Menu
Søg
Hvem er de nye nordiske designprofessionelle? – Et nyt perspektiv 
21. november 2018
Designs rolle, og den designprofessionelle, har ændret sig betydeligt over det sidste årti. Sammen med vores nordiske partnere har vi udgivet den mest omfattende undersøgelse til dato om den nordiske designressource.

Op i mod 250.000 arbejder som designprofessionelle i de nordiske lande. De fleste er ansat i den private sektor, og de bringer langt flere forskelligartede færdigheder til markedet end tidligere. Dette er nogle af konklusionerne i en større ny undersøgelse foretaget af de nordiske designcentre – Dansk Design Center, DOGA, Iceland Design Centre, Design Forum Finland og SVID – i samarbejde med Nordisk Innovation og markedsundersøgelsesselskabet Seismonaut.

Al data kan findes på nordicdesignressource.com.

En redefinition af den nordiske designprofessionelle
Der er mere end 243.000 designprofessionelle i de nordiske lande. Tilsammen udgør de 2% af den samlede arbejdsstyrke i de nordiske lande. Det svarer til antallet af personer, der arbejder med finansiel tjenesteydelse (f.eks. forsikrings- eller pensionsfinansiering) i de nordiske lande, eller til antallet af personer, som arbejder med ejendomsaktiviteter, og ca. halvdelen af personer som arbejder med produktion og distribution af informations- og kulturelle produkter.

Traditionelt set er det kun bestemte stillinger i de nationale registre, såsom produkt- og beklædningsdesignere, grafiske- og multimediedesignere, som har været inkluderet. De nye tal på de designprofessionelle er langt højere. Dette skyldes en meget bredere definition af begrebet ”designeren”. I undersøgelsen spænder de designprofessionelle over en række af sektorer og industrier, og vi ser de designprofessionelle som en kompetence – en måde at tænke og arbejde på – som går langt ud over designindustrien i sig selv.

Den private sektor sætter pris på design
Størstedelen af de designprofessionelle – 85% – arbejder i den private sektor, primært inden for produktion af produkter og kommunikationsydelser. De 12% af designprofessionelle, som arbejder i den offentlige sektor, arbejder primært inden for uddannelse, viden og forskning, eller generelle offentlige ydelser.

Den private sektor er domineret af designprofessionelle, som arbejder med design og udvikling af software og applikationer, med reklame og markedsføring, og med grafisk- og multimediedesign.

I den offentlige sektor arbejder der Imidlertid arbejder dobbelt så mange ’service- og oplevelsesdesignere’ og ’strategiske designere’, som der arbejder ’grafiske- og visuelle designere’, ’digitale designere’ og ’produktudviklere’.

Næsten 60% af de designprofessionelle i de nordiske lande arbejder inden for klassiske designdiscipliner såsom grafisk design, produktudvikling og formgivning af produkter. 40% af de designprofessionelle arbejder med nyere områder såsom digitalt design, strategisk design og service- og oplevelsesdesign. De nyere designområder vil sandsynligvis fylde endnu mere i de kommende år.

På samme tid viser data fra LinkedIn at grænserne mellem designdiscipliner bliver mere og mere flydende, og at tværfaglighed er reglen snarere end undtagelsen.

Tidligere bestod designindustrien af et par store designbureauer og omkring 90% enkeltmandsvirksomheder. Et omfattende forstudie, som var et led i denne undersøgelse, viser at mere end 50% af de designprofessionelle leder andre medarbejdere (eller er ansvarlige for/leder processor og/eller programmer).

Vi ser ens ud i de nordiske lande, men….
Vi i de nordiske designcentre mener, at vi har mere tilfælles end hvad der adskiller os. På den globale arena mener vi, at vi kan få gavn af et samarbejde mellem de nordiske lande i stedet for at konkurrere mod hinanden.

Vores data viser, at vi ser meget ens ud i de nordiske lande, med hvilket vi mener at vores respektive designindustrier er struktureret på nogenlunde samme måde. Men data fra LinkedIn og det åbne web os viser også, at vi ikke har en stærk tradition for at engagere os med hinanden. Man kan sige, at vi er en gruppe familiemedlemmer, der bærer det samme DNA, men ingen interesse har i at danse med hinanden ved familiesammenkomsten.

Omfattende kompetencer i Norden
Som led i undersøgelsen har vi været særligt nysgerrige på de data og indsigter, som nye datakilder som LinkedIn og det åbne web kan tilbyde.

Baseret på de foruddefinerede designdiscipliner har vi udforsket, hvilken slags fagdesignere vi har i norden. I de kommende uger vil vi offentliggøre flere artikler om den nordiske designressources rolle, den værdi som designprofessionelle bidrager med til samfundet og virksomheder, og om hvordan fremtiden for den nordiske designressource, ser ud.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Christina Melander på cme@ddc.dk.

Seneste

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox