Menu
Søg

Designanvendelse, betydning af design og løsning af designopgaver

3. november 2016
Hvilke af følgende udsagn passer bedst på anvendelsen af design i jeres virksomhed?
DATA
I hvor høj grad vurderer du, at design har indflydelse på den økonomiske bundlinje?
DATA
Hvordan vurderer du, at designs indflydelse på den økonomiske bundlinje har udviklet sig de sidste fem år?
DATA
Hvem løser jeres designopgaver?
DATA
Hvilke typer af designopgaver løser I internt?
DATA
Hvilke medarbejdere arbejder med designopgaver hos jer? Svar ja eller nej til hver af følgende svarmuligheder.
DATA
Køber I ydelser hos eksterne designere eller designbureauer?
DATA
Hvornår indkøber I eksterne designydelser? Når vi i en opgaveløsning møder uventede udfordringer
DATA
Hvornår indkøber I eksterne designydelser? Det er billigere at få lavet designopgaverne eksternt, end hvis vi løser dem internt
DATA
Hvornår indkøber I eksterne designydelser? Opgaven er så krævende, at den overstiger vores interne ressourcer
DATA
Hvornår indkøber I eksterne designydelser? Når vi har behov for at blive udfordret og få ”øjne på udefra”
DATA
Hvilke typer af designydelser køber I eksternt?
DATA
Hvad vil du i runde omtrentlige tal anslå, at virksomheden brugte på køb af eksterne designydelser i det seneste regnskabsår (i DKK)?
DATA
Hvorfor indkøber I ikke eksterne designydelser?
DATA
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox