Menu
Søg

Fremtidens mobilitet i landområder

Store afstande og begrænsede muligheder for transport gør det i dag svært at komme til arbejde, skole og andre lokale fællesskaber, hvis du bor i landområder. Et ambitiøst samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Dansk Design Center skal belyse, udvikle og afprøve nye tiltag indenfor mobilitet og digitalisering.
Med "Fremtidens mobilitet i landområder" vil vi belyse, udvikle og afprøve nye tiltag indenfor mobilitet og digitalisering.
Agnete Schlichtkrull
Med "Fremtidens mobilitet i landområder" vil vi belyse, udvikle og afprøve nye tiltag indenfor mobilitet og digitalisering.

Vi ønsker med dette projekt at sætte øget fokus på mobilitet i landområderne og bidrage til, at der bliver udviklet nye konkrete mobilitetsløsninger, der vil gavne ikke alene vores kommune og de mennesker, der bor her, men landområder verden over.

Brian Møller Bisgaard, Formand for Mobilitetsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landområder som Faaborg-Midtfyn Kommune har store afstande og ikke lige god adgang til – og mellem – de forskellige dele af kommunen. Det besværliggør borgernes muligheder for at transportere sig til både arbejde, skole og lokale fællesskaber, og det hæmmer kommunens evne til at tiltrække nye og ressourcestærke borgere.  

I et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune vil Dansk Design Center udforske, hvordan design kan være med til at skabe værdi for borgere, øge innovationsevnen for virksomheder og højne kvaliteten af mobilitetsløsninger. Visionen er at udvikle og afprøve nye og epokegørende tiltag inden for mobilitet, infrastruktur og digitalisering som kan afhjælpe mobilitetsudfordringerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal ske i tæt samarbejde mellem lokale kræfter og operatører i markedet.

Gennem hele udviklingsforløbet vil vi have fokus på inddragende designmetoder. Første fase af projektet bestod af en foranalyse, der har opsamlet viden og erfaringer fra tidligere danske og internationale mobilitetsforsøg samt et inddragelsesforløb, som skal sikre, at de fremtidige løsninger tager udgangspunkt i borgernes konkrete, nuværende og fremtidige mobilitetsbehov.

Med etableringen af et designdrevet Mobilitetsværksted, skaber vi en ramme for udvikling og test af nye, innovative løsninger på landområdernes mobilitetsudfordringer. Her inviteres lokale, nationale og internationale virksomheder til at bidrage med idéer, produkter, services eller løsninger med fokus på udvikling af mobilitet.Produktet af udviklingsprocessen i Mobilitetsværkstedet bliver et initiativkatalog til kommunen med en række konkrete, skræddersyede løsninger på deres udfordringer.

”Vores ambition er, at et innovationsprojekt som dette vil føre til nye konkrete mobilitetsløsninger til gavn for de mennesker, der bor i vores mindre byer og små lokalsamfund samtidig med, at det tilfører ny viden og nye kompetencer til kommunen.”

Brian Møller Bisgaard, Formand for Mobilitetsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune

Hele projektet blev skudt i gang med konferencen Future Mobility, der blev afholdt d. 27. juni 2018 i Dansk Design Center. Konferencen blev afholdt som et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, World Economic Forum Global Future Council on Cities and Urbanization og Dansk Design Center. Her var førende aktører, virksomheder og eksperter inden for feltet samlet og arbejdede med hovedtemaer og megatrends inden for mobilitet.

Fakta:
Projektejer: Faaborg-Midtfyn Kommune
Designrådgivere: Dansk Design Center
Kontakt: Projektleder Cecilie Bang Schulze, csc@ddc.dk

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox