Menu
Søg
Derfor holder designerne nøglen til Danmarks genstart
8. april 2020
corona dansk design center
Andy Beales

I begyndelsen af 1970’erne blev den berømte møbeldesigner Charles Eames spurgt af en fransk journalist, om der var nogen grænser for hvilken slags problemer, designere kunne løse. Til det svarede han med et nyt spørgsmål: ”Hvad er grænserne for problemer?”

Lige nu må man sige, at grænserne for vores problemer bliver udvidet – nærmest dag for dag. Vi har allerede brugt milliarder på at holde hånden under vores økonomi. Den del har ikke være nem at beslutte, men den har trods alt været forholdsvis enkel at gennemføre på kort sigt: Send flere penge. Nu kommer vi til den anden og langt vanskeligere del. Da statsminister Mette Frederiksen talte om en genåbning af Danmark, understregede hun da også, at vi får brug for kreative løsninger, hvis vi skal finde vejen ud af coronakrisen.

Men hvor skal kreativiteten komme fra?

Siden 1978 har vi i Dansk Design Center arbejdet ud fra den præmis, at danske erhvervsvirksomheder – uanset størrelse, branche eller industri – bliver mere konkurrencedygtige gennem godt design. Det gør de, fordi designerne bringer en helt særlig udviklingsproces med sig, som øger sandsynligheden for nyskabende løsninger dramatisk.

Designerne sætter ligesom Eames spørgsmålstegn ved de grundlæggende problemer, virksomheden prøver at løse. De skaber kreative løsninger ud fra kundens perspektiv, eksempelvis ved at tilbringe tid med almindelige mennesker for at forstå deres adfærd og behov. De bruger en kombination af nysgerrighed og forestillingsevne til at nytænke produkter og services. Designere er komfortable med flertydige, komplekse og åbne problemer – det er deres profession at arbejde med opgaver, som ikke nemt lader sig definere.

I dag, mere end 40 år senere, holder præmissen stadigvæk. Tre ud af fire danske virksomheder, der arbejder systematisk med design, siger, de kan aflæse værdien direkte på bundlinjen. Og ifølge Dansk Industri eksporter vi for over 300 milliarder kroner årligt af højværdiprodukter – altså varer og tjenester, hvor udbyderen kan tage en væsentligt højere pris end konkurrenterne på grund af deres høje kvalitet og designindhold. Design er, kort fortalt, forandringskraft.

Vores designressource skal aktiveres
Med coronakrisen er tiden kommet til at aktivere vores danske designressource i en helt ny skala.

Heldigvis har vi i Danmark flere end 50.000 designprofessionelle – både folk med formel designuddannelse og dem, der har trænet og arbejdet sig til designkompetencer. De legemliggør det særlige danske design DNA, som vi gennem årtier har markedsført vores samfund og vores virksomheder. Fra koncerner som LEGO og Danfoss til mellemstore virksomheder som Lakrids by Bülow og Moment til startups som Pleo og Vivino vinder danske virksomheder på godt design – både i den fysiske og den digitale verden. Danmarks design DNA er mere end vores cool nordiske æstetik; det er at tænke bæredygtigt, det er at tænke socialt, det er at tænke transformerende.

Virksomhederne skriger på kreative nye tilgange, ikke alene i deres digitale forretningsudvikling, men også deres grønne omstilling. Det gælder særligt oplevelses-, detail- og transporterhvervene, som er hårdest ramt lige nu – men det gælder også mange andre. Dugfriske erfaringer fra de SMV’er, som vi lige nu arbejder sammen med, viser ikke overraskende, at de efterspørger nye indsigter i kundernes adfærd og behov, så de kan skræddersy nye (digitale) produkter og tjenester til dem. På den korte bane søger mange efter måder, hvorpå de kan levere eller understøtte deres eksisterende ydelser digitalt (fx ved online salg); på længere sigt får de behov for langt mere grundlæggende digital forretningsudvikling, hvis virksomheden skal kunne overleve. Her får virksomhederne brug for helt at gentænke deres kontaktflader og kanaler, og at indsamle og bearbejde digitale data langt mere systematisk.

For nogle virksomheder er forsyningskæderne brudt, og det kan være fremtiden at tænke i mere lokal produktion og i lokale markeder. Et skifte, hvor byen igen bliver ramme for produktion – blot i mindre og grønnere skala.

20 gange pengene igen
Denne type problemer og muligheder er designere eksperter i at arbejde med. Deres første skridt er ikke at bygge de tekniske løsninger, men at sætte kunderne i centrum for den måde, virksomheden søger at skabe værdi på. Erfaringer fra vores aktuelle indsats for digitalisering i SMV’er gennem design viser da også, at over 80 procent af de deltagende virksomheder får ideer til nye digitale produkter eller services, og at over 90 procent får inspiration til ny forretningsudvikling.

Det er markant, så stærke designerne er til at bringe ny innovationskraft til virksomhederne. Det er nok også derfor, det lønner sig, når man fra offentligt hold finansierer programmer, hvor designere får mulighed for at samarbejde med virksomheder, som ellers ikke har anvendt deres kompetencer. En effektevaluering for Erhvervsstyrelsen af designprogrammet PLUS viser eksempelvis, at for hver krone, der investeres i længere varende samarbejder mellem designere og virksomheder, realiserer virksomhederne de efterfølgende år i gennemsnit 20 gange så meget i ny værditilvækst.

Glem ikke den offentlige innovation
Designernes gavn for vores samfund slutter imidlertid ikke med de private virksomheder. Når vi de kommende år efter alt at dømme bliver nødt til at gentænke vores sundhedssektor i endnu højere grad, så kan designerne bidrage. Flere designere har allerede omstillet sig til at skabe 3D-printede værnemidler eller kommunikation og adfærdsdesign, der fremmer coronasikker adfærd i det offentlige rum. Men på sigt skal borgerne i endnu højere grad i centrum for offentlig service, og finanserings- og styringsmodeller skal gentænkes i en tid med uhyggeligt knappe ressourcer. Samspillet mellem den offentlige og private sektor skal kalibreres, og det offentlige skal selv være frontløber i den grønne omstilling.

Her viser erfaringerne, at offentlige organisationer kan høste massiv værdi ved at benytte servicedesign til at nytænke mødet med borgerne og omorganisere de interne processer. Stærke offentlige designløsninger kan gentænke services fra bunden, skære ventelister radikalt ned og fjerne overflødige processer. Design er også evnen til at nytænke vores fysiske rum – ikke mindst byrum – og inddrage borgerne i planlægningen. Mon ikke det er noget, der bliver brug for i fremtidens offentlige sektor?

Nye markeder for designerne
For mig er der ingen tvivl om, at rigtig mange designere nu vil blive efterspurgt i endnu højere grad som de kreative problemløsere, de er. Stribevis af vores stærkeste designbureauer herhjemme (ingen nævnt, ingen glemt) har allerede nu travlt med at rådgive deres kunder om digital innovation og forretningsudvikling. Der vil opstå nye markeder og nye former for behov, som designerne skal kortlægge og imødekomme. Måske den kommende tid ligefrem vil udfordre designernes kompetencer og evne til at tænke vildere og endnu mere ambitiøst, end vores klassiske danske design DNA umiddelbart lægger op til. Nu er det ikke blot kunderne eller markedet, der ændrer sig – det er selve konteksten for kunderne og markedet, som er forandret, måske for altid.

Da vi i Dansk Design Center for et par år siden holdt 40–års jubilæum, lancerede vi også en strategi, hvor vi lagde op til at designerne skal give form til det næste samfund. Ingen havde dengang forestillet sig, at det næste samfund – starten på dette årti – ville blive formet af en pandemi. Problemet er måske udvidet, men det er stadig et designproblem, som kalder på løsninger. Lad os komme i gang med at genstarte Danmark.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand