Menu
Søg
Design skaber værdi (2008)
15. januar 2016
Analysen Design skaber værdi indeholder en række tal og analyser af virksomheders værdi af at anvende design. Analysen blev foretaget af Erhvervs- og byggestyrelsen i 2008.

Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter, altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til.

Analysens hovedpointer
Undersøgelsen viser, at virksomheder, der anvender design i udviklingsprocesser og forretningsudvikling, har gennemsnitligt en højere produktivitet end øvrige virksomheder.

Omvendt har virksomheder, der anvender design som en sidste finish, formgivning eller styling, en relativt mindre produktivitet. Undersøgelsen peger således på, at den måde, hvorpå design bidrager til at skabe værdi i virksomhederne, er ved at øge virksomhedernes evne til at gennemføre succesfulde innovations- og forretningsudviklingsprocesser.

Der er 22% forskel i værditilvækst mellem virksomheder i undersøgelsen, der anvender design som integreret del af innovations- og udviklingsprocesser og forretnings-udvikling, og virksomheder, der kun anvender design som sidste styling og finish.

Det er primært større virksomheder og virksomheder indenfor finansiering of forretningsservice og industrien, der anvender design som en integreret del af deres innovationsprocesser og forretningsudvikling.

Virksomheder, der har designuddannede medarbejdere, udvikler oftere innovationer end virksomheder, der ikke har designuddannede medarbejdere.

Publikation
Design skaber værdi - Udbredelse og effekter af design 
Analysen Design skaber værdi indeholder en række tal og analyser af virksomheders værdi af at anvende design. Analysen blev foretaget af Erhvervs- og byggestyrelsen i 2008. Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter, altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til.
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox