Menu
Søg
Findes der et nordisk design-DNA?
21. marts 2016
Dansk Design Center bag South By South West-paneldebat om det nordiske design-DNA før og nu, med førende, nordiske design-drevne erhvervsledere på scenen.

På SXSW har Dansk Design Center værtskabet for en nordisk event, med titlen ”Exploring the Nordic Design DNA”. Eventen løber af stablen i det lyse, højloftede Nordic Lighthouse ved Waller Creek – midt i Austin, lidt væk fra de store konferencehaller og tættere på lys, luft og vand.

Afsættet er det nordiske design-DNA: Siden 1950’erne er Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island gået forrest i udviklingen af en globalt anerkendt produktdesign-tradition. Dansk Design Center har samlet et panel bestående af Ulrik Feldskov Juul, Creative Director hos LEGO; Thorkild Bjerre, Creative Director og Partner, Another CPH; Aylin Kanpak, Strategy Director og Partner hos Hello Group samt Philip Petersen, partner hos New York-baserede Prehype.

Særlige nordiske værdier
De er bl.a. samlet for at diskutere, hvordan den nordiske tradition nu skaber konkurrencemæssige fordele og innovation i mange andre områder af designfeltet: såsom det digitale, servicefeltet og fremstilling.

Ret hurtigt i denne session – efter en introduktionsrunde ved Dansk Design Centers direktør, Christian Bason – nærmer panelet sig, at det handler mindst lige så meget om nogle særlige, nordiske værdier som om formgivning.

Både panelisterne og publikum skyder sig indledningsvis let ind på nogle ret klassiske nøgleord omkring nordisk design – minimalistisk, lyst, fleksibelt, demokratisk, åbent, fællesskabsorienteret er nogle af dem – men panelet hæfter sig især ved de værdimæssige aspekter ved DNA’et:

Tillid, omsorg og unikhed
Ulrik Feldskov Juul peger på, at LEGO nok er et globalt brand, men at deres værdier er nordiske, og at deres måde at designe organisationen på – og være design-drevne på – også er det, f.eks. i kraft af fokus på tillid, på omsorg for medarbejderne og på fællesskab.
Aylin Kanpak, der er tyrkisk-dansk og dansk gift, istemmer at noget helt centralt ved det danske samfund og værdisæt handler om tillid – f.eks. at vi har stor tillid til vores børn og gerne betror dem hammer og søm til kreative sysler helt fra de er små – og at denne tillid og åbenhed også gennemsyrer den nordiske tilgang til design.

For Philip Petersen hos Prehype har denne danske eller nordiske arv været væsentlig i forhold til at tage til USA og starte virksomhed. Prehype tog til USA for at nå det langt større marked – men det danske er en vigtig del af deres unikhed og er med til at sikre, at man tiltrækker og engagerer dygtige medarbejdere og samarbejdspartnere. Desuden betyder den nordiske vægt på empati og tilgængelighed, at man hos Prehype har stærkt fokus på at ”finde gode problemer at løse”: At man er skarp til at sætte sig i kundens eller brugerens sted og finde løsningsforslag, der er relevante netop for dem eller deres forretning.

Nordisk dogme: Skær fra
Også minimalismen er mere end blot stil, observerer panelet – både Ulrik Feldskov Juul og Thorkild Bjerre ser en udløber af det famøse fokus på enkelhed i nyere danske fænomener som Dogme 95 og andre former for befordring af det kreative netop gennem benspænd og skæren-fedtet-fra: Den nordiske kreativitet er formet af dogmeregler, skabt gennem design – en kreativitet, der netop omfavner begrænsninger som et værktøj til at løse problemer, mens den sociale samvittighed holdes intakt.

Aylin Kanpak ser netop essensen af nordisk design som dét at skabe produkter og services i høj kvalitet, på en ansvarlig måde: ”Fremtiden er bæredygtige kvalitetsprodukter, skabt af og for glade mennesker”.

Meget á propos boomer det nordiske netop i disse år, indenfor gastronomi, film og arkitektur, alt sammen i vid udstrækning rundet af den nordiske enkelhed – og det kan godt ses som en evolutionær udløber af 50’ernes og 60’ernes nordiske kreativitet, mener Thorkild Bjerre, men indskyder samtidig, at der i hans optik ikke er grund til at overfokusere på det nationale, hér midt i det nordiskes fremmarch: ”Det handler faktisk mere om nogle grundlæggende universelle kvaliteter og om at dele dem med verden.”

Christian Bason samler afslutningsvis op, med en konstatering af, at der er mange gode og fortsat relevante vinkler ind i det nordiske design-DNA – tillid, ansvarlighed, demokrati, fremtidens kreativitet – inden Ulrik Feldskov Juul får det sidste ord og kobler bæredygtigheden i det nordisk design med kreativiteten: De allerstørste udfordringer verden står overfor handler netop om bæredygtighed, og kræver kreative løsninger – og således er det nordiske design-DNA så relevant som nogensinde.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox