Menu
Søg
Effektmåling

Dansk Design Center (DDC) ønsker at skabe mere viden om hvordan design skaber værdi for danske virksomheder. Videngrundlaget er centralt for DDC, der både skal være drivkraft og igangsætter af nye, forbedrede indsatser til fremme af danske virksomheders anvendelse af design og fungere som et nationalt videnscenter på området. Derfor beskæftiger vi os med effektmåling.

Effektmålingsarbejdet skaber et udgangspunkt for at lære af og forbedre den samlede innovations- og vækstindsats. Den databaserede viden udgør et afsæt for at kunne prioritere og målrette midlerne mod de områder, hvor effekterne for danske virksomheder er størst.

Effektmålingsarbejdet bruges til at dokumentere den samlede effekt af vores aktiviteter. Det er vigtigt for at sikre legitimitet over for vores interessenter og samarbejdspartnere og for at kunne følge op på de mål, der er opstillet i resultatkontrakter med sponsor og ejerkreds.

Nedenfor finder du en beskrivelse af hvordan Dansk Design Center arbejder med effektmåling. Vi tilstræber at effektmålingsarbejdet hviler på den nyeste viden og anvender metoder, der er baseret på international god praksis, når det gælder måling af værdien af design og nye innovationsformer.

Tilgangen og de konkrete metodiske værktøjer er udarbejdet i et samarbejde mellem selskaberne Design Society, Erhvervsministeriet, Region Hovedstaden og konsulenthuset IRIS Group.

Publikation
Effektmåling i Dansk Design Center
Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox