Menu
Søg
Dansk Design Center i ambitiøst EU-projekt om politisk co-creation
13. juni 2018
Co-creation og andre designmetoder er i fokus, når Dansk Design Center skal skabe en ”Playground for policy making” og knække koden til succesfuld politisk co-creation i SISCODE, et nyt ambitiøst EU-samarbejde.
Agnete Schlichtkrull

Intentionerne er gode, og der bliver talt meget om det, men realiteten er, at det sker for sjældent og for overfladisk: At co-creation-processer, der bygger på bruger- og borgerinddragelse, for alvor spiller ind i politiske beslutningsprocesser. Det vil et nyt EU-projekt forsøge at lave om på med Dansk Design Center som en central partner.

SISCODE (Society in Innovation and Science through Co-Design) er gennem EU’s Horizon 2020 blevet bevilget ca. 30 mio. kr. Projektet har fokus på politikudvikling i STI (Science, Technology and Innovation), og metoderne er en kombination af casestudier og græsrodseksperimenter. Casestudier vil belyse de eksisterende co-creation økosystemer i Europa og eksperimenterne, der foregår blandt 10 fablabs, living labs og science centers fordelt over Europa, vil aktivt involvere politiske interessenter i at teste og afprøve nye løsninger på tværs af civilsamfund, virksomheder og offentlige aktører.

Dansk Design Center er hovedansvarlig for at skabe en ”Playground for policy making” (den midterste plade i figuren), hvilket indebærer at udvikle et format for politisk co-creation baseret på designmetoder. Med udgangspunkt i dette format skal Dansk Design Center stå i spidsen for afholdelsen af en række workshops i forskellige EU-lande, hvor policy makers på EU, nationalt og lokalt niveau bliver trænet i en designdrevet tilgang til politikudvikling.

SISCODE
Modellen for SISCODE, Society in Innovation and Science through Co-Design.

De øvrige partnere i SISCODE kommer fra Italien, Tyskland, Belgien, Nederlandene, Portugal, Spanien, Frankrig, Grækenland, UK, Serbien, Irland og Polen. University College London, Fab Lab Barcelona og Politecnico di Milano er blandt partnerne, og også det danske makerspace Underbroen er med. Projektets partnere mødtes til kick-off i maj i Milano, og projektet løber frem til 2021, hvor den afsluttende konference afholdes i København. 

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox