Menu
Søg

Design Resource

Vi vil gøre Danmark til verdens førende hub for designressourcer.
Agnete Schlichtkrull

Danmark har et særligt design DNA, der gør dansk design til et afgørende konkurrenceparameter. Spørgsmålet er, om vi på nuværende tidspunkt er gearet til at udløse potentialet – herhjemme og ikke mindst globalt? 74 pct. af de virksomheder, der anvender design, vurderer, at det har en positiv betydning for virksomhedens bundlinje.  Alligevel er der stadig 40 pct. af danske virksomheder, der ikke anvender design - primært fordi de vurderer, at det ikke er relevant for deres virksomhed.

Herunder kan du læse mere om, hvad vi arbejder med med på Design Ressourcen.

Dansk Design DNA
Hvad er gør dansk design unikt?

Sammen med Designrådet, KADK og Designmuseum Danmark har Dansk Design Center kortlagt det danske design DNA. Det er der kommet en række værdier ud af, som tilsammen kendetegner danske designløsninger før, nu og i fremtiden. Projektets formål er at bringe det danske design DNA i spil i en fornyet fortælling om dansk design, som kan understøtte danske virksomheder og designere internationalisering og eksportaktiviteter.

Exploring Design Impact
Vi undersøger danske virksomheders anvendelse af design og den værdi, design skaber for dem.

Sammen med Dansk Industri gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af danske virksomheders designanvendelse og den værdi, virksomhederne vurderer, design skaber. Undersøgelsen giver også indsigter i, hvad der motiverer virksomheder til at anvende design, og hvordan designbeslutninger er forankret. Resultaterne præsenteres i rapporten Design Delivers.

Nordic Design Resource
Vi kortlægger de nordiske designeres kompetencer.

Sammen med de andre designorganisationer i de nordiske lande og Nordic Innovation har Dansk Design Center udviklet en ny typologi for design, som danner grundlag for en kortlægning af hele designressourcen i de nordiske lande: Designernes kompetencer, beskæftigelse og jobfunktioner. Kortlægningen udgøres af data fra nationale statistikker koblet med data fra LinkedIn og Open Web samt kvalitative indsigter fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse.

Danish Design Award
Med Danish Design Award fejrer vi hvert år den forskel, design kan gøre.

Danmarks årlige nationale designpris som hylder den forskel design gør for virksomheder, individer og samfund. Kategorierne spænder fra løsninger, der har skabt vækstpotentialer og nye markeder, til løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på, har en positiv effekt på vores arbejdsliv eller fremmer sundhed. ​​​​​

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox