Menu
Søg
Dansk Design Centers nonprofit status

Dansk Design Center ApS er datterselskab af den erhvervsdrivende fond Design Society, som modtager årlige driftstilskud fra Erhvervsministeriet.

Design Society er i henhold til formålsbestemmelsen i fondens vedtægt, en almennyttig organisation til fremme af design, mode og relaterede kreative erhverv. Design Society driver sin virksomhed gennem dattervirksomheder, hvis aktiviteter ligger indenfor fondens formål. Dansk Design Center er, i forhold til gældende vedtægtsbestemmelser, forpligtet til at drive virksomhed på nonprofit basis.

Som følge af den statslige finansierings omfang, er Design Society omfattet af Rigsrevisionens revisionsmandat, og er således revisionsmæssigt ligestillet med statsinstitutioner. Den statslige finansiering medfører også, at fonden er underlagt Erhvervsministeriets tilsyn.

Dansk Design Centers tilskud fra staten dækker knap en tredjedel af organisationens budget. Dansk Design Center er forpligtet til selv at skaffe den resterende finansiering ved hjælp af partnerskaber og anden finansiering. Dansk Design Center må i denne sammenhæng ikke underminere det private marked, hvorfor løsning af en række opgaver skal ske på markedsvilkår og være adskilt fra de konkrete opgaver, der løses for det statslige tilskud.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox