Menu
Søg
Første REMODEL testforløb er i gang: Thürmer Tools
2. marts 2017
Det er med stor glæde at vi har skudt gang i det første REMODEL testforløb med den danske produktionsvirksomhed Thürmer Tools’ 3D print-enhed TwentySeven. Testforløbet skal hjælpe med at afdække, hvilke skridt produktionsvirksomheder kan tage for at udvikle nye forretningsmodeller baseret på open source-principper.
Thürmer Tools
Thürmer Tools

I slutningen af januar skød vi gang i det første af flere testforløb i REMODEL programmet. REMODEL er et ambitiøst vækstprogram for danske produktionsvirksomheder, som ønsker at udforske nye forretningsmodeller baseret på open source-principper, og dermed åbne op for nye markeder og nye økonomier. Det vil i praksis sige, at virksomheden i en vis udstrækning åbner eksempelvis design eller IP-rettigheder op for offentligheden, som et strategisk greb for at skabe bedre forretning, større omsætning og forbedring af produktet. Resultatet er nye, økonomisk bæredygtige forretningsmodeller, som i højere grad er baseret på digitale muligheder og nye måder at skabe værdi på. Noget som allerede praktiseres i fremsynede virksomheder, både store og små, i eksempelvis USA og Storbritannien, hvilket vi bl.a. har skrevet mere om her.

Test af første modul i REMODEL-programmet
Første testforløbet er sat i gang med TwentySeven/Thürmer Tools, som specialiserer sig i skærende værktøjer og har til huse i Hvidovre. Forløbet er udformet som et modul, der sætter virksomheden i stand til at raffinere en god idé og råskitse til decideret produktplan, som i én eller anden udstrækning prøver kræfter med open source-principper og åbenhed.

I modulet gennemgår virksomheden en såkaldt arbejds-sprint på 4 uger, som er inspireret af eksempelvis Google Sprint-metoderne. Forløbet er meget fokuseret og kræver således kun 2-4 timers indsats fra virksomheden. Det foregår decentralt, hvilket betyder at virksomheden foruden et opstarts- og afslutningsmøde, arbejder fra egen adresse. I starten af hver af de fire uger modtager virksomheden en digital arbejdspakke, som dens selvudvalgte REMODEL-udviklingsteam skal afse 2-4 timers arbejdstid på at løse. Opgaven byder på simple design-drevne opgaver, som er udførligt beskrevet, og som sætter gang i en række meget fokuserede diskussioner i teamet og en række konkrete, skriftlige output. Når opgaven er løst sendes resultatet retur til REMODEL-teamet hos Dansk Design Center, som giver feedback og dernæst klargør næste uges arbejdspakke baseret på forrige uges resultater. Efter 4 ugers arbejde og dermed 4 løste arbejdspakker mødes virksomheden og Dansk Design Center til evaluering af forløbet og stillingtagen til, om resultatet er tilstrækkeligt eller om der skal køres endnu en cyklus.

Thürmer Tools
Thürmer Tools

Udvikling af flere moduler
Ovenstående modul er blot ét af adskillige moduler, som er under udvikling. Blandt de andre moduler er eksempelvis ‘Community creation’, der kan sætte virksomheder i stand til at skabe store medskaber-communities, som hjælper virksomheden med at udvikle nye produkter og ramme præcist de behov, som markedet efterspørger. Andre titler på moduler bliver ‘Legal issues & ownership’, som sætter fokus på hvordan man kan skabe klarhed omkring ejerskab og ansvar omkring open source-produkter, og ‘Leadership & organisation’, der afklarer hvordan virksomheder med open source-forretningsmodeller bedst kan opbygges (måske man skal hyre flere community managers end ingeniører?) og ikke mindst hvordan de bør ledes.

Flere af disse moduler vil blive testet på samme vis som det første modul med Thürmer Tools/TwentySeven henover foråret, og vi kan snart løfte sløret for næste testforløb, som kommer til at foregå med en veletableret danske produktionsvirksomhed i en helt anden branche.

Fra testforløb til hovedforløb
Rækken af testforløbene bygger op til REMODEL-programmets egentlige lancering og igangsættelse af hovedforløbet, som vi planlægger at skyde i gang i oktober. Her bliver der plads til at 10 virksomheder kan gennemgå et forløb, hvor de kan kombinere op til 3 moduler, som rammer præcist deres behov og gør dem istand til at opbygge en skræddersyet forretningsmodel baseret på open source-principper. Efter dette gennemløb vil virksomheden være i stand til at implementere forretningsmodellen, hvilket typisk vil være en test i markedet på eksempelvis et særskilt produkt eller sågar en spin-out virksomhedsenhed.

Dokumentation og formidling af læringer fra test- og hovedforløb
Samarbejdet med Thürmer Tools/TwentySeven dokumenteres tæt og læringer, værktøjer og metoder vil blive formidlet i løbet af foråret som startskud til det officielle REMODEL Open Source Business Model Toolkit, som gøres frit tilgængeligt, så andre virksomheder kan sidde med og lære af de indsigter, arbejdsmetoder og ikke mindst resultater, som genereres undervejs.

Kom og vær med
Har disse temaer og tiltag vækket din nysgerrighed? Vi hører gerne fra dig, hvis din virksomhed kunne være interesseret i at være med i testforløb, eller har interesse i det officielle REMODEL program til efteråret.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du eller din organisation har lyst til at være med til at udvikle og drive moduler i programmet, og bruge dette arbejde i din egen organisation. Således er det eksempelvis ikke fastlagt endnu hvor mange moduler der skal være og ej heller præcist hvilke temaer de skal dække udover de ovenfor nævnte.

Har du en idé? Kontakt programleder Christian Villum på cvi@ddc.dk

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox