Menu
Søg
'Hacking' innovation
16. marts 2017
Af Susanne Odgaard
Susanne Odgaard, Director, Institute of Innovative Thinking og medlem af ekspertpanelet i Plus-programmet giver opskriften på tre lette ’hacks’, som tapper ind i dine vaner og giver dig mulighed for at komme hurtigere i mål med at skabe en fremtidssikret, omstillingsparat og innovativ organisation.

I denne artikel skal vi kigge på noget af det, man kan gøre for at ’hacke’ sig til en mere innovativt tænkende organisation. Alle danske organisationer forsøger at opfinde de vises sten i forhold til at kunne agere fleksibelt i et accelererende marked med nye konkurrenter, nye brugerbehov og nye teknologiske muligheder. De mest fremmelige af slagsen som f.eks. Danske Bank og Leo Pharma eksperimenterer med forretningen ved løbende at integrere nye organisationsformer og opdatere ledelsens kompetencer og mindset.

Men for de fleste gør det sig gældende, at alle har læst de samme strategibøger, bruger de samme cases som inspiration og sidder fast i traditionelle måder at drive forretning på. For hvis der er noget, som er svært, så er det at ændre ’vanetænkningen’ i en organisation.

Derfor er mit budskab til jer, at I skal starte der, hvor andre stopper og ’hacke’ jer med små, omkostningslette vaner ind i fremtiden. ’Hacking’ skal i denne sammenhæng forstås som at I ved hjælp af små anstrengelser opnår et bedre resultat. På den måde bliver I mere udholdende på den lange bane og kan starte jeres innovationsindsats der, hvor konkurrenterne slipper.

Hack nr. 1: Tag brugeren helt ind i DIT centrum
Gør det til en vane at observere dine vigtigste interessenter (kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere) eller sæt dig i deres sted mindst een gang om dagen for altid at have et flow af ideer til, hvordan du kan forbedre den værdi, du skaber for dine kunder. Man kan minde sig selv om vigtigheden af at holde brugeren i centrum ved, at man som organisation ’iklæder’ sig brugerens hverdag, behov og ønsker. Det kan man gøre ved at indrette mødelokalerne med udgangspunkt i brugerens hverdag. Det har f.eks. Airbnb gjort på forbilledligt vis i deres HQ i San Francisco ved at indrette mødelokalerne som tro kopier af udvalgte boliger, der bliver lejet ud via Airbnb rundt om i verden. Rundt ved alle kaffemaskiner kan man endvidere finde tegninger af vigtige brugeroplevelser, såsom brugere, der er ved at gøre klar til nye gæster. At hele tiden holde dine brugere indenfor din egen bevidsthed hjælper med at holde fokus på den værdiskabelse, som du lægger hos dine kunder. Brugerorienteret innovation og ’design thinking’ ser ikke ud til at blive et mindre populært værktøj de kommende år, og det ser ej heller ud til at Innovatørens Dilemma, som Clayton Christensen skrev for 20 år siden, bliver erstattet af noget bedre lige foreløbig. Brugeren vil være i centrum for sund forretningsudvikling mange år fremad, hvilket betyder, at du fortsat skal blive bedre til at få brugeren helt ind i dit centrum.

I skal starte der, hvor andre stopper og ’hacke’ jer ind i fremtiden med små, omkostningslette vaner.

Susanne Odgaard Partner i The W.H.Y. – a New School of Leadership

Hack nr. 2: Stil nu de spørgsmål!
Vigtigheden af at forholde sig kritisk og konstruktivt til sin forretning bliver kun mere og mere nødvendig i takt med de stigende uigennemsigtige markedsdynamikker. Bliv derfor ved med at genbesøge de grundlæggende antagelser I baserer de centrale elementer i jeres forretning på. Spørgsmålene kan være: Hvilken værdi skaber vi for vores kunder? Hvilket problem løser vi egentligt? Hvorfor vælger vores kunder os frem for vores konkurrenter? De fleste organisationer stopper med at stille spørgsmål ret hurtigt. For vi orker ikke mere. Men det skal du, hvis du vil være en god innovatør. For et par år siden arbejdede jeg på et strategiprojekt for Intel, der udvikler computerteknologi. Gennem en runde af spørgsmål til fremtidens teknologiudvikling kom spørgsmålet ”hvem lytter egentlig til, hvad der foregår i ’skyen’” på banen. Det blev forløberen til udviklingen af et helt nyt forretningsområde for Intel indenfor cloud-baseret sikkerhedsteknologi. Vi voksne glemmer ofte at stille spørgsmål, fordi vi hele tiden er i færd med at svare på gamle spørgsmål. Men det nytter ikke at stille de gamle spørgsmål til de nye problemstillinger. Et godt spørgsmål kan lede vejen, hele vejen, for en god innovationsproces.

Det nytter ikke at stille de gamle spørgsmål til de nye problemstillinger. Et godt spørgsmål kan lede vejen, hele vejen, for en god innovationsproces.

Susanne Odgaard Partner i The W.H.Y. – a New School of Leadership

Hack nr. 3 Lad hjertet tale til hjertet fra de tomme ølkasser
De bedst performende organisationer er dem med et stærkt fælles formål. Forstil dig hvor meget stærkere din organisation kan blive, hvis alle medarbejdere var passionerede om et fælles formål. Det vil betyde, at alle vil gøre sig ekstra umage på arbejde og trække med øget kraft og i samme retning på forretningsudviklingen. Hjælp dine medarbejdere og kollegaer med at finde og dele deres passion i organisationen. Forvent af dine medarbejdere, at de har lyst til at blive inspireret. Forvent også af dine medarbejdere, at de har lyst til at være inspirerende at være sammen med. Giv din virksomhed et stærkt formål, som hele organisationen køber ind i. Opbyg en stærk inspireret kultur ved at skabe inspiration alle imellem. Lad medarbejdere og ledere dele deres passion med hinanden løbende og vend informationsmøderne om til passionsmøder. Sagt på en anden måde skal I gå fra ‘you’ve been informed’-møder til ‘you’ve been pep-talked’-møder. Så frem med de tomme ølkasser og lad hjertet tale til hjertet.

Hvad du lige har hørt er tre ’hacks’, som tapper ind i dine vaner og giver dig mulighed for at komme hurtigere i mål med at skabe en fremtidssikret, omstillingsparat og innovativ organisation. Men de tre ’hacks’ er blot et startsted og udgør selvfølgelig ikke en udtømmende liste over, hvordan du hacker innovationskapaciteten i din organisation. Start hvor dine konkurrenter stopper og gør dine kompetencer, mindset og vaner kampklar til det 21. århundredes besværlige markedsbetingelser.

Susanne Odgaard, ejer af innovations- og strategibureauet Institute of Innovative Thinking udgør en fjerdedel af ekspertpanelet i Plus-programmet og har bl.a. være med til at udvælge de 18 Plus-partnerskaber. 

 

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox