Menu
Søg
Boxing Future Health: Det handler om livet og døden
19. september 2017
Af Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Public Futures
Med Medicinsk Museion som historisk ramme mødtes godt 40 eksperter på sundhedsområdet til den første workshop i Boxing Futures Health, fremtidens sundhed 2050. Emnet var framing og forståelse af sundhed/sygdom i det lange perspektiv. Dybest set spørgsmålet om, hvad Boxing Futures Health skal handle om.
Workshop i projektet Boxing Future Health
Sundhed og sygdom før og nu: Medicinsk Museion var historisk ramme for workshoppen.
Workshop i projektet Boxing Future Health
Workshop i det anatomiske teater, som blev opført i 1786. Et historisk rum, hvor kommende kirurger overværede og blev undervist i dissektion og anatomi.
Workshop i projektet Boxing Future Health
Steen Svendsen og Søren Steen Olsen fra Public Futures introducerer modellen for arbejdet med fremtidsscenarier.
Workshop i projektet Boxing Future Health
Forestillinger og antagelser om fremtiden blev afprøvet ved hjælp af spilleplader med varierende perspektiver på sundhed og sygdom.

Med dette første møde om framing igangsatte vi scenarieprocessen sammen med de 40 deltagende eksperter. Det handler i denne fase om at udfolde og udfordre forståelsen af sundhed/sygdom videst muligt, fordi vores forståelse af processens genstandsfelt eller problemstilling vil udgøre fundamentet for det videre arbejde. Derfor er framing måske den vigtigste fase i den samlede proces.

Målet med Boxing Future Health er at inspirere til udvikling af og for fremtidens sundhedsområde. Midlet er at manifestere en række alternative scenarier for fremtidens sundhed, der giver mulighed for, at gå i dialog med fremtiden.

Deltagerne blev sat i gang af to inspirerende oplæg; et om medicinsk kulturhistorie og perspektiver v. adjunkt Adam Bencard, samt en mere filosofisk tilgang til opfattelser af sundhed/sygdom v. idehistoriker, filosof og professor Lars-Henrik Schmidt. De to indlæg beskrev hver på deres måde, hvordan vores forståelse af sundhed og sygdom er afhængig af tid og sted. Selv i dag behøver vi ikke rejse længere væk end til vore nabolande for at finde anderledes forståelser, diagnoser og behandlinger i det autoriserede sundhedsvæseen. Tænkningen om sygdom og sundhed må inddrage samfund og menneskelige relationer Og – ikke mindst – refleksioner omkring hvad vi vil, ikke kun hvad vi ”skal” og ”kan”.

Det var nogle af de strenge, der blev slået an, og som ansporede eksperterne til at levere et stort og mangfoldigt bidrag, da de arbejdede gruppevis med emnet. Det  metodiske udgangspunkt var integral-futures-modellen; en helhedsorienteret rammemodel, der ofte bruges i fremtidsforskningsprocesser. 

Integral Futures-modellen
Integral Futures-modellen, rammemodel for arbejdet med fremtidsscenarier.

I det følgende har vi samlet og uddraget det, vi hørte fra en inspirerende eftermiddag på Medicinsk Museion.

Webartiklen her er den korte udgave af vores konklusioner på dagen og inspiration til Boxing Future Health.  Den fulde artikel, inklusiv metodeafsnit og uddybende resultater fra dagen, kan læses som pdf.

Læs mere: Hent hele artiklen Boxing Future Health: Det handler om livet og døden som pdf 

De mange og mangfoldige udsagn som fremkom, er udtryk for en endnu større og mere mangfoldig diskussion i grupperne. Det er svært at uddrage en essens uden at miste noget af denne mangfoldighed. Til gengæld kan man forhåbentlig tegne konturerne af en brugbar ramme for arbejdet med scenarier. Vi er nået frem til at uddrage to brede rammefortællinger og tre brede debatter som særligt væsentlige orienteringspunkter for projektets framing..

Rammefortællinger: Vi synes materialet peger på to rammefortællinger, forstået som helt overordnede meta-fortællinger, der vil være med til at sætte rammerne for det videre arbejde. Det er fortællingen om liv og død, og det er fortællingen om det biologiske menneske. Begge er dybe fortællinger med rødder langt tilbage, og begge har gennemgået mange udviklinger og forandringer. Nu står vi overfor en række nye kapitler.

Rammefortælling I: Det handler om liv og død
Perspektiver på liv, det er hvad sygdom/sundhed handler om, intet mindre. Hvad er det gode liv? Hvad vil vi? Hvad ønsker vi? Har vi ret til at dø? Bliver døden et mål i livet? Vores grænsesøgende og grænseoverskridende sundhedsudvikling bringer os ud i fundamentale overvejelser.

Rammefortælling II: Det biologiske menneske
Vores stigende viden om vores egen biologi giver os nye forståelser, og nye forhold til os selv. Den giver også nye indsigter i, hvordan vores biologi spiller sammen med betingelser i relationer, samfund og miljø. Og vi får i stigende grad redskaberne til at intervenere i biologien – vi aner et perspektiv, hvor vi selv er drivkraften i menneskets evolution. Kan vi overskride vores egen biologi?

Debatter: Der udspillede sig mange debatter i grupperne. Her vil vi særligt trække tre debatter frem. Det handler om teknologien, om individualiseringen og om innovation i sundhedssystemet. På disse tre områder blev der peget på stærke tendenser, og, nok så interessant, også på modtendenser. Netop denne mekanisme er vigtig, når vi taler om scenarier og fremtid: At en tendens ofte vil skabe sin egen modtendens. Og at det samlede resultat – fremtiden – ofte vil blive noget helt tredje og anderledes.

Debat: Teknologi
Teknologien er en dynamisk faktor. På sundhedsområdet giver den nye medicin nye diagnosticerings- og behandlingsmuligheder. Nye muligheder i form af kunstig intelligens, robotter, fjernkonsultation osv. Men kan teknologien også blive en spændetrøje, og hvad vil vi med den? Vil der komme modreaktioner? Vil vi lide af ”sundhedsneuroser” i fremtiden?

Debat: Individualisering
Teknologien er med til at skabe den autonome patient, der har fuld viden og indsigt i egne sundhedsdata. Den enkeltes muligheder for et sundt liv udvides løbende. Det forstærker samtidig den enkeltes ansvar for egen sundhed. Og dermed opstår et spændingsfelt mellem samfund og individ: Har man ret til ikke at ville selv-monitoreres, self-trackes og dele sine data? Har man ret til ikke at være sund? Vil der komme et opgør med det ekstreme sundhedsfokus?

Debat: Systeminnovation
Den nuværende model for sundhedsvæsenet kommer under pres fra økonomien og fra det stigende udbud af sundhedstilbud på markedet. Det bliver løbende disruptet og er nødt til at forandre sig. En konsekvens kan blive en øget forsikringsbaseret egenfinansiering og en øget ulighed i sundhed. Det vil ikke kun dreje sig om at omstille teknologisk til fx telemedicin, men måske også om at begrænse sig og prioritere sundhed til ”de svage”. Hvordan kan vi udvide de politiske valgmuligheder og skabe fremtidens sundhedssektor?

Læs mere: Hent hele artiklen Boxing Future Health: Det handler om livet og døden som pdf.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand