Menu
Søg
Borgernes Hus: Design fra by til bruger efter behov
7. oktober 2016
Nyskabende samarbejde mellem Odense Kommune og to designbureauer har skabt et solidt koncept for udvikling af byens centrale hus, med plads til både borgere og erhvervsliv.
Borgernes hus

Netop nu udvikler designbureauerne Blue Bakery og Urgent Agency i samarbejde med Odense Kommune et koncept for et nyt Borgerne Hus. Det nye hus skal favne byens borgere, virksomheder, bibliotek, borgerservice og frivilligcenter i ét samlet knudepunkt for byen. At design giver stor værdi til projektet står allerede nu klart for kommunen: ”Gennem samarbejdet med designerne har vi fået skabt optimale rammer for et mangfoldigt og levende hus, hvor alle dem, som skal bruge huset har lyst til at flytte ind. Og vi er blevet inspireret til at benytte samme tilgang, når virksomhederne også skal inviteres indenfor,” siger Martin Petersen chef for Fritid og Biblioteker, By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Odense 2.0: Sammen om byen
Både små og store byer kan opleve, at byudviklingsprojekter ikke lever op til de gode intentioner. Måske udebliver borgerne fra byens nye, smukt anlagte torv, nye caféer står tomme eller lokale virksomheder tager ikke del i ambitiøse byudviklingsprojekter og går derved glip af stort forretningspotentiale. Denne type udfordringer ønskede Odense Kommune at foregribe. Byens mest centrale hus skulle bygges om, og kommunen ønskede at sikre, at det store potentiale i at udvikle byen i tæt samarbejde med brugere og beboere blev udnyttet. Visionen er at skabe et sted, hvor borgerne føler sig velkomne og som byens virksomheder bruger aktivt, når de udvikler forretningen og skaber nye produkter og løsninger. Et hus, som er et centralt knudepunkt for byens liv.

Dansk Design Center tog under platformen DesignByer initiativ til koble design med byudvikling og forretning. Designvirksomhederne Urgent Agency og Blue Bakery tilrettelagde i forlængelse heraf et designdrevet forløb, hvor såvel byens borgere som de aktører, der skal bo i huset, blev tæt inddraget i udviklingen af det. Resultatet blev et ambitiøst idéprogram, som arkitekterne AI nu bruger som afsæt for realiseringen af ombygningen.

Borgernes hus

Byudvikling med design
I tilrettelæggelsen af idéprogrammet for fremtidens hus benyttede designerne en række visuelle designgreb, som gjorde det lettilgængeligt og nemt for både husets beboere og byens borgere at være med-skabere af den nye løsning. Blandt andet stillede designerne en række spørgsmål med udgangspunkt i brugernes virkelighed, som for eksempel: ”Hvordan ser et serviceflow igennem huset ud med en ung biblioteksbrugers øjne? Hvordan kan alle, der nu skal bo i huset – fra Hovedbibliotek til borgerservice og frivilligsektoren – tage afsæt i et fælles værtskab for huset, så det favner de mange slags brugere, som skal have deres gang I huset? Hvordan kan huset helt konkret udformes så kontraster og mangfoldighed bliver integreret naturligt?”

”Modsætninger mellem brugertyper og -behov er et grundlæggende vilkår for biblioteket, så dem har vi håndteret i årevis. Vi har jo avislæseren, som har en meget specifik mening om, hvad biblioteket skal bruges til – og børnefamilierne, som ønsker plads til lyd og leg. Det stærke ved designernes arbejde er, at de ikke gemmer kontrasterne væk. Nu er der en konstruktiv løsning på det, med flere programmer og æstetikker samtidig. Det er superfedt”

Kent Andreasen, Chef for Odense Biblioteker

Det konkrete produkt er et nyt koncept for genindretning af huset. Næste fase er en co-creation proces, hvor virksomheder bliver inddraget og får mulighed for at tænke helt nye forretningskoncepter omkring byens hus. Resultat er et borgernes hus for brugere og beboere efter byens behov. Design er forskellen, som gør en forskel.

Fakta:
Projektejer: Odense Kommune: Martin Petersen, Chef for Fritid og Biblioteker, By- og Kulturforvaltningen

Husets aktører: Odense Bibliotekerne, Musikbibliotek Odense, Frivilligcenter Odense, Center for Civilsamfund og Borgerservice.

Designbureauer: Urgent Agency og Blue Bakery
Ansvarlige designere:
Christian Pagh, Founder, Urgent Agency og Anne Katrine Hornemann, indehaver og bystrategisk rådgiver, Blue Bakery.

Strategiske rådgivere af designindkøb: Dansk Design Center

Designmetoder:
En række co-creation redskaber gjorde det nemt og smidigt at skabe skitser til fremtidens hus på tværs af borgere og husets beboere. Eksempelvis blev interview med byens borgere omsat til personas og visuelle korts, såkaldte moodboards understøttede idéudviklingen af udvalgte aktiviteter og rum i huset. Ligesom designerne også arbejdede med at inddele huset i zoner med som kommunikerede husets funktioner – eksempelvis en informations og videnszone: Et nyt byens torv, som samler viden og inspiration på tværs af alle husets beboere.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox