Menu
Søg
Brainstorm-matrix
Tid
30 min
Type
Udforsk
Deltagere
Gruppe (maks 6 deltagere)
Værktøj: Matrix

Beskrivelse
En brainstorm er en struktureret og enkel tilgang, hvor I går fra at have identificeret en udfordring til at få konkrete nye idéer. Når I sammensætter den gruppe, som skal arbejde med idéudvikling, er det en fordel at gå efter forskellige fagligheder, så I får flest mulige perspektiver på de nye løsninger.

Sådan gør I
1. Udpeg det udviklingspotentiale I gerne vil omsætte til ideer. I kan med fordel formulere “How might we”-spørgsmål, som I bruger som afsæt for idéudviklingen. Jeres udviklingsspørgsmål kan være formuleret i forvejen eller sammensættes af gruppen umiddelbart inden brainstormen. Placér et udviklingsspørgsmål i midten af hver Brainstorm Matrix og giv hver deltager et ark ved øvelsens begyndelse.

2. Afsæt 3-4 minutter til at brainstorme én ide med udgangspunkt i udviklingsspørgsmålet i midten af matrixen. Ideen skrives ned på en post-it og placeres i en af de tomme firkanter på arket. En idé er kendetegnet ved at være en konkret løsning på en udfordring.

3. Efter brainstormen af den første idé sendes hvert matrix en gang til højre. Det er nu sidemandens opgave at arbejde videre med idéen fra den foregående deltager. Dette gentages indtil hver matrix er udfyldt.

Materialer
Post-its 
Tusser
Et brainstorm-matrix til hver deltager [print selv herunder]

Værktøj
Matrix

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox