Menu
Søg
Design-Case: JHL
23. august 2016
I et ambitiøst samarbejde med CBD group, stømlinede JHL deres produktion, hvilket øgede deres produktivitetrate dramatisk.

Baggrund

Jacob Hvidtfeld Larsen grundlagde sit firma i 1915, oprindelig som et værksted for motorcykler og andre mekaniske komponenter. 100 år senere har firmaet stadig hovedsæde i Silkeborg og er i dag førende inden for kloakrengøringsteknologier. JHL’s rengøringskøretøjer bliver brugt i over 28 lande over hele verden.
I 1990’erne var det en noget anden historie. Firmaet holdt sig med nød og næppe oven vande; man havde svært ved at få sorte tal på bundlinjen og indtjeningen var ofte uregelmæssig. Firmaet supplerede den begrænsede indtjening fra deres specialiserede rengøringskøretøjer med ad hoc-opgaver, hvor man producerede alt fra bus-understel til krandele – JHL reparerede sågar springvandet på hovedtorvet i byen.

“Vi lavede alverdens ting, vi følte dengang at variationen gjorde os mindre sårbare. Men problemet var, at vi aldrig blev særligt gode til noget af det.”

Jesper Hejselbæk R&D manager, J. Hvidtved Larsen

Hvordan design hjalp
Da Søren Hvidtved Larsen i 2000 som tredje generation af familievirksomheden overtog styringen, vidste han at der skulle ske forandringer. Virksomheden kunne ikke fortsætte som hidtil, og den var nødt til at finde en måde at ekspandere på.

“Vores bedste produkt, slamsugeren, var førende på markedet, men i Denmark oversteg efterspørgslen ikke mere end 20-30 stykker om året. Hvis vi ville vokse inde for slamsugning, kunne det kun ske gennem eksport.”

Jesper Hejselbæk R&D manager, J. Hvidtved Larsen

Søren Hvidtved Larsen vidste, at den internationale efterspørgsel på virksomhedens kerneprodukt potentielt kunne være stor, derfor indkaldte han designfirmaet CBD (nu kaldet Attention Group) til at se på, hvordan de kunne producere et internationalt konkurrencedygtigt produkt og øge produktionskapacitet og -tempo.

“Det sprang i øjnene lige fra starten, at den måde, JHL producerede på, var meget lidt rationel.”

Nils Toft Forhenværende Partner, CBD Group

CBD fandt ud af, at firmaet speciallavede hver slamsuger til hver eneste kunde. Deres anbefaling var at introducere en standardiseret konstruktionsmodel for JHL’s køretøjer for at sætte produktionstempoet gevaldigt i vejret.

J. Hvidtved Larsen production workshop
JHL

På Larsens bestilling hjalp CBD med at designe et nyt rensningskøretøj for JHL, kaldet FlexLine. En central del af dette design var et modulsystem bestående af standardiserede komponenter, som gav en enorm effektivitet på produktionssiden. Væsentligt nok tillod dette system stadig firmaet at imødekomme specifikke anmodninger fra kunderne.

“Vi arbejder med en bred vifte af firmaer, og ineffektive produktionsprocesser, som vi så hos J. Hvidtved Larsen, er ikke usædvanligt. Med vores erfaring ser vi den slags med det samme. Der skal ofte en udefrakommende til, for at kunne se ud over, hvordan man traditionelt har gjort tingene.”

Nils Toft Forhenværende Partner, CBD Group

Udbytte

€1.3M
i øget indtjening før skat

450%
øget omsætning pr. år

5X
større produktion

Ved at anvende design til at strømline deres produktion har JHL øget deres produktivitetsrate dramatisk. Firmaet gik fra at lave 20 køretøjer om året til at producere mere end 100 – uden hverken at ændre på produktionsmaskinerne eller antallet af medarbejdere. Forandringerne fik direkte indflydelse på firmaets bundlinje: I 2001 havde man et overskud på €1,2mio. (8,6mio. DKK), før skat. I 2006 var beløbet mere end fordoblet, til €2,5mio. (18,2mio. DKK). Denne øgede indtjening afspejlede også succesen i JHL’s eksportstrategi. Eksporten steg, i samme periode, fra 25% af deres forretning til over 75%, således at JHL solgte køretøjer i mere end 28 forskellige lande. Det russiske marked viste sig i særdeleshed lukrativt. I dag er der mere end 80 JHL-køretøjer, som alene betjener Skt. Petersborgs kloaksystemer.

J. Hvidtved Larsen
JHL

FlexLines succes har betydet, at design i markant grad er blevet integreret i JHL’s forretningsstrategi. I 2006 samarbejdede man med det århusianske designfirma Made by Makers, for at udbygge sin produktlinje med CityFlex – et mindre, mere kompakt køretøj, skabt til de snævre kloaker i større byer.

“Selvfølgelig kan du ikke kun forlade dig på design. Men vores arbejde med designere har tydeligvis hjulpet os til at styre virksomheden fremad, og har inspireret andre virksomheder til forsøge sig med design.”

Jesper Hejselbæk R&D manager, J. Hvidtved Larsen

Jesper Hejselbæk er overbevist om, at design er essentielt for virksomhedens fremtid:

“Du får simpelthen et bedre resultat, når du arbejder tværfagligt. Hvis du sætter tre ingeniører sammen, vil de alle sige det samme. Men hvis du sætter en ingeniør, en designer og for eksempel en PR-mand sammen, får man en variation af ideer, og det er dér, tingene begynder at ske.”

Jesper Hejselbæk R&D manager, J. Hvidtved Larsen
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox