Menu
Søg
CEO blev projektleder for innovationsproces
16. marts 2017
Når CEOen går aktivt ind i innovationprocessen, sender det et signal til medarbejderne om, at det er en seriøs satsning i virksomheden. I designsamarbejdet mellem Cramo og Gramstrup+CO/Permanent Beta har der været fokus på den fremtidige forretning.
Virksomhedsdata
Udfordringens art
Servitization
Sektor
Service
Branche
Byggeri: Udlejning af entreprenørmateriel
Antal ansatte
100-199
Placering
Region Hovedstaden
Cramo og Gramstrup+CO/Permanent Beta fortæller om arbejdet med design thinking og business cases i Cramo.

En bog om servicedesign kickstartede innovationen i Cramo
Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør i Cramo faldt en dag over en bog om servicedesign på LinkedIn. Bogen vækkede interesse for mulighederne i design, og med røde tal på bundlinjen de seneste år vidste han, at der skulle gøres noget radikalt ved forretningen. Derfor henvendte Lasse Wittrup Ludvigsen sig til forretningsudvikler Claus Gramstrup og strategisk designer Uri Andersen, hvorefter de valgte at deltage i Plus-programmet.

Cramo A/S beskæftiger ca. 100 medarbejdere i syv afdelinger i Danmark og er blandt landets førende virksomheder inden for udlejning af entreprenørmateriel samt bygge- og anlægsmaskiner. Som følge af krisen har Cramo ikke haft omsætningsstigning af betydning i en årrække, samtidig med at de har måtte investere i nyt materiel for at forblive konkurrencedygtige. Efter en længere periode med besparelser gennem afvikling opnåede Cramo i 2015 et mindre overskud. Da Cramo og Gramstrup+CO valgte at indgå i samarbejdet, var det således det første udviklingsprojekt i virksomheden siden 2008, og ambitionen var at udvikle forretningen via en strategisk designtilgang.

cramo
gramstrup og cramo
Cramo og Gramstrup+Co/Permanent Beta udviklede nye løsninger og services, og udregnede på hver af disse Business Cases.
gramstrup living labs
I partnerskabet mellem Cramo A/S og Gramstrup+Co/Permanent Beta arbejdede de med Living Labs for at afprøve nye værditilbud, systemer og processer til skærpet kundefokus.

Stol ikke blindt på din mavefornemmelse
Den indledende hypotese lød, at Cramo var for produktfokuseret, og at virksomheden skulle udvikle sig mod at blive mere kunde- og serviceorienteret. Allerede efter få observationer på Cramos depoter stod det dog klart for Gramstrup+Co/Permanent Beta, at det modsatte var tilfældet. Cramo ydede rigelig service, endda i en grad hvor det var økonomisk uhensigtsmæssigt, da servicen ikke altid var proportional med ordrestørrelsen. For en børsnoteret virksomhed som Cramo er det afgørende at validere hypoteser og effekten af nye løsninger, og derfor blev der også udregnet business cases på de forskellige designløsninger i processen. Herigennem blev flere antagelser om værdien modbevist, belyst eller bekræftet.

Ledelse og medarbejder udvikler side om side
Cramo og Gramstrup+CO/Permanent Beta startede med at etablere en projektgruppe, der bestod af nøglemedarbejdere. For at understrege vigtigheden af projektet iførte adm. direktør Lasse Wittrup Ludvigsen sig førertrøjen ved at agere intern projektleder i Cramo.

“Jeg har bl.a. lært gennem projektet her at være en autentisk leder. Hvis man tør være sårbar overfor sine ansatte, og vise at man ikke selv har alle svarene, men at de lige så vel kan bidrage med den næste afgørende løsning i virksomheden, så giver det så meget tilbage fra medarbejderne”. Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør, Cramo

Herefter lavede Gramstrup+CO/Permanent Beta feltarbejde for at forstå arbejdsgangene på Cramos depoter samt hos virksomhedens kunder og medarbejdere. Ved at kortlægge servicerejsen både fra kundens og medarbejdernes perspektiv viste det sig, at nogle af de underliggende systemer og processer var ineffektive og besværliggjorde serviceleverancen. Som Lasse Wittrup Ludvigsen understreger: “Man skal designe systemet, så det ikke begrænser processen”. Det førte til et perspektivskift, hvor det ikke kun var selve kundeorienteringen, men også systemet, som skulle redesignes.

“Jeg har bl.a. lært gennem projektet her at være en autentisk leder. Hvis man tør være sårbar overfor sine ansatte, og vise at man ikke selv har alle svarene, men at de lige så vel kan bidrage med den næste afgørende løsning i virksomheden, så giver det så meget tilbage fra medarbejderne”.

Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør, Cramo

Økonomisk bæredygtige designløsninger
Ud af de forskellige findings valgte projektgruppen 11 udfordringer, som 40 medarbejdere og ledelsen arbejdede videre med på en to-dages workshop. Cramo og Gramstrup+CO/Permanent Beta udregnede business cases på ni af udfordringerne for at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag baseret på virksomhedens egne tal og data. Det medførte at tre af de seks først udvalgte løsningsforslag blev udskiftet, da de ikke var økonomisk bæredygtige.

”Hvis man skal kunne overbevise en erhvervsleder, så skal der penge på. Hvad koster det, hvad får jeg ud af det?” Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør, Cramo

Tre koncepter blev testet i Living Labs; her udfoldes koncepterne som konkrete scenarier, der afprøves med virksomhedens kunder, service- og depotmedarbejdere.

Omsætningsforøgelse og medarbejderengagement
Cramo modtog som afslutning på partnerskabet en samlet strategi- og indsatsplan med 11 konkrete anbefalinger til, hvad de kan arbejde videre med i virksomheden. Anbefalingerne berører hele virksomheden og har både store og små strategiske implikationer, som på baggrund af Cramos egne tal vil føre til en øget omsætning på 30-40%. Derudover vil nogle af anbefalingerne effektivisere organisationen ved at fjerne benspænd, som komplicerer arbejdet for Cramos medarbejdere. Samarbejdet med Gramstrup+Co/Permanent Beta har også bidraget til en væsentligt bedre indsigt i virksomheden for ledelsen.

Økonomisk bæredygtige designløsninger
Ud af de forskellige findings valgte projektgruppen 11 udfordringer, som 40 medarbejdere og ledelsen arbejdede videre med på en to-dages workshop. Cramo og Gramstrup+CO/Permanent Beta udregnede business cases på ni af udfordringerne for at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag baseret på virksomhedens egne tal og data. Det medførte at tre af de seks først udvalgte løsningsforslag blev udskiftet, da de ikke var økonomisk bæredygtige.

”Hvis man skal kunne overbevise en erhvervsleder, så skal der penge på. Hvad koster det, hvad får jeg ud af det?” Lasse Wittrup Ludvigsen, adm. direktør, Cramo

Tre koncepter blev testet i Living Labs; her udfoldes koncepterne som konkrete scenarier, der afprøves med virksomhedens kunder, service- og depotmedarbejdere.

Omsætningsforøgelse og medarbejderengagement
Cramo modtog som afslutning på partnerskabet en samlet strategi- og indsatsplan med 11 konkrete anbefalinger til, hvad de kan arbejde videre med i virksomheden. Anbefalingerne berører hele virksomheden og har både store og små strategiske implikationer, som på baggrund af Cramos egne tal vil føre til en øget omsætning på 30-40%. Derudover vil nogle af anbefalingerne effektivisere organisationen ved at fjerne benspænd, som komplicerer arbejdet for Cramos medarbejdere. Samarbejdet med Gramstrup+Co/Permanent Beta har også bidraget til en væsentligt bedre indsigt i virksomheden for ledelsen.


Den danske del af Cramo blev i 2017 opkøbt af LOXAM Group.

Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Publikation
Download alle cases
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand