De overraskende handlinger der foregår, som står i kontrast til, hvad man tror, der foregår i rummet. Kontrasterne kan være med til at sætte fokus på ting, der bør ændres eller findes nye løsninger på.

  • Notér, hvad brugernes blikke er rettet imod.
  • Notér, hvilke linjer brugernes bevægelser danner i rummet.
  • Notér, hvor der foregår i interaktion med andre brugere.
  • Notér, hvilke kontraster i form af uventede brugerhandlinger, der opstår.


  Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

  urgent agency
  Christian Pagh og Mads Quistgaard, Urgent.Agency

  Præsenteret af Urgent.Agency
  Urgent.Agency er et kulturdesignbureau. Blandt Urgent.Agencys produkter er prisbelønnede kultur- og udviklingsstrategier, by- og rumdesign, identitet og kommunikationsløsninger – ofte kombineret. Urgent.Agency kalder deres tilgang kulturdesign, fordi løsningerne skabes ud fra en helhedsforståelse af, hvordan mennesker handler, kommunikerer og interagerer. Urgent.Agency består af et tværfagligt team af kulturpraktikere, designere og arkitekter.

  Metodisk trækker Urgent.Agency på en række metoder fra human- og socialvidenskaberne, cultural planning og strategisk designpraksis.

  Fundamentet for deres praksis er en dyb erfaring med at aflæse, hvordan mennesker oplever rum og interaktion kombineret med en systematisk tilgang til idéudvikling og design. Omdrejningspunktet i alle projekter er spørgsmålet: hvordan bliver de steder, vi arbejder med, meningsfulde for mennesker?

  Info
  Kontakt Urgent.Agency

  Culture director og partner Christian Pagh, cp@urgent.agency
  Design director og partner, Mads Quistgaard, mq@urgent.agency

  Læs mere om Urgent.Agency på urgent.agency

  Publikation
  Download værktøjer

  Seneste

  Seneste
  Nyhedsbrev
  Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox