Menu
Søg
Dansk Designpolitik gennem tiderne
7. marts 2016
Dansk designpolitik har snart mere end 20 år på bagen. Danmark var et af de første lande i verden, der fik en Designpolitik tilbage i 1997, og siden er nye politikker, initiativer og programmet kommet til. I denne artikel kan du danne dig et overblik over væsentlige publikationer og dokumenter, der relaterer sig til dansk designpolitik.

Designpolitik 1997: Designredegørelsen
Den første designpolitik eksisterer ikke som pfd, men kan rekvireres på forlaget Statens Information.

Den første danske designpolitik fra 1997 fokuserede på tre områder:

  • designfremme i erhvervslivet
  • designhensyn i den offentlige sektor
  • kompetenceudvikling på designområdet.

Af centrale initiativer var:

  • Opførelsen af Dansk Design Centers bygning på H. C. Andersens Boulevard lige over for Tivoli i København, som et internationalt symbol på styrken ved dansk industrielt design.
  • Designisbryderordningen, hvor virksomheder der ikke tidligere havde samarbejdet med professionelle designere kunne opnå tilskud til et udviklingsprojekt. På de knap 4 år Designisbryderordningen fungerede blev der skabt designprojekter i knap 450 danske virksomheder i samarbejde med omkring 150 forskellige designere og designvirksomheder. (Evaluering af Designisbryderordningen omtalt i Design for Public Good side 83)

2001 Designpolitisk instrument: Designtrappen
​​​​​​​Designtrappen er et redskab til at måle virksomheders anvendelse af design. Designtrappen blev udviklet af Dansk Design Center i 2001 som en kommunikativ model til at illustrere, at virksomheders anvendelse af design kan have forskellig karakter.

Designtrappen blev udviklet på baggrund af en hypotese om, at jo mere virksomheder anvender designmetoder i de tidlige udviklingsfaser, og jo mere strategisk design er forankret i virksomhedens overordnede forretningsstrategi, jo højere økonomisk afkast opnår de.

Der er ikke fortaget målinger af danske virksomheders placering på Designtrappe i de senere år. Dog vil en måling af danske virksomheders placering på Designtrappen indgå i en ny undersøgelse af værdien af design blandt danske virksomheder, som Dansk Design Center og Dansk Industri gennemfører foråret 2016 under overskriften Exploring Design Impact.

2001 Design for policy: Etablering af Mindlab
MindLab startede som en intern udviklingsenhed bestående af et lille team af blandt andet designere, som skulle tilføre ministeriets politikudvikling en portion nytænkning og innovation. Fra etableringen af MindLab som et kreativt fysisk miljø i 2001 udviklede organisationen sig til at være en del af i alt tre ministerier, Erhvervs- og vækstministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet.

2003 Designpolitisk instrument: Design økonomiske effekter
Dansk Design Center gennemførte i 2003 i samarbejde med den daværende Erhvervsfremmestyrelse en større undersøgelse med titlen Designs Økonomiske Effekter. En undersøgelse, der, med alle de forbehold der nu er, kunne dokumentere, at virksomheder, der anvender design klarer sig bedre økonomisk end de virksomheder, der ikke anvender sig. Den var den første af sin art – både herhjemme og i udlandet. Tallene i undersøgelsen beror på telefoninterviews med ca. 1000 danske virksomheder med mere end 10 ansatte.

Publikation
Designs økonomiske effekter
Analysen Designs økonomiske effekter blev gennemført i 2003 af Erhvervsstyrelsen & DDC. Den var den første af sin art – både herhjemme og i udlandet. Tallene i undersøgelsen beror på telefoninterviews med ca. 1000 danske virksomheder med mere end 10 ansatte.

2003 Designpolitisk instrument: DI's From beauty to business
Dansk Industri nedsatte i 2003 et forretningsudvalg på designområdet. Udvalgets arbejde dengang resulterede blandt andet i en undersøgelse, der viste at størstedelen af de adspurgte virksomheder vurderede, at design spiller en afgørende rolle for konkurrenceevne og innovationskraft. Undersøgelsen blev præsenterede under overskriften From Beauty to Business. Undersøgelse var et væsentligt bidrag til, at Danmark igen fik en Designpolitik.

Publikation
From beauty to business

2003 Designpolitik: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, kap. 4
I 2003 fik Danmark sin Designpolitik nr 2. Denne gang som led i vækststrategien ”Danmark i Kultur og Oplevelsesøkonomien”. Politikken fokuserede på at forbedre markedsvilkårene for, at endnu flere virksomheder kunne opnå økonomiske gevinster gennem brugen af design. Derudover kom der fokus på at styrke udbudssiden – professionalisering af designbranchen og erhvervsorientering på designuddannelser og –forskning. Regeringen ønskede yderligere at gøre en indsats for at styrke brandingen af dansk design internationalt, som i disse år ikke længere stod så stærkt. Det var i forbindelse med denne politik, at INDEX: Design to Improve Life blev etableret.

Publikation
Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien

2005 Designpolitisk initiativ: INDEX: Design to improve life
Det var i forbindelse med 2003-designpolitikken, at INDEX: Design to Improve Life® så dagens lys. INDEX: Award er i dag verdens største designpris til løsninger, der forbedrer livet for mennesker. INDEX: Design to Improve Life® har desuden udviklet en række programmer med afsæt i erfaringerne fra INDEX: Award, herunder globale udstillinger, et ambitiøst designuddannelsesprogram, samt Danish Ventures, som er en investeringsfond for bæredygtige designløsninger.

2007 Designpolitik: Design Danmark
I 2007 fulgte den tredje Designpolitik Design Danmark, under overskriften ”Danmark tilbage i verdenseliten”. Formålet med regeringens designpolitik var klar: Der skal skabes vækst i designbranchen, og design skal bidrage til vækst i det øvrige erhvervsliv.

Publikation
DesignDanmark

Af væsentlige initiativer kan fremhæves:

  • Målrettet designfremmeindsats mod udvalgte brancher og regionaliseret designfremmeindsats – blandt andet i form at etablering af Design:Ambassadør ordning, hvor udvalgte medarbejder i Danske Væksthuse og Brancheforeninger udnævnes som designambassadør og trænes i at fremme design blandt danske virksomheder og identificere vækstmuligheder og –udfordringer i virksomheder, hvor design kunne være en del af løsningen.
  • Igangsættelse af demonstrationsprojekter i det offentlige indenfor Servicedesign
  • Afholdelsen af en designuge i international topklasse / Copenhagen Design Week 2009

2008 Designpolitisk instrument: Design skaber værdi
Analyse af om og hvordan design skaber værdi foretaget af Erhvervs- og byggestyrelsen i 2008. Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter, altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til.

Publikation
Design skaber værdi - Udbredelse og effekter af design 
Analysen Design skaber værdi indeholder en række tal og analyser af virksomheders værdi af at anvende design. Analysen blev foretaget af Erhvervs- og byggestyrelsen i 2008. Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter, altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til.

2008 - 2009 Designpolitisk initiativ: Servicedesign i det offentlige - demonstrationsprojekter
Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Nye sygehusbyggerier, en voksende ældregruppe og stadigt ændrede krav til service tvinger den offentlige sektor til at se på, hvordan den leverer service, og hvordan borgere oplever den service, som det offentlige yder. Det har været baggrunden for, at Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Servicestyrelsen og Danske Regioner har igangsat en række servicedesignprojekter med det formål at give bedre serviceforløb i det offentlige til gavn for borgere og personale.

I 2008 er projekterne igangsat i samarbejde med Servicestyrelsen indenfor ældre- og handicapområdet, mens projekterne i 2009 er gennemført I samarbejde med Danske Regioner inden for sundhedsområdet. Alle projekter er gennemført i samarbejde med private designvirksomheder og med fokus på brugerinddragelse i innovationsprocessen.

Publikation
Servicedesign - vejen til enkle løsninger

2010 Designpolitisk visionsarbejde: The vision of Danish Design 2020 Committee
I 2010 udpegede Regeringen under ledelse af Løkke Rasmussen et visionsudvalg, der skulle komme med anbefalinger til en ny ”Design2020” strategi og til, hvordan vilkårene for design bedst styrkes. Den ambitiøse vision lød i retningen af:

”Danmark skal være kendt verden over som et designsamfund, der på alle niveauer har integreret brug af design for at forbedre kvaliteten af ​​menneskers liv, skabe økonomisk værdi for virksomheder, og gøre den offentlige sektor mere effektiv “.

Visionsudvalgets arbejde nåede at se dagens lys, men implementering af anbefalingerne blev afbrudt af et regeringsskifte i september 2011. Som vi skal se senere er idéen om Danmark som et designsamfund dog blevet en forestilling, som også den nuværende regering arbejder for at fremme og udløse potentialet i.

Publikation
The vision of the Danish Design 2020 Committee

2011 Regionalt designpolitisk initiativ: Design 2 Innovate – D2I
I Region Syddanmark står EU Strukturfondsmidler, Syddansk Vækstforum, LEGO, DONG Energy og Design City Kolding, Designskolen Kolding og Syddansk Universitet bag initiativet og organisationen Design2Innovate (D2I). D2I omtales som designklyngen i Region Syddanmark, hvis fornemmeste opgave er skabe vækst via design i danske erhvervsvirksomheder.

2013 Designpolitik: Vækstplan for kreative erhverv og design
Trods arbejdet med Design 2020 visionen har Danmark ikke haft en egentlig designpolitik siden 2007. Fokus er til en vis grad skiftet til at inkludere design som en del af en væsentligt bredere kategori af ”kreative erhverv”. De kreative erhverv dækker over ni brancher, fra design, mode og arkitektur til spiludvikling og reklame.

I marts 2012 nedsatte Regeringen et Vækstteam, bestående af erhvervsfolk og designeksperter, som skulle komme med anbefalinger til, hvad der kan styrke det danske vækstpotentiale i de kreative erhverv.

Vækstteamets arbejde resulterede i Vækstplanen for Kreative Erhverv & Design, som blev lanceret i 2013, og som i dag er det tætteste vi kommer på en national designpolitik. Vækstplanen rummer i alt 27 konkrete initiativer, som bl.a. er målrettet virksomhederne i de kreative erhverv samt de virksomheder, der bruger design og andre kreative kompetencer til at udvikle og differentiere deres produkter.

Publikation
Danmark i arbejde: Vækstplan for kreative erhverv - design
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand