Menu
Søg
God ledelse findes i den offentlige sektor — det skal bare aktiveres
6. juni 2019
Det er farligt at tage ledelse for givet i offentlig forvaltning og styring. DDC-direktør Christian Bason peger på to veje til at realisere bedre offentlig ledelse
Agnete Schlichtkrull

Da jeg for mange år siden begyndte som embedsmand i den danske centraladministration, deltog jeg i et såkaldt strategiseminar med ledelsen.

Jeg kom direkte fra den private sektor og blev forbløffet, da jeg hørte cheferne sætte spørgsmålstegn ved deres rolle i strategiudviklingen. “Det er ministerens opgave,” sagde de til hinanden. Jeg tænkte tilbage på de ophedede og engagerede samtaler på min tidligere arbejdsplads i en større konsulentvirksomhed og måtte konstatere, at der var en afgrundsdyb forskel på opfattelsen af ledelse. I en videnstung og meget konkurrencepræget sektor som ledelsesrådgivning er det afgørende at kunne tiltrække, fastholde og udvikle talent. Og her blev der gjort kort proces, når vores strategiske beslutninger skulle bedømmes: Fik de succes i markedet eller ej? Hurtig feedback, der ikke var til at tage fejl af.

Myten om den fødte leder
I det politiske miljø var der ikke det samme fokus på ledelse. En del af årsagen var, at adgang til talent blev taget for givet. De kloge hoveder fra økonomi, jura og statskundskab ville være tæt på magten og ønskede at få erfaring med at udvikle politik. De var særdeles motiverede og parate til at arbejde hårdt uden nævneværdig opmuntring, vejledning eller støtte fra deres ledere: De udfyldte deres rolle, som var de på autopilot. Og ikke alene blev strategiske beslutninger anset for at være politikernes opgave (selv om hundredvis af afgørende beslutninger dagligt blev truffet af embedsværket). De feedback-processer, der skulle vise, om beslutningerne havde en positiv effekt, for eksempel ved at forbedre borgernes hverdag eller fremme innovation i erhvervslivet, var ofte lange - hvis de da overhovedet eksisterede.

Oplevelsen illustrerer, hvorfor gode, ambitiøse og visionære ledere sjældent belønnes i offentlige organisationer. Anerkendelsen flyder til ledere der besidder “hård” analytisk sans, evner at levere forudsigeligt, robust materiale længere oppe i hierarkiet, og som har viljen til at lægge mange timer på kontoret. Dette gælder særligt i toppen af pyramiden - og derfra siver kulturen nedad. Den afgørende fejlslutning er, at det så må være disse træk, der karakteriserer god ledelse. De har faktisk meget lidt at gøre med det. God ledelse er, kort fortalt, en solid blanding af menneskelige kompetencer, personlig integritet og en bred strategisk forståelsesevne og handlekraft. Ingen er født med disse evner; de skal indlæres, praktiseres og udvikles kontinuerligt.

Gode, ambitiøse og visionære ledere belønnes sjældent i offentlige organisationer

Christian Bason

De fleste mennesker i lederstillinger mener formentlig selv, at de er gode ledere. Men kan de rent faktisk sætte ord på, hvad god ledelse er? Er de i stand til at reflektere over, hvordan de kan udvikle deres egne lederevner? Ledelse er et uudtalt aspekt af offentlig forvaltning og styring, der ofte bliver taget for givet. Og det er farligt. For hvis man ikke aktivt søger at praktisere god ledelse, hvordan kan man så vide, at man ikke gør det modsatte?

Vi skal investere

Dette tomrum bliver forstærket af manglende investeringer i ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Eksempelvis findes der ingen international master i offentlig ledelse, der er på niveau med de hundredvis af MBA’er, der tilbydes i den private sektor; skoler i offentlig ledelse er blevet lukket over hele verden, også i Danmark, og offentlige ledere er ofte afgrænset fra at rejse og udveksle viden og erfaringer med deres kolleger - personlig udvikling anses for at være useriøst.

Selv når ledelse anerkendes som en del af at reformere den offentlige sektor, ved beslutningstagerne ikke, hvordan de skal understøtte det. Minister for Offentlig Innovation Sophie Løhde forsøgte at placere ledelse som en central del af den sammenhængsreform, hun præsenterede sidste år. Et manifest for god ledelse blev udfærdiget og sendt til titusindvis af ledere. Men der fulgte ingen investeringer, ændringer i rammerne eller reelt politisk engagement med manifestet.

Hvis man ikke aktivt søger at praktisere god ledelse, hvordan kan man så vide, at man ikke gør det modsatte?

Christian Bason

Vejen til god offentlig ledelse

Da jeg gennemførte min ph.d.-afhandling om offentlige ledere, der anvender servicedesign som innovationsværktøj, rejste jeg til fem forskellige lande for at udforske karakteristika ved de ledere, der lykkes med at skabe forandring. Fælles for dem er, at de ser sig selv som meget mere end beslutningstagere - snarere som “fremtidsmagere”. Som jeg beskrev for nyligt i Harvard Business Review, er disse ledere parate til at sætte sig i borgerens sted for at skabe forandring, de er åbne for at bringe andre stemmer i spil, når ideer skal udvikles, og de insisterer på, at man er nødt til at skabe en bedre og mere meningsfuld arbejdsplads for at skabe større værdi for mennesker og samfund. God ledelse findes i den offentlige sektor - det skal bare aktiveres.

Hvordan aktiverer vi så den form for ledelse? Jeg foreslår to tilgange. Den ene kan gennemføres i morgen - den anden tager år at opbygge.

Begynd i morgen med at skrive en personlig ledelsesdagbog med observationer, tanker og ideer om din egen ledelsespraksis. Brug den som personligt udviklingsværktøj og til at påbegynde en samtale med dig selv.

Selv når ledelse anerkendes som en del af at reformere den offentlige sektor, ved beslutningstagerne ikke, hvordan de skal understøtte det
Christian Bason

Dernæst bør vi inden for kort tid skabe en global Executive Master i offentlig ledelse. Den skal udgøre en tværfaglig, international platform for avanceret ledelsesudvikling, der samler førende forskning og undervisere fra hele verden. Undervisningen skal basere sig på konkrete problemstillinger i form af virkelige cases, så offentlige ledere kan lære af hinanden, og uddannelsen skal tilbydes til både politiske og administrative ledere på tværs af myndigheder. Som et land mange beundrer for vores effektive offentlige sektor kunne Danmark måske endda gå forrest med et sådant initiativ. Lad os i hvert fald begynde samtalen om, hvordan vi kan gøre god offentlig ledelse til virkelighed. Det har vi nemlig brug for.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox