Menu
Søg
Designs værdi kom bag på SAP
12. december 2016
OUTPUT FRA DESIGN DELIVERS: En af keynote speakerne på konferencen var den internationale softwarekoncern SAP’s Toby Haug, Head of Design & Co-Innovation Center, EMEA. Hans oplæg beskrev den rejse, som SAP - den 48.000 mand store tyske producent af en bred vifte af standardiseret planlægnings- og økonomisoftware, der bruges verden over hos kunder fra Coca-Cola og Adidas over Dansk Supermarked A/S til bystyret i Melbourne - har foretaget med strategisk design som ledemotiv.

Toby Haug lagde fra med at beskrive, hvordan design selvfølgelig allerede var en dagligdags del af terminologien hos SAP, forstået som softwaredesign - hvor aspekter som usability, visuel klarhed og ergonomi er vigtige. Dér var SAP sådan set allerede stærke og kunne udvikle og producere nye produkter hurtigt.

Design strittede i alle retninger
Imidlertid var der ikke nogen udpræget fælles linje eller central styring i designet, hvilket betød det SAP efter nogle år oplevede at produkterne designmæssigt strittede i alle retninger på tværs af den enorme globale forretning, forklarede han. - Det førte så til en oprustning på design centralt, der godt nok gav øget ensartethed, men som samtidig betød en vis træghed og var kontraproduktivt ift. kreativitet. Hér satte man så ind med en ny matrix-model, hvor der sad designere med i alle teams.

SAP fortsatte bestræbelserne på at udvikle forretningen, bl.a. via LEAN og agil udvikling. Men fokus for udviklingen vendte stadigvæk meget indad mod forretningen; hvordan kunne man blive endnu hurtigere og mere effektive? Toby Haug forklarede, hvordan der gradvist indtrådte en erkendelse af, at man nok havde reduceret produktionstiden og øget effektiviteten - men samtidig var blevet mere og mere distanceret fra slutbrugerne.

Designtænkning fra Silicon Valley
For 12 år siden var der så én af SAPs grundlæggere, Hasso Plattner, der via en bekendt i Silicon Valley blev introduceret til begrebet designtænkning; altså design som tilgang og metode, snarere end blot et sæt kompetencer til at udforme produkter. Han tog initiativ til at bringe designtænkning ind i SAP, som et mindset bag måden man skulle arbejde på. Dét havde en interessant effekt i SAP - vi forstod det faktisk alle sammen og blev tændt på at arbejde på denne måde. Og fordi Hasso Plattner samtidig tog noget af ansvaret fra det centrale designteam og lettede presset på dem, blev design og designtænkning noget, som mange flere tog individuelt ejerskab af. Det voksede organisk ind i virksomhedens udviklingsarbejde og produktion, fortalte Toby Haug, og pointerede, at man efter hans opfattelse ikke kan påtvinge folk et mindset som designtænkning. Det er en stor forandringsopgave, der tager tid.

Overraskende stor værdi
Forandringen gav så stor en værdi, at det faktisk kom meget bag på SAP:

Vi er meget målfokuserede og skal have produkter ud over rampen. Dér har designtænkningen og den strategiske brug af design bragt en forbløffende stor værdi til SAP ved at hjælpe os til at sænke tempoet nok til at lytte til brugerne. Det har modnet vores organisation og lært os at høre efter hvad brugerne fortæller os - og lært os at oversætte det vi hører til meningsfuldt produktdesign og innovation.

Toby Haug, Head of Design & Co-Innovation Center, EMEA, SAP

Succesen fik SAP til at gå mere målrettet efter organisationsværktøjer, der kunne forankre designtænkning endnu mere i virksomheden.  Blandt andet satte man ind med strukturjusteringer, hvor teams blev gjort tværfaglige og tværfunktionelle, dels for at nedbryde siloer og dels for simpelthen at få de brugerindsigter, som man høstede i én afdeling, til at sprede sig hurtigere og organisk via team-medlemmerne. - Ledelsen måtte sørge for ikke at stå i vejen for den proces, som Toby Haug sagde.

”Designtænkerkorps”
SAP har også forsøgt at forankre designtænkningen ved at udpege og efteruddanne 1400 facilitatorer, som for en tredjedels vedkommende er uddannede ”klassiske” designere, til at bringe det bedste frem i teamarbejdet, når der udvikles og innoveres, bl.a. ved at fungere som proceskonsulenter og fødselshjælpere for de kreative processer.

- Det har medført nogle ret store ændringer. Vi har måttet justere vores KPI’er, så de i højere grad handler om evnen til at samarbejde i teams og bidrage til kollektive processer. Det har også betydet meget for selve den måde vi indretter vores arbejdspladser på for at befordre kreativitet; vores facility managers har måttet udvikle sig til en slags sparringspartnere og konsulenter i stedet for driftsansvarlige og vores ledere i det hele taget har skiftet roller i retning af at være mentorer snarere end chefer i traditionel forstand. Det betyder samtidig, at vi er i en løbende forandringsproces mod en mere flad og organisk organisationsstruktur, uddybede Toby Haug.

Sidste skud på stammen - og på den store værditilvækst - har bestået i realiseringen af, at man nu havde brugt designtænkning som et fremragende værktøj til at løse sine egne problemer, mens man stadig kunne blive endnu bedre til at løse kundens.

Nærmest magisk
- Vores øverste ledelse sagde: Vi må række ud til vores kunder og gøre dem til designtænkere, også, så de bliver bedre i stand til at tilpasse vores produkter til deres forretnings behov - og til deres kunders behov. Dermed var empati-cirklen næsten sluttet. Og ved at bruge designtænkning til at blive bedre til at lytte, have empati, visualisere løsninger og samskabe dem, er SAP blevet en langt mere betroet partner for vores kunder, sagde Toby Haug og rundede af:

- Vi oplever noget meget fascinerende: Når vi rækker ud til vores kunder og forretningspartnere med dette mindset, og de pludselig fanger pointen, så er det nærmest magisk. Både vores kreativitet OG vores effektivitet er øget dramatisk. Det er faktisk i færd med at forandre økosystemet omkring vores forretning; som et fælles sprog og en fælles tankegang med vores kunder - og med deres kunder. Nobody has the silver bullet - but everyone has a piece of the puzzle.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox