Menu
Søg
Boxing Future Health: Stilhed før stormen?
20. oktober 2017
Af Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Public Futures
Teknologiske og filosofiske perspektiver, baseline-fremskrivninger, scenariesnacks og patientprofilers rejse gemmen fremtidsbilleder. Ekspertgruppen blev for alvor sat i arbejde på 2. workshop om fremtidens sundhedsvæsen.

Dette er en stærkt forkortet version af artiklen Læs den fulde version med output fra øvelserne og de første skitser til scenarier som pdf

Boxing Future Health-processen er bygget op omkring tre faser, framing, scanning og scenarieudvikling, og i hver fase involveres projektets ekspertgruppe gennem dialogbaserede workshops. Efter den forståelsesmæssige og problemafgrænsende framing-fase er vi nu nået til scanning. På workshopdagen fik vi zoomet vi ind på de konkrete tendenser, der bevæger området og indkredset dimensioner og proportioner. Vi fik scannet den teknologiske horisont, og perspektiveret området filosofisk og historisk. Gennem arbejdet med en række såkaldte ”scenariesnacks” fik vi også tyvstartet lidt på selve scenarieudviklingen.

Prolog: Fremtidsarkæologi
Som en lille optakt og appetitvækker, blev vi præsenteret for genstande fra fremtiden. Deltagerne var blevet bedt om at medbringe en ting fra fremtiden, og mange havde haft hovedet i blød og var nået frem til en overraskende mangfoldighed af bud. Fra det retroagtige (en mønt, en kvist rosmarin, et kassettebånd, en papiravis) til det science fiction-agtige (en ”Back-up Me” ekstern harddisk, en parfume med personlig information, en intelligent støttestrømpe) til det teknologitrodsige (”Jeg er analog!”). 

Boxing Future Health workshop
Boxing Future Health workshop
Boxing Future Health workshop

Teknologi og filosofi - indlæg og debat
Gennem indlæg fra to indsigtsfulde professorer fik vi meget kvalificerede indspark og input til arbejdet. Jan Madsen, professor på DTU, arbejder med digitale teknologier og deres anvendelser på sundhedsområdet. Uffe Juul Jensen, professor i filosofi på Aarhus Universitet, arbejder med sundhedsfilosofi i teori og praksis. Deres indlæg havde forskelligt fokus, men trak tilsammen nogle af de afgørende perspektiver op.

Jan Madsen gav et hurtigt vue over digitaliseringens perspektiver for sundhedsområdet. Budskabet var klart: Sundhedsteknologien bliver digital. Den digitale teknologi bliver integreret i vores omverden, i os selv og i vores interaktion med sundhedsvæsenet. ”Det handler om mig!”, som Jan havde kaldt sit oplæg. Samtidig bliver vi i stadig højere grad i stand til at oversætte kroppens biologi til data og algoritmer, og forebyggelse, diagnose, behandling og rehabilitering bliver i stigende grad et spørgsmål om at korrigere, redigere og omskrive kroppens programkoder. Et nyt paradigme er på vej, og det kommer med den hastighed, der kendetegner digitaliseringen: Eksponentiel.

Eksponentielle udviklinger kan i begyndelsen kan virke meget beskedne i begyndelsen. De vil længe befinde sig under en tænkt lineær udvikling og dermed være i disappointment-området. Men pludseligt og med uimodståelig kraft bryder udviklingen igennem. 

Uffe Juul Jensens indlæg kunne delvis ses som en kommentar og et supplement til Jan Madsens indlæg. Teknologien er nok en stærk og dynamisk faktor, men den determinerer ikke udviklingen. Civilsamfund og stat er medspillere. Magtrelationer, forståelser og den historiske baggrund må tænkes med. Patient/læge-forholdet har været et genstandsfelt for filosoffer siden Platon, og der har lydt kritik af både teknologi og system som noget, der ødelægger den frie relation i dette forhold, som fratager patienten borgerfriheden og gør lægen til slave af teknologien. Samtidig har vi i høj grad velfærdsstaten og dens værdier med i bagagen som en væsentlig del af fremtidens bagtæppe.

Herudover pegede Uffe Juul Jensen på et andet tema, nemlig den grundlæggende forståelse af patienter, sygdom og sundhed, og han skitserede to muligheder. Der er den, der har fokus på at bekæmpe og helbrede sygdom, og hvor viden, forskning og eksperter er dominerende. Men der er også en anden forståelse, som ser sygdom som en del af livet, hvor patienten er i øjenhøjde, og hvor systemet er bygget op omkring patientens behov som menneske snarere end som bærer af en sygdom.

Hermed var der lagt op til den efterfølgende plenumdebat, hvor der bl.a. blev dykket ned i konsekvenserne for lægers rolle, ulighed i sundhed, og hvorvidt politikerne har modet til at tage de visionære beslutninger, der kan matche udviklingen.

Output: Baseline, tendenser, aktører og snacks
Herefter gennemgik Søren Steen Olsen baseline-scenarier for sundhedsudgifter, for private sundhedsudgifters andel, for middellevetid og for sygdomsmønstre. Baseline-scenarier er fremskrivninger efter linealen – hvor ender vi ved en alt-andet-lige betragtning. Desuden blev tendenser på området skitseret. Eksperterne gik dernæst i gang med at vurdere baselines: Kommer der knæk den ene eller den anden vej i forhold til baseline-forløbet? Og hvorfor eller hvorfor ikke? De blev også bedt om at vurdere en lang række tendensers sandsynlighed og væsentlighed. Og de blev spurgt om, hvilke aktører, der ville være de væsentligste drivkræfter.

Læs den fulde artikel med output fra øvelserne og de første skitser til scenarier 

 

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand