Menu
Søg
Dansk Design Centers historie

1978 - 1999
Dansk Design Center (DDC) blev etableret i 1978 for særligt at sætte fokus på værdien af dansk design for at løfte eksporten og øge omsætningen i dansk erhvervsliv. Industrielt design var kodeordet, og design blev overvejende promoveret som objekter designet til industrien med funktion og æstetik som væsentligste parametre. Danish Modern var idealet, og de bedste produkter blev belønnet med ID-Prisen.

DDC havde til huse i Industriens Hus på Rådhuspladsen, hvor DDC arrangerede foredrag, udstillinger og promotions og stod for bogudgivelser, artikler og tidsskrifter om industriens brug af design. DDCs lille, kvadratiske publikation er kendt af designprofessionelle over det meste af kloden som DDC’s visitkort i denne periode. Målgrupperne var relativt snævre: designerne, industrien og medierne.

Frem til 2000 var Jens Bernsen direktør for DDC.

2000 - 2011
I 2000 blev DDCs nye domicil på H. C. Andersens Boulevard åbnet. Der blev i starten af 00’erne taget hul på en radikal ændring af designbegrebet. Der blev sat spørgsmålstegn ved opfattelsen af design som et slutresultat, et produkt, frembragt i en symbiose mellem kunst og industri. Internationalt og i DDC begyndte man i stedet at fokusere på selve designprocessen og at tale om designtænkning. Det ledte til et udvidet designbegreb som også omfattede systemdesign, servicedesign og co-design. DDC satsede på at formidle designtænkning til erhvervslivet og offentlige institutioner. Design som innovationsskaber var idealet, og DDC formidlede budskabet gennem kurser og modeller som 360grader, DesignBoost, DIN-modellen osv. Det udvidede designbegreb indgår nu i mange virksomheders designforståelse og i stigende grad i designbureauers tilbud til kunderne.

I kraft af DDCs nye domicil var perioden også præget af en række store udstillinger, som ikke kun henvendte sig til industrien og designbranchen, men også havde til formål at kommunikere design til en bredere offentlighed. Det nye hus havde café, restaurant og en designshop, og blev desuden åbnet for almindelig konferenceudlejning og blev populært som venue for eksterne særarrangementer, fester o.l.

I perioden 2000-2005 var Ulla Hovgaard Ramlau direktør for DDC. I perioden 2005 til 2011 var Christian Scherfig direktør for DDC.

2011 - 2014
DDC begyndte i højere grad at indsamle, analysere og formidle viden om de vigtigste faktorer, der har indflydelse på design i samarbejde med designere, partnere, sponsorer, erhvervsliv og publikum nationalt og internationalt. Formålet var at bidrage til, at Danmark forbliver en førende designnation ved at facilitere design og innovation og demonstrere designs afgørende betydning for håndtering af væsentlige samfundsmæssige udfordringer.

Ambitionen var samtidig at gøre domicilet på H.C. Andersens Boulevard til et kreativt fællesskab for en række designvirksomheder og -institutioner. Designshop og restaurant blev lukket, ligesom udlejningsaktiviteterne blev indstillet. I stedet etableredes kontorfællesskabet Design Society, og der blev skabt et nyt stort caféområde i stueetagen. I perioden rykkede designorganisationerne INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute (DAFI) ind i bygningen.

I denne periode var Nille Juul-Sørensen direktør for DDC

2015 -
Med regeringens vækstplan for design og kreative erhverv fra 2013 var der lagt op til, at DDC sammen med de øvrige nationale arkitektur- og designorganisationer skulle flytte ind i Realdanias nye byggeri på Bryghusgrunden, BLOX. Derfor valgte DDC at sælge domicilet på H.C. Andersens Boulevard og flytte midlertidigt sammen med arkitektur- og designorganisationerne til innovationshub’en i Fæstningens Materialgård på Frederiksholms kanal 30. DDC flyttede ind i BLOX i maj 2018.

Med salget af domicilet havde DDC ikke længere offentlige faciliteter til café- og udstillingsaktivitet. Til gengæld blev der mulighed for at udvide organisationen med nye medarbejdere og kompetencer indenfor design, innovation og teknologi, og for på ny at sætte samspillet mellem erhvervsvirksomheder og designerne i centrum.

DDC lancerede ved indgangen til 2016 en ny strategi, der har respekt for historien og de kvaliteter dansk design står for, men som samtidig peger fremad. DDCs fokus i de kommende år er at gennemføre systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomhederne. Det er DDCs vision, at design skal blive en af de tre vigtigste styrkepositioner for danske virksomheder. DDC har et højt ambitionsniveau, men også en ydmyghed over for, at opgaven med at øge virksomhedernes anvendelse af design i en kompleks verden kun kan realiseres i gennem åbne partnerskaber. DDC ønsker derfor løbende at etablere stærke og nyskabende samarbejder med relevante interessenter, nationalt og internationalt.

I dag er Christian Bason direktør for DDC.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox