Menu
Søg
Dansk Design Center indgår stærkt partnerskab med UNDERBROEN og danske makere
21. juli 2016
Denne sommer har Dansk Design Center og den samlende forening for makere i Danmark, MAKER, indgået et partnerskab omkring udvikling af København’s nye værksted for urban produktion, UNDERBROEN, der blev skudt officielt i luften d. 6. juni 2016. Således inviteres designere, virksomheder og alle andre nysgerrige sjæle nu indenfor.
Underbroen
UNDERBROEN

Efter et månedlangt forberedelsesforløb kunne hovedstadens nyeste værksted og makerspace UNDERBROEN, der – som navnet antyder har til huse under én af byens store broer, Langebro – slå dørene op for offentligheden d. 6. juni 2016.

Dette blev markeret med en særdeles velbesøgt åbningsreception, hvor publikum foruden en guidet tour kunne lytte til inspirerende ord fra Københavns Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, Direktør for foreningen Maker, Louise von Müllen, BLOXHUB-direktør Torben Klitgaard, bestyrelsesformand i Maker og Direktør for Roskilde Festival Henrik Rasmussen samt maker Christopher Nielsen, der sammen med hans makker Rasmus Nielsen vil være daglige ledere af stedet – i tæt samarbejde med Mikkel Holst fra Københavns Kommune, der foruden at være idémand bag stedet også stod som overordnet arrangør for åbningsreceptionen.

Det er foreningen Maker, der i øvrigt også står bag den store Copenhagen Maker-festival til september, som kommer til at stå for driften af UNDERBROEN. Dette sker i samarbejde med netop Christopher og Rasmus, som i løbet af de sidste par år opbygget det kreative værkstedsfællesskab Vrkstedet: Et fællesskab med over 500 medlemmer, der indtil nu har holdt til på Østerbro. Vrkstedet har dog med åbningen af UNDERBROEN rykket teltpælene op og bliver nu en fast del af det nye community under Langebro – der nu også byder alle andre nysgerrige sjæle indenfor.

Partnerskab

Partnerskabet mellem Dansk Design Center og UNDERBROEN – som ligger i naturlig forlængelse af den aktive støttende indsats som Dansk Design Center har bidraget med i den formende fase af UNDERBROEN – indgås med udgangspunkt i en fælles interesse for innovations- og skaleringspotentialet i makerspace-bevægelsen, og tilhørende værksteder som urbane produktionsenheder, hvor hovedsageligt professionelt orienterede brugere (makere), værkstedets teknologier og underliggende værdisæt sættes i spil i nye relevante samarbejder med design som omdrejningspunkt. Formålet er at tilvejebringe og afprøve nye og eksperimenterende tilgange til design og produktion samt at udforske og videreudvikle det massive potentiale for ny og bæredygtig vækst som maker-kulturen repræsenterer.

Underbroen

Skaleringspotentialet eksisterer i kraft af UNDERBROENs løbende tekniske udvikling, som muliggør processer, hvor prototyper kan omsættes til lokale, nationale og internationale produkter eller løsninger. Gennem partnerskabet kvalificeres dermed også et fokus på nye muligheder inden for masseproduktion og nye forretningsmodeller.

Således er det planen at UNDERBROEN skal være ramme for etablerede virksomheder og organisationers muligheder for at udvikle nye produkter ved at udfordre konventionelle arbejdsgange – herunder deres egne. UNDERBROENs formål er netop at skabe et rum, hvor mulighederne for disruption gennem ny teknologi, open source principper og design thinking kan være med til at udvikle både mind set og produkter hos interesserede virksomheder – hvilket er en direkte eksekvering af Dansk Design Center strategiske arbejde med vores Fremtidens Fabrikation-platform. Således bidrager Dansk Design Center med en tæt relation til danske virksomheder, og partnerskabet har allerede en hel række konkrete initiativer i pipeline, som vil omsætte denne vision til skalerbare og ambitiøse projekter. Kontakt Christian Villum fra Fremtidens Fabrikation-teamet, hvis du vil høre mere, har en idé eller er interesseret i at være med.

Foruden Dansk Design Center er der en række andre partnere, som står bag UNDERBROEN. Disse inkluderer Københavns Kommune Kultur- og FritidsforvaltningCopenhagen Solutions Lab og ikke mindst Københavns nye kraftcenter for design, arkitektur og byggeri, BLOXHUB, som både Dansk Design Center og UNDERBROEN indgår som en integreret og aktiv del af.

Læs mere om UNDERBROEN på www.underbroen.com og følg med via Facebook eller Twitter.

Underbroen
Underbroen
Underbroen
Underbroen
Underbroen
Underbroen

Fotos af Julie Hjort og UNDERBROEN

    Seneste
    Nyhedsbrev
    Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox