Menu
Søg
CODIS-projektet skudt i gang med peer-learning workshop i Estland
10. juli 2018
CODIS-projektets indledende ‘peer-learning’-workshop fandt sted d. 4. og 5. juli hos Estonian Design Centre i Tallinn. Denne todages workshop havde fokus på erfarings- og vidensudveksling mellem projektets tre partnere (DDC, KEPA og EDC) i relation til den fælles udfordring - innovationsfremme i fremtiden.
Agnete Schlichtkrull

Konkret præsenterede repræsentatnerne fra partnerorganisationerne - medlemmer af peer-learning-gruppen - en række tidligere og nuværende designfremmeprogrammer og -services udbudt af de respektive organisationer. Målet var at identificere fordele og ulemper ved de forskellige services ved fælles gennemgang og evaluering.

På workshoppen kom også Anu Maaja Pallok, rådgiver hos Estlands kulturministerium, forbi for at tale om designlandskabet og den kreative industri i Estland; de udfordringer de står overfor og de både igangværende og fremtidige initiativer - private såvel som offentligt udbudte - der skal imødekomme dem.

Formålet med workshoppen var vidensdeling og fælles evaluering af eksisterende designfremmeprogrammer og -servives, såvel som i fællesskab at identificere komponenterne til projektets endelige leverance, et Design Option Paper (DOP). DOP’et skal fungere som inspiration og guide til andre organisationer, der er interesserede i at udvikle og/eller udbyde lignende SMV-rettede designfremmeprogrammer.

Mens udkastet til DOP’et formuleres i løbet af de næste måneder, vil det endelige DOP indeholde læringer og feedback fra det pilotprogram, der udvikles på baggrund af dets anbefalinger og som vil blive testet i november 2018.

Læs mere om CODIS-projektet her.

Projektet er finansieret af midler fra EU’s Horizon 2020 research- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 806616.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox