Menu
Søg
Design som Vækstkatalysator
Design som vækstkatalysator er et tilbud til potentielle vækstvirksomheder.
vækstkatalysator

Vi kan hjælpe din virksomhed til at blive en vækstvirksomhed, og vi hjælper dig både med finansiering og udarbejdelse af en individuel vækstplan for din virksomhed med hjælp fra en ekstern konsulent efter eget valg. Selve forløbet bliver skræddersyet i forhold til din virksomheds nuværende situation og jeres målsætninger for fremtidig markedsposition.

Vækstplanerne udarbejdes ved brug af designmetoder og hjælper jer med at få synliggjort et eller flere af følgende områder:

  • Fokus på udvikling af nye produkter og/eller services
  • Udnyttelse af muligheder i ny teknologi
  • Potentiale for eksport og nye markeder
  • Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter
  • Realisering af forretningspotentialet i nye ideer
  • Bedre udnyttelse af ressourcer, energi og materialer

Som en del af Design som vækstkatalysator er designbasen.dk oprettet. Her kan virksomheder med behov for designkompetencer søge diverse designstudier- og bureauer.

Hvem er vi?
Projektet udbydes af Dansk Design Center i samarbejde med Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, der bidrager med viden og værktøjer.

Design som Vækstkatalysator
Hvem kan deltage?

En vækstvirksomhed defineres som en virksomhed, der har mindst 5 ansatte, og som har potentiale til vækst. Der er ikke et alderskrav til vækstvirksomheder.

For at kvalificere din virksomhed til støtteordningen skal du/I deltage i en kort screeningsproces. Her vurderer vi, på baggrund af de ønskede informationer, om virksomheden har potentiale til at blive en vækstvirksomhed.

Virksomheden kan indkøbe eksterne konsulentydelser på op til 200.000 kr. til at få udarbejdet en vækstplan med brug af designmetoder. 50% af udgifterne – op til 100.000 kr. dækkes af Design som Vækstkatalysator. Virksomheden skal selv finansiere de resterende 50% kontant.

Design som Vækstkatalysator støtter ikke efterfølgende implementering af vækstplanen, og virksomheden skal forvente at investere tid i forbindelse med udarbejdelse af vækstplanen.

For at kvalificere din virksomhed til støtteordningen skal du/I deltage i en kort screeningsproces. Her vurderer vi, på baggrund af de ønskede informationer, om virksomheden har potentiale til at blive en vækstvirksomhed.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox