Menu
Søg
Dansk Design Center vælger WAAITT og B14
8. september 2016
Et konsortium bestående af bureauerne WAAITT og B14 har vundet udbud om at levere ny CVI og digital platform til Dansk Design Center.

Dansk Design Center er i en hastig udvikling, hvor man bl.a. over det sidste par år har opbygget en ny organisation og formuleret en ny, skærpet strategi, der skal sikre, at man lykkes med kernopgaven – at fremme anvendelsen af design i erhvervslivet og bidrage til at styrke designbranchen i Danmark. I naturlig forlængelse heraf er man desuden ved at gøre klar til at lancere en ny visuel identitet og digital platform – så forandringerne i Dansk Design Center også opleves og syner tydeligt blandt virksomhederne og i designsektoren.

Opgaven har været sendt i et åbent udbud, som er endt med, at Dansk Design Center har valgt et konsortium bestående af designbureauet WAAITT (We Are All In This Together) og det digitale bureau B14.

Kommunikationschef Peter Kamph begrunder valget således: “WAAITT og B14 lagde sig med deres tilgang meget tæt op ad den brandplatform og de kerneværdier, vi har defineret. Ikke mindst lagde de op til en co-creation proces med inddragelse af vores stakeholders, der talte direkte ind i Dansk Design Centers værdigrundlag, der bl.a. handler om at arbejde designdrevent og om at være åbne, lærende og nysgerrige. Altså: Tag jeres egen designmedicin og involvér jeres brugere – virksomheder og designere – helt fra start i processen, hvilket jo er klassisk  designmetode.

Dertil kom et ualmindelig godt bud på, hvordan man kan give plads og særpræg til alle vores aktiviteter, men samtidig samlet visuelt under ét brand. Det vil ske via en særlig ikonografi, der både er skræddersyet til det digitale; til levende billeder og animationer samt til at visualisere data. Deres bud tog altså ikke blot højde for alle behovene i kravspecifikationen, men også i særlig grad for det medie- og teknologilandskab, vi skal bruge vores nye identitet og digitale platform i“, slutter Peter Kamph.

Dansk Design Center forventer at tage den nye visuelle identitet i brug i forbindelse med lanceringen af det nye website og digitale platform medio november 2016.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox