Menu
Søg
Værktøj: Eksperimentværktøjer
16. marts 2017
Af Cecilie Bang Schulze, 2+1 Idébureau
Hvordan skaber man en innovationskultur blandt medarbejderne, hvor udviklingsidéer er drevet af kunderne og brugernes behov? 2+1 Idébureau har udviklet forskellige værktøjer som skaber mulighed for netop dette hos medarbejderne i Zoologisk Have København. Læs her, hvordan og hvorfor virksomheder skal arbejde med brugerinddragende værktøjer, præsenteret af 2+1 Idébureau.
2+1 daglige og periodiske værktøjer

At give medarbejderne værktøjer til at kvalificere deres idéer og udviklingsprojekter gennem direkte eller indirekte medvirken fra brugeren resulterer i bedre og mere målrettede løsninger, der skaber større værdi for kunden og dermed virksomheden. I partnerskab med Zoologisk Have København har 2+1 Idébureau arbejdet med to kategorier af værktøjer, som Zoos medarbejdere kan bruge til at indhente input og indsigter fra havens gæster; daglige og periodiske værktøjer.

Medarbejdere udvikler eksperimenter med gæsterne
De daglige og periodiske værktøjer som 2+1 Idébureau har udviklet, skal anvendes når medarbejderne i Zoo er ved at udvikle en idé eller et eksperiment, som de ønsker at gøre bedre ud fra indsigter, behov eller kommentarer fra gæsterne i Zoo. De daglige og periodiske værktøjer kan derudover opdeles i repræsentative og opsøgende metoder. 2+1 Idébureau har derfor arbejdet på at udvikle værktøjer, der kan fungere som repræsentanter for gæsterne i hverdagen og værktøjer, der kan bruges til at henvende sig direkte til gæsterne, når der er tid og ressourcer til dette.

zoo pixiebog
2+1 Idébureau udviklede værktøjet Pixiebogen til Zoos medarbejdere med Personas over gæsterne i haven.
zoo pixiebog
2+1 Idébureau udviklede værktøjet Pixiebogen til Zoos medarbejdere med Personas over gæsterne i haven.

De daglige værktøjer kan Zoos medarbejdere bruge i hverdagen til at udvikle og kvalificere idéer med udgangspunkt i gæsterne. Et dagligt værktøj er fx Personas, der formidler de primære brugeres behov, typiske besøg og motivation for besøget.

De periodiske værktøjer kræver mere forberedelse og kan med mellemrum trækkes frem for at få input i relation til større projekter eller for at få afdækket hvilke gæstebehov, der er aktuelle i forhold til udviklingen af haven og optimeringen af oplevelsen i Zoo. Disse vil typisk være synlige initiativer i haven. Et periodisk værktøj er fx Idéburet; et kreativt, fysisk rum hvor Zoos medarbejdere inviterer gæster ind og får feedback på spørgsmål om ønsker og behov.

zoo idebur
Som periodisk værktøj udviklede 2+1 Idébureau. Idéburet skaber et rum til at inddrage gæsterne.
zoo idebur
Som periodisk værktøj udviklede 2+1 Idébureau. Idéburet skaber et rum til at inddrage gæsterne.
zoo idebur
Som periodisk værktøj udviklede 2+1 Idébureau. Idéburet skaber et rum til at inddrage gæsterne.

For at inddrage brugerne i medarbejdernes udvikling af virksomheden, må værktøjerne, daglige såvel som periodiske, udvikles med udgangspunkt i virksomhedens behov, dens brugere og hvordan det er muligt at gå i dialog med dem. Forud for en workshop med Zoo udarbejdede 2+1 Idébureau et idékatalog med potentielle daglige og periodiske værktøjer, der kan tages i brug af Zoo for at øge dialogen mellem gæster og medarbejdere. Denne bruttoliste rummer en bred vifte af skræddersyede værktøjer til Zoo.

Gennem arbejdet med en prioriteringsmatrix kunne brugbarheden, eksekveringsmulighederne og udviklingspotentialet for de mulige værktøjer kortlægges.

Prioriteringsmatrixen er et godt afsæt for en diskussion af, hvilken type viden virksomheden søger netop nu, og hvilke muligheder forskellige løsninger kan skabe.

zoo prioriteringsmatrix
Medarbejdere og projektgruppen diskuterer mulige værktøjer gennem prioteringsmatrixen.

Hvordan anvendes prioriteringsmatrixen
Diskussion og kvalificering af daglige/periodiske værktøjer gennem prioriteringsmatrix:

  • Placér en post-it pr. værktøj på boardet ift., hvor du mener de lægger sig på de forskellige akser.

  • Argumentér for din placering.

  • Tænk over, hvordan værktøjet eventuelt kan tilpasses for at ændre dets placering på boardet og forbedre dets brugbarhed.

Efter arbejdet med prioriteringsmatrixen foretages en samlet vurdering af, hvilke typer løsninger, der skal testes, samt hvordan de resterende evt. kan tilrettes for at være relevante på et senere tidspunkt.


​​​​​​​Denne tekst er tilgængelig under en Creative Commons CC-BY-NC-ND licens. Læs mere

Præsenteret af 2+1 Idébureau
2+1 flytter byer, borgere og brands. Som strategiske rådgivere, designere og konceptudviklere inden for oplevelsesdesign, udstillingsdesign, byudvikling, områdebranding og identitet hjælper de private og offentlige kunder med at skabe oplevelser og flytte holdninger og adfærd hos borgere, brugere og forbrugere. 2+1 Idébureau kalder sig et idébureau, fordi de dyrker og forfiner idéer, der giver de enkleste løsninger på de største udfordringer. Idéer, der samler mennesker, sætter dagsordner og skaber resultater. Idéer, der får deres eget liv.

Info
Kontakt

Morten Kold, partner og kreativ direktør, mk@2plus1.dk
Cecilie Bang Schulze, projektleder og konsulent, cs@2plus1.dk

Læs mere om 2+1 Idébureau på www.2plus1.dk

Publikation
Download værktøjer

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox