Menu
Søg
Værktøj: Business Cases
16. marts 2017
Af Uri Andersen, Permanent Beta
Hvad sker der når man kombinerer arbejdet med Business Cases med designtænkning? Innovationsrådgiverne hos Gramstrup+Co/Permanent Beta giver her et indblik i, hvorfor det er vigtigt at tænke i Business Cases i innovationsprocessen, og hvordan man gør det.
gramstrup business cases

Business cases er en metode til vurdering og realisering af en investerings økonomiske værdi. Anvendt sammen med design thinking udgør business cases et stærkt udgangspunkt for at træffe flere gode beslutninger mere ofte for ledere, der ønsker at skrue op for innovationen og ned for usikkerheden i udviklingsarbejdet.

 
gramstrup og cramo
Cramo og Gramstrup+Co/Permanent Beta udviklede nye løsninger og services, og udregnede på hver af disse Business Cases.

Designtænkning og Business Cases
Formålet med at anvende business cases sammen med designtænkning er at styrke innovationskraften samtidig med, at fokus på værdiskabelse og risikominimering øges. Designmetoden leverer bud på gode ideer og løsningsforslag. Business cases skaber grundlag for, at de bedste løsninger bliver valgt og synliggør de forventede gevinster og effekter. I partnerskabet mellem Gramo og Gramstrup+Co udregnede man business cases på ni udfordringer for at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag baseret på virksomhedens egne tal og data. Det medførte, at tre af de seks først valgte løsningsforslag blev udskiftet, da de ikke var økonomisk bæredygtige.

Under implementeringen af en løsning er business casen et styringsredskab, hvor forudsætninger og resultater kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. Det betyder større viden om, hvordan projektet går, og om det er nødvendigt at gentænke løsningerne.

Business cases anvendt med designtænkning skaber flere gode ideer, kvantificerer ideernes værdi og skaber bedre grundlag for at gevinstrealisere projektets potentiale. Derved bliver investering i design, udvikling og innovation mere sikker, Return On Investment bliver større og projekterne mere succesfulde.

Business cases passer ind i processen tre steder:

1.     Efter ideudviklingen som et værktøj til idéudvælgelse baseret på reel værdiskabelse.

2.     Efter prototyping og afprøvning af koncepter som et værktøj til skærpelse af værdien baseret på brugerinddragelse

3.     Under implementeringen som et værktøj til sikring af gevinstrealisering.

Hvordan arbejder man med Business Cases i designprocessen?
Business cases anvendt sammen med designtænkning bygges op rundt om de ideer og løsningsforslag, designprocessen har skabt. Løsningsforslagene nedbrydes groft sagt i potentielle kvalitative (ex service, kvalitet) og kvantitative gevinster (ex tid, omsætning, effektivisering) samt i de initielle og langsigtede omkostninger (ex investering, omlægning, uddannelse). Dette kaldes business casens forudsætninger, og de omregnes til kroner og ører via en økonomiske modeller, der kombinerer en lang række faktorer. Ud af den økonomiske modellering kommer en graf, hvoraf bl.a. investeringens nutidsværdi og tilbagebetalingstid fremgår. Projekternes individuelle grafer opstilles i en business case-portefølje, som gør det muligt at sammenligne løsningsforslagene ud fra deres økonomiske værdiskabelse.

Udvikling af den gode business case foregår typisk i en faciliteret proces og kræver både valid data, forretningsforståelse, beslutningskraft samt proces- og innovationsevne. Derfor skal folk fra forretningen/driften deltage samt økonomi, ledelse og udvikling. Det er centralt, at de dele af organisationen er repræsenteret, som business cases omhandler, ellers bliver forudsætningerne ikke præcise og gevinsterne ikke realistiske. Herudover deltager en proceskonsulent/facilitator samt evt. designer.

Business cases er et skalerbart værktøj. Det vil typisk strække sig over en til to måneder at skaffe data, komme gennem en god idéproces, udvikle løsninger, opstille business cases og udvælge de bedste forslag. Har man data og de forud liggende faser på plads tager det fra et par timer til et par dage at opstille en fornuftig business case, afhængig af løsningens kompleksitet.


Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

gramstrup+co
Uri Andersen og Claus Gramstrup, Gramstrup+Co/Permanent Beta
Info
Kontakt

Claus Gramstrup, claus@gramstrup.dk
Uri Andersen, uri@permanentbeta.dk

Læs mere om Gramstrup+Co på www.gramstrup.dk

Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox