Menu
Søg
Builders of the Future: Fremtidens arbejdsstyrke til debat
19. oktober 2016
Hvad vil fremtidens arbejdsstyrke bestå af? Og hvordan kan vi i et lille land som Danmark forberede os og uddanne skaberne af fremtiden? Det blev diskuteret til Builders of the Future-debatten 22. september.

I slutningen af september inviterede Dansk Design Center til det tredje event i debatserien ‘Debatter UNDERBROEN’ i samarbejde med Københavns nye værksted for urban produktion, UNDERBROEN, og IDA Design og Innovation. Under titlen ‘Builders of the Future’ blev der sat spørgsmål ved fremtidens arbejdsstyrke. Hvad vil den bestå af? Og hvordan kan vi i et lille land som Danmark forberede os og uddanne skaberne af fremtiden? Dette resulterede i en tankevækkende diskussion blandt publikum og et oplagt internationalt panel af forskellige eksperter i fremtidens felt af produktion.

Henrik Føhns og Peter Hesseldahl i debat.
Henrik Føhns og Peter Hesseldahl i debat.

I forsøget på at finde svarene og åbne op for refleksioner omkring ovenstående tema havde vi engageret et stærkt panel bestående af Maria Flyvbjerg Bo, iværksætter og medstifter af fintech-virksomheden Hufsy, Peter Hesseldahl, forsker og leder af den strategiske afdeling PlatformX under Syddansk Universitet, Rasmus Fangel, bibliotekar og maker, og Simon Herzog, designer og administrator af Nest opstartinkubator ved Copenhagen Institute for Interaction Design (CIID). Hele seancen blev modereret af Henrik Føhns fra Harddisken DR P1. Det skulle vise sig at være en god kombination af forskellige aktører, som bevæger sig i et spændingsfelt af skabelse, uddannelse, design og teknologi.

Fremtidens uddannelse
I de rustikke rammer hos KPH Volume kunne panelisterne omfavne det udfordrende, men relevante og spændende emne, som blandt andet skulle ruske op i vores uddannelsessystem og prikke til vores forståelse af, hvordan vi uddanner entreprenante medborgere, der kan skabe løsningerne på fremtidens udfordringer og designe bæredygtige forretninger.

Builders of the future

Netop uddannelse blev debattens første nedslagspunkt, ikke alene blandt panelisterne, men også de lyttende deltagere, da Henrik Føhns spurgte om hvorvidt de følte sig uddannet til fremtidens arbejdsmarked, der af mange spåes til at blive præget af ‘gig-economy’ og automatisering? Flere af de lyttende deltagere var ret optimistiske, hvorimod panelisterne var mere kritiske overfor deres uddannelse, men samtidig kom med bud på hvilken slags uddannelser, der bliver behov for på fremtidens arbejdsmarked.

I forlængelse bragte Simon Herzog spørgsmålet op, om man uddanner sig til specialist eller generalist. Panelet var enige om, at der skulle være tale om en balance, og dermed at hverken uddannelse af generalister eller specialister var at foretrække. Men et interessant bud var dog, at specialviden for nystartede virksomheder primært må forventes at blive hentet udefra i form af projektansættelse, da det i mindre virksomheder er for dyrt at have specialiserede ansatte. Resultatet bliver formodentlig, at specialister i fremtiden ville blive hentet ind som eksperter, når behovet opstår. Modsat generalister, som blev beskrevet som mere omstillingsparate, hvortil kritikken naturligvis var, at vi ikke kan eller vil undvære specialisterne.

Maria Flyvbjerg Bo søgte længere tilbage i kritikpunkterne ved uddannelse, og spurgte retorisk om, hvorvidt uddannelsessystemet er tilstrækkeligt og passende til arbejdsmarkedet, som navnet på eventet så passende lagde op til: Kan vi i det system skabe fremtidens producenter? Hun rejste dermed spørgsmålstegn ved, hvordan man bevarer den nysgerrighed og eksperimenterende tilgang, som mange børn udviser i en tidlig alder, da det virker til at denne kreative og åbne egenskab bliver afgørende i den fremtid, vi går i møde.

Netop i denne forbindelse blev design bragt på banen i form af forespørgsler efter mere praktiske uddannelser, der forsøger at bevare den eksperimenterende og undersøgende tilgang, som falder os mere naturligt i en ung alder. Dette indkapsler jo præcist designdrevne tilgange, redskaber og metoder; vi eksperimenterer, forsøger og afprøver i et forsøg på at blive klogere, så vi laver uundgåelige fejl tidligt, og således bliver i stand til at finde løsninger, der kan blive endnu bedre end dem man ofte finder med konventionelle tilgange.
Et nøgleprincip her er, at det er menneskeligt at fejle, men at disse fejl kan lære os meget. Det er dog ikke nogen selvfølge at tænke på denne måde i dagens konkurrenceprægede samfund, og derfor rørte panelet også ved begrebet ‘to unlearn’. Vi skal være parate til omstilling og tilpasning til arbejdsmarkedet, og det skal vi afspejle i uddannelsessystemet. Peter Hesseldahl slog stærkt ned på dette ord, og der var bred enighed, da han understregede, at læring var en livslang proces, som strakte sig meget længere end uddannelsessystemet.

Debatten var primært præget af faglige kompetencer og udvikling, men afslutningsvis var der ingen tvivl om, at dette alene ikke kan sikre et de nødvendige kompetencer på arbejdsmarkedet. Vi skal nemlig derudover også sikre den rigtige kemi i vores fremtidige arbejdsstyrke. Panelisterne fremhævede, at den sociale kemi var vigtig. Den teknologiske udvikling løber hurtigere end mange af os kan følge med, og det vides endnu ikke, om fremtidens arbejdere forventes både at kunne 3D-printe og laserskære, men en god social kemi vægter stadig højt.

Alt i alt åbnede debatten op for nogle spændende og tankevækkende perspektiver, som vi håber, at deltagerne og panelisterne vil tage med sig. Hos Dansk Design Center sætter vi pris på at få udfordret vores overordnede perspektiv i vores strategiske arbejde på Fremtidens Fabrikation og de øvrige platforme.

Builders of the future
Builders of the Future-debatten var en del af Copenhagen Maker.

En del af...
Arrangementet var en del af Copenhagen Maker, hvilket er en ny festival for design, teknologi og gør-det-selv-kultur. Festivalen er en unikt mulighed og inblik i innovation inden for teknologi, håndværk, kunst og design. Det er et initiativ, som sætter fokus på vidensdeling og prototyping, og det kan være med til at udfordre vores forståelse af fremtidens produktion, samt dens udfordringer og muligheder. Læs mere om vores deltagelse i Copenhagen Maker Festivalen.
Derudover var arrangementet er også en del af Copenhagen Tech Fest, hvilket er en samling af events og venues i september med fokus på teknologi.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox