Menu
Søg
Designs økonomiske effekter (2003)
15. januar 2015
Analysen Designs økonomiske effekter blev gennemført i 2003 af Erhvervsstyrelsen & DDC. Den var den første af sin art – både herhjemme og i udlandet. Tallene i undersøgelsen beror på telefoninterviews med ca. 1000 danske virksomheder med mere end 10 ansatte.

Definition af design
Analysens definition af design løs som følgende: ”Når vi taler om design, mener vi designstrategi, udvikling og formgivning. Alt det, der foregår inden selve produktionen eller implementeringen (af både produkter, tryksager, messestande, websites, indretning osv.).”

Analysens hovedpointer
Der er en markant sammenhæng mellem brugen af design og virksomhedernes økonomiske succes og dermed også en samfundsøkonomisk fremgang. Det er endvidere tydeligt, at resultaterne slår stærkere igennem i de virksomheder, hvor design er solidt forankret i form af såvel interne som eksterne designinvesteringer.

  • Fremgangen i bruttoresultatet over de fem seneste regnskabsår er for samtlige danske designkøbervirksomheder ca. 58 mia. kr. større end fremgangen i bruttoresultatet for virksomheder, der ikke køber design. Dette svarer til en ekstra bruttoresultatfremgang på knap 22% hos virksomheder, som bruger design, i forhold til virksomheder generelt.
     
  • Virksomheder, der har haft en stigende designaktivitet (dvs. stigning i investeringer i designuddannede medarbejdere eller i eksterne køb af designydelser), har en 40% bedre bruttoresultatudvikling end de virksomheder, hvor designaktiviteten har været konstant eller faldende.
     
  • Virksomheder, der har både designuddannede medarbejdere ansat og som køber design eksternt, eksporterer i gennemsnit 34% af omsætningen mod 18% hos virksomheder med anden eller ingen designkøberadfærd.
     
  • Hvad angår virksomhedernes placering på designtrappen, er der en positiv effekt på bruttoresultatudvikling og en markant positiv effekt på eksport jo højere på designtrappen, virksomhederne er placeret.
Publikation
Designs økonomiske effekter
Analysen Designs økonomiske effekter blev gennemført i 2003 af Erhvervsstyrelsen & DDC. Den var den første af sin art – både herhjemme og i udlandet. Tallene i undersøgelsen beror på telefoninterviews med ca. 1000 danske virksomheder med mere end 10 ansatte.
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox