Menu
Søg
Fremtidsscenarier
Tid
60 min
Type
Konkretiser
Deltagere
Gruppe (maks 4)
Fremtidsscenarier
Fremtidsscenarier

Fremtidsscenarier:

Fremtidsscenarier er et værktøj, der kan bruges til at gøre den fjerne fremtid håndgribelig. Scenarier bidrager til at synliggøre og forstå udfordringer og potentialer om for eksempel 20, 30 eller 40 år.  Denne matrix har to akser og fire udfaldsrum (scenarier). De to akser repræsenterer spørgsmål, der dels er usikkerhed omkring, dels er væsentlige for det område, man arbejder med. Scenarier kan bruges til at teste en virksomhed eller organisations fremtidsparathed: Eksempelvis: Hvilke produkter og services har vi på hylderne i hver af de fire scenarier, hvem samarbejder vi med, og hvilke kompetencer har vi behov for?

Sådan gør I:

 1. Læg matrixplakaten og fordel tusser og post-its.
   

 2. Baseret på trends og tendenser inden for det område, I gerne vil arbejde med, brainstormer I de store spørgsmål, som vil komme til at definere området i fremtiden. Skriv et spørgsmål ad gangen på post-its og stop først, når I ikke kan komme i tanke om flere spørgsmål. 
   

 3. Vælg de to spørgsmål, som I vurderer er de mest usikre og mest væsentlige og placer et spørgsmål på hver akse.

  Eks: For sundhedsområdet kunne de to væsentligste spørgsmål være: Hvordan organiseres sundhedsområdet i fremtiden? Og Hvad forstår vi ved sundhed i fremtiden?
   

 4. For hvert spørgsmål skal I skrive to radikalt forskellige svar og placere dem i hver sin ende af aksen på matrixplakaten.

  Eks: På spørgsmålet om hvordan sundhedsvæsenet organiseres i fremtiden, kunne svarene være: Et fælles offentligt sundhedsvæsen og Et markedsdrevet og individualiseret sundhedsvæsen. 
   

 5. I har nu fire udfaldsrum på jeres matrixplakat, som er defineret af de fire svar, I har skrevet i enden af akserne. De repræsenterer hvert et scenarie. Brug ti minutter på at notere de ting, der umiddelbart falder jer ind i hver kvadrant: Hvad kendetegner dette scenarie? Ordene skrives ned på post-its og placeres på den fælles matrix. 
   

 6. Afslut med at give hvert scenarie en overskrift, som I mener er rammende for de ord, I har skrevet til hvert scenarie.  

Materialer:

A3 matrix-plakat med fire tomme firkanter
Post-its
Tusser eller kuglepenne

Værktøj
Fremtidsscenarier

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox