Menu
Søg
Fast Forward
Tid
90 min
Type
Samskab
Deltagere
Gruppeøvelse (op til 20-25 personer)
Værktøj: Fast Forward

Beskrivelse
Øvelsen kan bruges til at få større grupper til at brainstorme fælles tiltag sammen i starten af et projektsamarbejde. Den samler en meget stor mængde idéer, og giver samtidig de enkelte deltagere mulighed for at få taletid. Outputtet er en struktureret samling idéer, som er inddelt efter tre forskellige tidshorisonter: ”Here & now” - Hvad vi kan gøre her og nu uden en masse ressourcer. ”Big projects” - Hvad vi realistisk kunne skabe, hvis vi havde de nødvendige ressourcer:”Wow!”: Hvad er det vildeste vi kan forestille os, at vi kunne udrette sammen? Til sidst udvælger deltagerne en samling af idéer og udarbejder et råt koncept. 

Sådan gør I
1. Tre plakater hænges på en væg med overskrifterne ”Here and now”, ”Big projects” og ”Wow!”. Alle deltagere udstyres med post-its og en tus hver.

2. Øvelsen starter med fem minutters silent brainstorm (ingen snak mellem deltagerne), hvor alle skriver alle de idéer ned, de kan komme i tanke om. 

3. Deltagerne skiftes nu til at hænge deres sedler op på den af de tre plakater, idéen passer til og tilknytter en kort uddybende kommentar til hver idé.

4. Når alles sedler er oppe, bedes gruppen kollektivt lave ”idea clusters” – hvor sedler der minder om hinanden hænges sammen. 

5. Til sidst skal gruppen dele sig op i mindre arbejdsgrupper og tage en idé (eller cluster af idéer) ned til et arbejdsbord. Her udfyldes en konceptplakat med mere dybdegående information om, hvordan den skulle realiseres, hvem der skulle involveres og hvor der kunne sikres midler.

6. Alle arbejdsgrupper præsenterer i plenum, hvad de er kommet frem til.  

Materialer 
Post-its 
Tusser
Øvelsesplakater [hent pdf og print selv]

Publikation
Arbejdsplakat

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox