Menu
Søg
Hvad er den nordiske designressource?
9. november 2017
Hvad er forskellen på at være kreativ og være designer? Og defineres en design ressource ud fra personens uddannelse i et designrelateret felt, de kompetencer vedkommende har erhvervet sig gennem karrieren eller noget helt tredje?
Personaer

Disse spørgsmål var omdrejningspunkt på kick-off workshop for projektet Nordic Design Resource afholdt d. 9.-10. oktober. Projektet er et samarbejde mellem designfremme-organisationerne i Norden og inkluderer foruden Dansk Design Center, DOGA i Oslo, Design Forum Finland i Helsinki, Iceland Design Centre i Rekjavik og SVID i Stockholm.

Om Nordic Design Resource
Design er en af vores vigtigste kilder, råstoffer om man vil, til innovation, jobskabelse og vækst. Det skyldes bl.a., at designkompetencer og designmetoder i dag rummer de færdigheder, tilgange og viden, som kan bidrage til at udløse virksomheders udviklingspotentiale, måske ligefrem skabe den transformation, der gør virksomhederne rustet til digitalisering og modstandsdygtige over for disruption.  

Sidste år gennemførte Dansk Design Center en undersøgelse, der viste, at 90% af de virksomheder, der anvender design strategisk angiver, at design har positiv indflydelse på bundlinjen. Alligevel er der fortsat ca 40% af virksomhederne i Danmark, som ikke anvender design. Tallene for de andre nordiske lande er sandsynligvis de samme.

Projektet Nordic Design Resource vil kortlægge designbrancherne i de nordiske lande og skabe overblik over de designressourcer, der udbydes således, at særligt virksomheder nemmere kan navigere i designlandskabet og finde de kompetencer, der kan hjælpe med forretningsudvikling. Desuden er det en ambition at positionere de nordiske lande som en førende designregion og inspirere til samarbejde på tværs af landene. Læs mere om Nordic Design Resource her.

90% af de virksomheder, der anvender design strategisk angiver, at design har positiv indflydelse på bundlinjen.

Exploring Design Impact: Designs værdiskabelse i danske virksomheder

Co-design i fokus
Formålet med kick-off workshoppen var at definere en klar vision for projektet samt at udvikle bud på hypoteser om, hvad der i dag omfatter den nordiske designressource.

Dansk Design Center havde designet workshoppens metoder og værktøjer, som skabte rammen og inspirerede til bred dialog deltagerne imellem. Hensigten var at co-designe løsninger, og der blev gjort flittigt brug af designværktøjer såsom brainstorm kort, personaer og et spillebræt. På den måde blev resultater nemme at dokumentere, klynge efter relevans og kvalitetssikre via diskussion. Se eksempelvis gruppen af personaer ovenfor. De blev ofte inddraget til at teste de scenarier, der opstod i teamet. Vil Kasper Hanson være en del af Nordic Design Resource, hvis han defineres ud fra uddannelse? Hvad er konsekvensen af til/fravalget?

Synergi i designfeltet på tværs af de nordiske lande
Trods forskellighederne mellem de nordiske lande var der stor enighed om visionen for det fælles arbejde. Det skyldes nok, at alle fem nordiske lande synes at gennemgå samme udvikling i designfeltet. Ligesom vi har set i Danmark, møder vores nabolande i Norden en stigende interesse for service design og strategisk design.

"Nordic design resource will provide a deeper understanding of how Nordic design resources are creating value for companies and the design ecosystem. It will be a tool for navigation and inspiration – locally and internationally." — Bud på vision for Nordic Design Resource

Næste skridt er at undersøge, teste og videreudvikle hypoteser om designressourcen med udvalgte aktører i designfeltet på tværs af de nordiske lande. Projektets interessenter, såvel udøvende designressourcer som aktører i designfeltet (uddannelsesinstitutioner og designfremmeaktører) spiller en essentiel rolle og vil blive inviteret til at co-designe ramme og scope samt kvalitetssikre resultater gennem hele processen.

Bud på hypoteser for den nordiske designressource
Bud på hypoteser for den nordiske designressource

Følg med i udviklingen af Nordic Design Resource her på hjemmesiden og tag gerne fat i programleder Christina Melander, hvis du har relevant input.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox