Menu
Søg
Co-create Design Innovation Services – et tværnationalt initiativ til designfremme i SMV’er
30. april 2018

I forbindelse med udbuddet "Peer learning of innovation agencies" under Horizon2020-programmet, blev Dansk Design Center sammen med det græske Business and Cultural Development Centre (KEPA) og Estonian Design Centre (EDC) godkendt til at implementere projektet "Co-create Design Innovation Services" (CODIS). Projektet startede op d. 16. april 2018 og vil vare i alt 12 måneder.

Om projektet
Projektets primære formål er i et tværnationalt samarbejde at adressere en fælles udfordring i form af innovationsfremme, og det igennem metoden Twinning+. CODIS samler tre organisationer, der sammen skal undersøge best practice-løsninger samt rådgive om udbydelse af programmer og services til designfremme. Konsortiets tre medlemmer har alle betydelig erfaring med at drive SMV-rettede programmer på baggrund af nationale og regionale midler til fremme og styrkelse af iværksætteri.

I løbet af projektet vil konsortiet i fællesskab gennemgå og evaluere hele designfremmeprogrammets cyklus; procedurerne relateret til opbygning af programmet, awareness raising, tilvejebringelse af programmet/servicen, evaluering samt forbedring af programmet.

Ved hjælp af Twinning Advanced-metoden vil dette initiativ føre til udformningen af et Design Option Paper (DOP), der vil indeholde evalueringer af eksisterende services og programmer, og med udgangspunkt heri en “guide” til hvordan designfremmeprogrammer kan og bør opbygges i fremtiden.

Et innovativt aspekt ved CODIS-projektet er at dets partnere efter udformningen af det ovenfor nævnte DOP vil teste det i praksis. Tanken er med udgangspunkt i DOP’ets anbefalinger at opbygge et nyt pilotprogram til designfremme og teste det i Grækenland. Herved vil projektet udover at udmunde i et nyt program også kunne drage fordel af den værdifulde feedback relateret til anbefalingerne i DOP’et. Det endelige DOP, opdateret med inputs fra det græske pilotprogram, vil dermed blive en tilgængelig og effektiv guide - eller håndbog - til andre organisationer, der ønsker at opbygge og/eller udbyde lignende, virksomhedsrettede programmer eller services.

Med henblik på det overordnede formål med CODIS-projektet, vil forløbet fremme vidensudvekslingen mellem dets deltagere på følgende områder:

  • Udbydelse af SMV-rettede designfremmeprogrammer i de respektive lande (herunder viden om standarder, networking, økonomiske og ikke-økonomiske muligheder og barrierer, investeringer osv.).

  • Styrkelse af brugerorienterede procedurer i forbindelse med SMV-rettede initiativer.

  • Forbedring af administrative og ‘back-office’-aspekter ved driften af designfremmeprogrammer.

  • Opfølgning på designfremmeprogrammer, effektmåling, feedback-indsamling og forbedring af det udbudte program.

Projektpartnere
Ledende partner: Business & Cultural Development Centre - KEPA, Grækenland

Partner 1:  Danish Design Centre - DDC, Danmark

Partner 2: Estonian Design Centre – EDC, Estland

Projektet er finansieret af midler fra EU’s Horizon 2020 research- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 806616.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox