Menu
Søg
Brug og del: We are now open
26. oktober 2017
Creative Commons-licenser bliver strategisk værktøj hos Dansk Design Center.
Creative Commons
Creative Commons

Dansk Design Center introducerer Creative Commons-licenser som nyt strategisk værktøj i vores daglige arbejde. Det betyder, at alle vores materialer fremover er til fri anvendelse og videre bearbejdning. Dermed opfordrer vi alle til at remixe, sample, videreudvikle og sprede den viden, vi skaber.

Dansk Design Center arbejder for at styrke dansk erhvervslivs brug af design, for derigennem at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og flere arbejdspladser. Som offentlig organisation er det en selvfølge, at alt hvad vi laver bør være frit tilgængeligt for alle, der ønsker at følge vores arbejde og anvende den viden, de indsigter og de resultater, vi producerer. Denne transparens har til formål at skabe så meget værdi for pengene som muligt i de økosystemer og netværk, vi bevæger os i. Vi kalder det “Open by Default” - at vi som organisation altid vil være så åben, nysgerrig og lærende som muligt.

Det er som sådan ikke noget nyt - heller ikke for de mange samarbejdspartnere og andre interessenter, vi har kontakt med i det daglige og som bruger vores viden til at skabe vækst via design. Men i dagens komplicerede ophavsretlige landskab, hvor det ofte kan være svært at vide, hvad man må dele og hvad man ikke må, har det måske ikke været så tydeligt for alle i vores omverden, som vi har ønsket. Derfor har vi nu valgt at introducere Creative Commons-licenser som strategisk værktøj og standard for alle vores offentligt tilgængelige materialer. Det betyder at hele Dansk Design Centers output fremadrettet gøres tilgængeligt under en såkaldt åben licens fra Creative Commons.

Hvad er en licens?
Hvad betyder det så på godt dansk? En licens svarer til en tilladelse, som man som skaber af enhver type kreativt indhold - skrevne ord, fotos, video, lyd, design-modeller og meget andet - kan påføre sit værk og dermed bruge til at kommunikere “spillereglerne” for værket. Altså hvad andre må bruge værket til.

Den danske ophavsret (som ligner den, man har i de fleste andre lande) giver os alle en medfødt og automatisk fuld beskyttelse af alt kreativt indhold vi laver, og den sikrer at dem, som ønsker bruge vores produkter skal spørge om lov først. Dette er dog ofte svært, ikke mindst i internet-alderen, hvor indhold flyder i høj hastighed på tværs af landegrænser og kontinenter i digitale netværk og deles igen og igen, langt fra den skaber, som oprindeligt lagde det online.

Resultatet er, at det for modtagere og forbrugere kan være svært at vide, hvilken form for brug af indholdet, som er lovlig. Må man for eksempel downloade en video, som er blevet delt med én via et socialt netværk og bruge en bid til sit eget projekt eller tage den med i en præsentation? Nogle gange må man, og andre gange må man ikke. Men det er éns ansvar som forbruger at vide det, og det kan være svært at orientere sig i.

Nem ophavsret: Creative Commons-licenser
Det er hér, et værktøj som Creative Commons-licensen kommer ind i billedet. En Creative Commons-licens er et lille mærke, som man som skaber kan sætte på sit værk - fysisk eller som digitalt vandmærke - der giver en række tilladelser til den, som finder værket, uanset hvor mange gange det er blevet delt.

Creative Commons-mærket kan skræddersys, så det giver præcis den grad af tilladelse man ønsker, og alle variationerne er anerkendte som standarder i hele verden. Mere end 1 milliard værker i hele verden bærer en Creative Commons licens - eksempelvis på YouTube, Wikipedia, Flickr og mange andre platforme.

Brug, del og remix: Nem ophavsret med Creative Commons.

Disse licenser er gratis at bruge og alle skabere kan gå i gang med at bruge dem øjeblikkeligt, uden at spørge om lov eller registrere sig noget sted. Licenserne er udviklet af den almennyttige amerikanske organisation af samme navn og oversat til over 100 sprog - inklusive en dansk version, som er oversat af frivillige danske jurister.

En Creative Commons-licens erstatter ikke den konventionelle ophavsret, vi alle er født med. Den sættes i stedet ovenpå og giver os mulighed for at skræddersy denne ophavsret på en måde, hvor man som skaber bestemmer graden af friheden. Det gør det meget nemmere at give verden lov til at bruge vores produkter.

Hvorfor er det vigtigt for os at være open by default?
Deling af viden er nøglen til øget velstand i dagens informationsdrevne samfund - ikke kun i Danmark, men også internationalt. Værdi skabes i stigende grad på tværs af sektorer, brancher og ikke mindst landegrænser, og ved at lære af hinanden accelererer vi innovationen og står på hinandens skuldre. Begreber som samskabelse, co-creation og remixing er blevet store vækstmotorer, og det ønsker vi at tilskynde og dermed sikre, at viden om dansk design når ud til så mange som muligt.

Samtidig betyder introduktionen af Creative Commons-licenser som standard på alle vores kommende materialer også, at Dansk Design Centers output lever op til nogle af de stærkeste og mest anerkendte internationale standarder for vidensdeling. Således lægger vi os i strømmen af internationalt anerkendte organisationer såsom Hewlett Foundation og Nesta, der ligeledes har implementeret Creative Commons-licens som standard for alt deres arbejde.

Med Creative Commons-mærket signalerer vi til det globale publikum at dansk design er et universelt værktøj, at vi ved fælles hjælp og vidensdeling kan skabe et bedre samfund samt ikke mindst, at vi i Dansk Design Center gerne går forrest i at finde løsninger på en bedre fremtid med bæredygtig økonomisk vækst og velfærd.

Vores valg af Creative Commons-licens: Del og anvend frit - også kommercielt.
Som nævnt ovenfor kan man skræddersy sin Creative Commons-licens, og det foregår ved, at man kombinerer 4 forskellige ikoner, som hver især har en betydning for graden af frihed ved værket det er påført. Der er i alt 6 kombinationsmuligheder, hvilket du kan læse mere på den danske Creative Commons hjemmeside.

Vi har i Dansk Design Center valgt den mest åbne licens af de seks kombinationer: “CC Kreditering” eller i daglig tale: CC BY. Denne sikrer, at alle vores materialer kan bruges så frit som muligt af alle, som finder dem, uanset om dette formål er kommercielt eller ej.

Vi vil gerne fremhæve, at vores anvendelse af den åbne licens ikke vil påvirke vores samarbejde med aktører, som ikke ønsker deres kreative indhold delt under en åben licens. I sådanne tilfælde kan det fælles materiale udmærket blive publiceret under traditionel beskyttelse. Det vil blive angivet på ddc.dk og andre relevante steder.

Læs mere om Creative Commons værktøjerne, eller besøg Creative Commons Danmark, som er den danske del af det globale netværk. Hvis du har spørgsmål til DDC’s Open by Default-princip og brug af Creative Commons-licenser, som ikke dækkes i det ovenstående, er du også meget velkommen til at kontakte os på ddc@ddc.dk.

Læs også: Open by default: Rettigheder og brug af materialer fra danskdesigncenter.dk

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox