Menu
Søg
Design gør pension nærværende for MP Pensions medlemmer
16. marts 2017
For mange er pension ikke et emne, de engagerer sig i. Med et bedre kendskab til medlemmerne fandt MP Pension en strategi for differentiering i et marked på kanten af disruption.
Virksomhedsdata
Udfordring
Disruption
Sektor
Finans
Branche
Pension: Pensionskasser
Antal ansatte
50-99
Placering
Region Hovedstaden
Gennem en systematisk designproces arbejdede MP Pension og IS IT A BIRD med at forbinde en strategisk aspiration med en konkret praksis hos MP Pension.

Et marked med minimale medlemsrelationer
MP Pension er en medlemsejet pensionskasse, som i dag har ca. 100.000 magistre, psykologer og gymnasielærere som medlemmer. MP Pension er udfordret af, at pension for de fleste medlemmer er uinteressant og komplekst. Det er vanskeligt at få medlemmerne til at engagere sig i planlægningen af deres pension, og MP Pension har derfor i dag blot kontakt til 15% af deres medlemmer. Der er altså et stort potentiale for at forbedre medlemsrelationerne. Netop derfor indgik MP Pension, som en del af Plus-programmet, i et partnerskab med innovationsbureauet IS IT A BIRD for at sikre og udvide virksomhedens fremtidige markedsposition.

“Det at tage design ind er en ny og anderledes måde at tænke forretningsudvikling på. Det gør, at vi kan være nogle af de mest innovative i branchen.” Kenneth Petersen, medlems- og markedschef, MP Pension

IS IT A BIRD interviewer MP pensions medlemmer om deres forhold til pension, investering og ansvarlighed.
Udsnit af arbejdet med Rich Pictures i partnerskabet mellem MP Pension og IS IT A BIRD

Kan pension handle om mere end penge?
Gennem visuelle interviews fik IS IT A BIRD MP Pensions medlemmer i tale. Målet var at få en forståelse for medlemmernes (manglende) forhold til pension, hvilken rolle investering og afkast spiller for dem, og hvordan de forstår emner som ansvarlighed eller bæredygtighed.

Ud fra denne undersøgelse blev det muligt at præcisere MP Pensions udfordring og potentiale: MP Pensions medlemmers manglende engagement skyldes ikke, at pension er uinteressant, men at det er svært tilgængeligt. Derudover har medlemmerne værdier og mærkesager, som pensionsselskabet kan beskæftige sig med på en måde, der gør pension konkret og håndterbart. På sigt vil en sådan indsats kunne øge interessen fra medlemmerne og skabe en relation, der drejer sig om mere end penge.

“Når du tager designgreb ind, så går det rigtig stærkt. Det rykker nogle ting! At bruge det greb er relativt nyt i vores branche. Men vi skulle jo lære at kravle, før vi kunne gå.” Kenneth Petersen, medlems- og markedschef, MP Pension.

Ud fra denne udfordring blev der i projektgruppen defineret fire koncepter, der gjorde de strategiske indsatser konkrete over for både medlemmer og ansatte. Koncepterne skal fungere som rettesnor i det fremtidige udviklingsarbejde i MP Pension og skal være med til at styrke forholdet til medlemmerne. Derved sikrer MP Pension sig en strategisk unik position og relevans på fremtidens pensionsmarked.

“Det at tage design ind er en ny og anderledes måde at tænke forretningsudvikling på. Det gør, at vi kan være nogle af de mest innovative i branchen.” 

Kenneth Petersen, medlems- og markedschef, MP Pension

Et kritisk blik på eget mindset
Næste skridt for MP Pension er at forankre de nye koncepter i virksomhedens strategi og kommunikation. Det står klart, at det netop er herigennem MP Pension kan differentiere sig fra konkurrenterne. Partnerskabet med IS IT A BIRD har åbnet øjnene hos MP Pension for hvordan man med et brugercentreret mindset kan udvikle nye forretningskoncepter i høj hastighed.

Partnerskabet gav anledning til, at MP Pension kastede et kritisk blik på virksomhedens udviklingsmindset og har sat skub i starten på en større kulturændring. På sigt kan dette forandre organisationens indefra-ud perspektiv til et udefra-ind perspektiv i samspil med en dybere forståelse af medlemmerne og deres virkelighed.

“Design giver en ny måde at se tingene på. Det viser os, hvor vi har nogle udfordringer, og giver dem en anden dimension og en anden vinkel. Jeg mener, at det er vigtigt at have gjort det til et mindset og en kultur i hele virksomheden.” Kenneth Petersen, medlems- og markedschef, MP Pension.

 

Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Publikation
Download alle cases
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox