Menu
Søg
Dansk Design Center søger praktikanter til efteråret 2019
Vi søger dygtige studerende, der kunne tænke sig at komme i praktik i Dansk Design Center.
Deadline
1. juli 2019

Vil du være en del af Dansk Design Center?

Som praktikant i Dansk Design Center vil du i tæt samarbejde med husets projektledere og eksterne samarbejdspartnere bidrage til designdrevne forløb, der kan tilføre værdi til erhvervslivet. Vi arbejder for at realisere en række projekter, der alle har fokus på at aktivere designernes tilgang og mindset til at styrke erhvervslivets innovation og vækst.  

Du skal være under uddannelse samt kunne kommunikere på dansk i skrift og tale for at komme i betragtning. Vi søger studerende med kompetencer indenfor forskellige områder, det gælder fx business, design, kommunikation, policy og antropologi.

Dansk Design Center har en række forretningsområder, der udvikler og driver projekter. Vi søger dygtige praktikanter til:

Kommunikation
Kommunikationsteamet søger en dygtig kommunikationspraktikant, hvor du vil blive en del af et lille, dygtigt hold af journalister og designere, der sammen skaber indhold til web, sociale kanaler og events. Kom og vær med til at skabe spændende og engagerende indhold til vores sociale medier og sætte ord og billeder på de gode historier, vi og vores samarbejdspartnere har at fortælle verden.

Vi søger en praktikant, der er god til at skrive, og som meget gerne må være glad for at bruge et kamera og have erfaring med video, forstår sociale medier og har teknisk forståelse. Du skal have lyst og evne til at formidle kompliceret stof i små, mundrette bidder. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, hvis bare du er dygtig og arbejdsom.

Spørgsmål kan rettes til kommunikationschef Katrine Hertz Mortensen på mail eller telefon +45 2098 4213.

Future Health
Future Health er Dansk Design Centers forretningsområde, der skaber nye alliancer mellem virksomheder, designere og offentlige aktører for at transformere og løse komplekse sundhedsudfordringer. 

Vi søger en praktikant med nysgerrighed og kendskab til business, teknologi, design og innovation, der brænder for at udforske og udfordre fremtidens forretningsmodeller og løsninger inden for sundhedsområdet. Du vil være med til at udvikle, gennemføre og planlægge workshops og forløb i tæt samspil med teamet, og bidrage til at indsamle viden, researche på specifikke områder og systematisere viden til resten af teamet og samarbejdspartnere.

Spørgsmål kan rettes til programleder Sara Gry Striegler på mail eller telefon på +45 6110 4778.

Design Startup
Design Startup er Dansk Design Centers forretningsområde, der arbejder med at udvikle startups og startup-økosystemet i Danmark med designmetoder som tilgang til hurtig og eksperimenterende udvikling af både produkt/service og forretning. Specifikt driver vi Innovationsfondens inkubator InnoFounder – Graduate i samarbejde med CIID. Her får de bedste vækstiværksættertalenter mentoring, funding, workshops, gratis plads i co-working spaces i hele landet og adgang til eksperter og investorer, mhp. udvikle deres virksomheder.

Vi søger en praktikant med interesse for og gerne kendskab til startup-økosystemet i Danmark. Du vil bistå med at udvikle og koordinere events i samspil med vores netværk, foretage koordinerende arbejde, lave kortlægninger og analyser, håndtere sociale medier og digital kommunikation, og udvikle og producere grafisk materiale, hvis du kan og vil. Du vil sidde med til alle eksterne møder og få både indsigt i de bedste startupfolk, investorer og community builders i det danske startup-økosystem. En praktik på Design Startup byder, udover en masse læring, på adgang til det bedste netværk i det danske startupøkossystem og er et godt springbræt til en fremtidig karriere i “branchen”.  

Spørgsmål kan rettes til programleder Christoffer H. Malling på mail eller telefon +45 3131 8221.

Sprint:Digital
Sprint:Digital er et nationalt projekt, der varetages af Dansk Design Center og D2i – Design to innovate. Projektet har til formål at fremme små og mellemstore virksomheders digitale transformation gennem designsprint. Virksomhederne bliver i Sprint:Digital guidet igennem forløb, der giver dem styrket indsigt i deres kunders behov, ny teknologi og markedspotentialer med fokus på digitalisering. Dertil er der fokus på at engagere beslutningstagere i at styrke rammerne for fremtidens forretningsmodeller i samarbejde med virksomhederne. Som praktikant skal du bistå i udviklingen og gennemførelsen af disse forløb samt bidrage til at forstå og formidle effekterne af dem. Du kan læse mere om projektet her.

Vi søger en praktikant som har indsigt og stor interesse i krydsfeltet mellem design, forretningsudvikling af små og mellemstore virksomheder og digitalisering, som også har konkrete kompetencer inden for planlægning og afvikling af events og workshops. Dertil søger vi en profil med kompetencer på det grafiske og kommunikative område, og som ikke er bange for at skrive tekst eller opdatere en hjemmeside.

Spørgsmål kan rettes til projektleder Sidsel Winther på mail eller telefon +45 2551 8288.

DesignByer
DesignByer er Dansk Design Centers forretningsområde, der udforsker og styrker designs rolle i byudvikling. Her bringes virksomheder, borgere og offentlige organisationer tættere sammen omkring et fælles fokus på at designe vores byer. Du vil som praktikant være tilknyttet en vifte af projekter eksempelvis en konkurrence, hvor vi søger løsninger som genanvender affald indenfor byggeriet, et internationalt projekt som bruger ny teknologi til genanvendelse af plastik og et acceleratorprogram for start-ups der arbejder med ny teknologi i byer.

Vi søger en praktikant med kompetencer indenfor teknologi, byudvikling, design, entrepreneurship eller antropologi. Du skal blandt andet hjælpe med til at udvikle og gennemføre workshops samle op på interview med virksomheder og gennemføre deskresearch.

Spørgsmål kan rettes til programleder Runa Sabroe på mail eller telefon +45 2098 4211.

Design Ressourcen
Design Ressourcen er Dansk Design Centers forretningsområde, der arbejder for, at Danmark bliver blandt verdens førende hubs for designtalent. Vi søger specifik praktikanter til projekterne:

Danish Design Award
Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som hylder designløsninger der gør en forskel for virksomheder, mennesker og samfundet. Du får mulighed for at komme med helt ind i det maskinrum, som driver prisen, og hvor der særligt i forårssemestret vil være fokus på udvikling og afvikling af jurymøde, formidling af finalister og ikke mindst afvikling af awardshowet.

Business Thinking for Designers
I løbet af 2019 skal der udvikles indsatser, som kan understøtte, at stadig flere danske designere og designbureauer vokser. Du får mulighed for at indgå i det team, som sammen med målgruppen selv skal udvikle og teste prototyper for indsatser og aktiviteter. 

Spørgsmål kan rettes til programleder Christina Melander på mail eller telefon +45 29462 922.

Ledelses- og organisationssupport
Dansk Design Centers sekretariatet bistår ledelsen med bestyrelsesbetjening, kalenderstyring, ansættelser, fællesmøder og varetagelse af politiske relationer. Vi bistår organisationen med uddrage læring fra projekter, projektopstart,digitale systemer, afholdelse af events, fundraising, research (specielt indenfor nye digitale teknologier) og konceptualisering af nye projektideer. Du kommer tæt på ledelsen og får et stort indblik i vores arbejde på tværs af forretningsområder. Det er en fordel, hvis du kan formulere engelsk, skriftlige oplæg.

Vi søger en med digitale kompetencer, der er udadvendt, god til at koordinere, arbejder selvstændigt og har øje for detaljen. Du vil skulle bistå med at digitalisere vores organisation. Det vil være en fordel, hvis du gerne til programmerne Slack, Wrike og Zoho.

Vi søger også en praktikant, der vil arbejde med planlægning, afvikling og opfølgning på events. Du vil skulle bistå med eventrelaterede alle steder i vores organisation og vil derfor arbejde på tværs af alle projekter i Dansk Design Center.

Spørgsmål kan rettes til sekretariatschef Anne Christine Lyder Andersen på mail eller telefon +45 3131 7374.

Om praktikforløbet i Dansk Design Center
Et praktikforløb strækker sig typisk over fire til seks måneder. Præcis opstart og afslutning kan aftales individuelt. Praktikforløbet er ulønnet og skal kunne meritoverføres. Dansk Design Center dækker udgifter til forplejning, IT-udstyr mv.

Om Dansk Design Center
I tætte partnerskaber med erhvervsliv, designvirksomheder, offentlige og private organisationer samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner:

  • Udvikler og leder vi eksperimenterende designprojekter fra lille til stor skala

  • Høster vi ny indsigt i sammenhængene mellem design, innovation og vækst

  • Kommunikerer vi om designs værdiskabelse, for dermed at skabe spredning og forankring af designfremmende aktiviteter nationalt og internationalt.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og dokumentation for at du er under relevant uddannelse til job@ddc.dk. Skriv i emnefeltet hvilket område, du søger praktik hos. Vi tager løbende kandidater til samtale.  

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox