Menu
Søg
Boguddrag: Form Fremtiden
3. juni 2016
Vil du som leder udløse din organisations skaberkraft? Så bør du engagere dig med design. Det er en af de grundlæggende pointer i Christian Basons bog FORM FREMTIDEN, som blev lanceret 10. juni hos Pieter Mouritsen A/S. Du kan læse et uddrag af bogen her

Pieter Mouritsen er stifter og administrerende direktør i virksomheden af samme navn – en mindre virksomhed med base lidt syd for Vejle, som udvikler og udlejer teknisk udstyr til olie- og gasindustrien med speciale i grej til boreplatforme. Pieter etablerede virksomheden for godt 12 år siden, mest i frustration over, at han ikke oplevede at det firma, han dengang arbejdede i, var særligt indstillet på nytænkning.

Virksomheden Pieter Mouritsen A/S er i dag førende inden for sit felt. Blandt kunderne er A.P. Møller Mærsk og andre sværvægtere, som er afhængige af, at virksomhedens udstyr fungerer optimalt i det barske og risikofyldte miljø på boreplatformene. Ét af virksomhedens nøgleprodukter er kompressorer, som bruges på platformene til alt fra trykluftsrensning til sprøjtemaling. Særligt malerarbejdet er uhyre kritisk. Boreplatforme skal sandblæses og males 24 timer i døgnet, 365 dage om året for ikke at ruste (det er en kende problematisk at sænke en massiv jernkonstruktion ned i saltvand, og så lade den stå der i årtier). Det siger sig selv, at malerudstyret – og herunder kompressoren – skal være ekstremt pålideligt; når først det er fløjet ud til platformen, skal tingene bare fungere. Det er ikke kun et spørgsmål om, at forsinkelser med malerarbejdet er uhensigtsmæssige; på grund af de ekstremt høje etablerings- og driftsomkostninger er det en bekostelig affære at have et hold malere på arbejde.

Pieter Mouritsen A/S’ udstyr blev som nævnt anset for at være noget af det bedste i branchen, men det betød ikke, at der ikke var plads til forbedring. Pieter Mouritsen blev på et tidspunkt opfordret af Vejle kommune og Region Syddanmark til at prøve at samarbejde med professionelle designere om produktudvikling. Da han blev præsenteret af designfremme-organisationen Designandelen for, hvad designmetoder går ud på, så han straks pointen: Hvis han kunne få inddraget sine kunder, leverandører, medarbejdere og andre samarbejdspartnere i at få nye og bedre idéer, og dermed udvikle bedre produkter, så var han på:

Præsentationen udfordrede mig på, hvad design kunne være. Jeg troede, det var en Arne Jacobsen stol. De åbnede døren for, hvor vigtigt det er at få inviteret andre personer ind i udviklingsprocessen – at få deres idéer med. Førhen ville jeg jo have sagt til mine folk: Find bare en løsning på el-problemet, eller find ud af, hvordan det skal se ud visuelt. Her fik jeg et billede af, at de gode idéer godt kunne komme andre steder fra – design som et samarbejde mellem en masse forskellige personer. Det var inspirerende, og jeg var på med det samme. Jeg følte, at her var en forretningsmulighed, som det var værd at bruge noget energi på.

Region Syddanmark havde via Designandelen mulighed for at støtte arbejdet med et beskedent beløb; men ifølge Pieter Mouritsen var det langtfra det afgørende. Han var blevet tændt på design.

Pieter Mouritsen A/S hyrede snart designvirksomheden Developa til at igangsætte en idéudviklingsproces. Som led i arbejdet benyttede designerne sig af den spændvidde af metoder, vi hørte om i bogens første del: Man kortlagde ’en dag i udstyrets liv’ for at visualisere de processer og arbejdsgange, som Pieter Mouritsen A/S’ kompressorer blev benyttet til i praksis; man fulgte produktionen af udstyret igennem hele forsyningskæden og til Pieter Mouritsen A/S’ egen virksomhed, som står for udlejning og vedligeholdelse. Og man fulgte sporet videre hele vejen med udstyret ud til boreplatformen. Ifølge Pieter Mouritsen var denne del af designprocessen uhyre vigtig, idet designerne “fik samlet ufatteligt mange informationer sammen. Den feedback, de fik, brugte de til at tegne et billede af, hvad mulighedsrummene for de nye produkter var.”

Pieter Mouritsen A/S
Pieter Mouritsen A/S’ nydesignede kompressor Blue Wolf

Pieter Mouritsen A/S’ nydesignede kompressor Blue Wolf
Dernæst gennemførte designerne workshops med alle aktører på tværs af udstyrets værdikæde. Formålet var at udvikle nye idéer til et ’næste generations-projekt’, som kunne give Pieter Mouritsen A/S nye konkurrencefordele. Et eksempel fra dette arbejde med systematisk idéudvikling var, at en samarbejdspartner, som havde erfaring fra en anden industri – fra skibsindustrien – spurgte, hvorfor man ikke havde forsynet udstyret med det dobbelt af alt kritisk udstyr, fx skruer, remme mv. “Den udtalelse alene blev til produktets største selling point, fordi man kunne fordoble serviceintervallerne fra ca. 250 til ca. 500 timer,” forklarer Pieter Mouritsen. Skibsindustrien er nemlig ligesom olie- og gassektoren afhængig af, at udstyret ikke går ned, men interessant nok er praksis med at designe produkter med to eller sågar fire dele af alt ikke udbredt her.

I dag har Pieter Mouritsen A/S gennem yderligere designarbejde i øget serviceintervallerne til 1000 timer. I designprocessen opstod også den ide, at i stedet for at lave en omfattende brugermanual kunne man producere en kort e-lærings-video til udstyret med animationer. Hvis brugerne svarer rigtigt på et antal spørgsmål i videoen, modtager de et certifikat, en T-shirt og en løbende nyhedsmail. Dermed udviklede Pieter Mouritsen A/S en ny og værdiskabende relation til slutbrugerne. “Pludselig fik vi en indgang til at komme rigtig tæt på,” siger Pieter Mouritsen. Nu kunne virksomheden sælge e-læring som et ekstra forretningsområde til firmaets eksisterende kunder. Pieter Mouritsen A/S havde nytænkt ikke alene sit produkt, men sin forretningsmodel.

Når han ser tilbage på processen med at udvikle firmaets nye løsninger, som blandt andet førte til en nyskabende kompressor med navnet Blue Wolf, siger Pieter Mouritsen: “Det mest overraskende var, hvordan der kunne komme nye idéer ud af processen, når folk blev involveret.”

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox