Menu
Søg
I fremtiden vinder de mest transparente forsikringsselskaber 
8. december 2016
​​​​​​​Den første designrejse i Alm. Brand startede i 2007 i forbindelse med et arbejde med digitale løsninger og services. Siden har Alm. Brand løbende arbejdet med design som metode til at afsøge og teste nye segmenter og markeder.
Om virksomheden
Branche
Bank-, forsikring-, og pensionsbranchen
Direktør
Søren Boe Mortensen
Antal medarbejdere
1.600

”Om virksomheder bruger design eller ej, handler i virkeligheden mere om, hvilke aktiviteter de udfører. Der er simpelthen sket det, at som tiden er gået, så har vi nogle beslutningstagere i danske virksomheder, som er blevet ved med at tale om design, mens vi har nogle andre, der rent faktisk har oplevet, hvad design kan betyde for forretningsudvikling: Rent faktisk at gøre det, synes jeg er en kæmpe sejr” påpeger Nisse J. Krenchel, Innovationschef hos Alm. Brand. Han fungerer som en slags forandringsagent, der sammen med sit team skal sikre, at forsikringsselskabet pejler sig ind på morgendagens marked. I den sammenhæng peger han på, at selskabet allerede har gennemført tre rejser mod øget designanvendelse, drevet af det, som design har kunnet gøre for forretningen: Fra arbejdet med UX-design til digitale løsninger over input med indsigter til koncernstrategien til brugerdrevet design af løsninger - og nu også en egentlig strategisk anvendelse af design.

Alm. Brand på en rejse fra servicedesign til strategisk designtænkning
Den første designrejse i Alm. Brand startede i 2007 i forbindelse med et arbejde med digitale løsninger og services. Her rekrutterede Alm. Brand user experience designere, der introducerede begreber som servicedesign. Siden har virksomheden løbende arbejdet med design som metode til at afsøge og teste nye segmenter og markeder.

Ifølge Nisse J. Krenchel er Alm. Brand designdrevne i den forstand, at ledelsen har en faglig interesse i, hvordan designmetoderne virker og de indsigter de skaber. Design vinder frem i ledelsen som et bidrag til virksomhedens strategi, men kalder det ikke nødvendigvis design. Det er heller ikke det, der er det afgørende, men snarere måden man arbejder på, understreger han.

Kunder involveres i produktudvikling
I Alm. Brand bidrager designmetoder i dag til at identificere problemer og fokusområder, give virksomheden løbende indsigt i kundesegmenter og effektivisere samt operationalisere udviklings- og innovationsprocesser. Forsikringsselskabet har ladet sig inspirere af Lean UX og Google Design Sprints i det strategiske arbejde med innovation.  Med den tilgang kan Alm. Brand relativt hurtigt teste, om de er nogenlunde på rette vej. ”Det er vigtigere at få indsigter hurtigt end at gøre alt arbejdet rigtigt fra starten,” påpeger Nisse J. Krenchel.

Topledelsen har forståelse for, at design er nødvendigt - og værdiskabelsen er tydelig; En konkurrent var 5 år om at nå så langt med deres services, som Alm. Brand nåede på et halvt år. Nisse J. Krenchel tror, at viljen til at involvere kunderne fra starten i produktudviklingen, og på den måde få en bedre forståelse for, hvad der grundlæggende var det vigtige for dem, var med til at speede processen op.

Tværfaglighed som forudsætning
En af de udfordringer som virksomheden står over for er digitalisering. For at imødekomme udviklingen mener Nisse J. Krenchel, at man bliver nødt til at tænke tværfagligt. I dag er designerne i Alm. Brand ikke design- men derimod kundedrevne:

En af de læringer, vi har gjort os, er, at når vi lykkes, er det fordi, det er tværfagligt. Jeg tror slet ikke på, at man kan arbejde med designtænkning og agil innovation i en virksomhed som Alm. Brand uden en høj grad af tværorganisatoriske og tværfaglige indsatser.

Nisse J. Krenchel, Innovationschef, Alm. Brand

Ikke desto mindre er der en række barrierer i forhold til at arbejde på tværs af afdelinger og områder. Godt designdrevent arbejde kræver intensive forløb, hvilket udfordrer en arbejdskultur, hvor man har mange opgaver ad gangen, som sker over en lang periode. Dernæst kommer de meget forskellige baggrunde og forudsætninger medarbejderne har. Det bidrager med vigtig viden, når vi arbejder med innovation, men det kan også være en udfordring, hvis ikke vi taler samme sprog og har forskellige prioriteter. Derfor er det vigtigt både at have tålmodighed med at få processen på plads samt at have ledelsens opbakning til at fokusere på opgaver som godt kan være langt fra den daglige drift.

Fremtidens forsikringsselskaber med design
Ifølge Nisse J. Krenchel står forsikringsbranchen over for en udvikling, der kræver en ny strategisk tilgang.

Med en flere hundrede år gammel forretningsmodel åbner den teknologiske udvikling for at forsikringsselskaber kan imødekomme kunderne på nye og mere relevante måder.  Velfærdsteknologier og intelligente systemer, der forhindrer alt fra brand i huse, bilulykker, oversvømmede kældre til ubudne gæster, betyder, at folk forsikrer sig mindre. Forsikringsselskaberne har et vigtigt job, med at hjælpe kunderne til at tage hånd om risici der i fremtiden kan undgås.

I den nære fremtid vil tillid og gennemsigtighed ifølge Nisse J. Krenchel også være vigtige parametre for en forbrugers valg. Her vil de transparente forsikringsselskaber være de mest populære.  I den forbindelse bliver brugerinvolvering og fokus på værdier som empati og troværdighed helt afgørende for, om man opnår en forretningssucces. Og den nye strategiske tilgang går hånd i hånd med den designdrevne, påpeger Nisse K. Krenchel afslutningsvis.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox