Menu
Søg
Internationale toprådgivere til dansk design
23. januar 2017
Nyt panel af tunge, internationale design- og innovationsfagfolk skal rådgive Dansk Design Center og Designrådet. Panelet tæller topnavne som Banny Banerjee, chef for ChangeLabs ved Stanford University, Lucy Kimbell, direktør for Innovation Insights Hub ved UA London og Emma Benameur, direktør hos World Economic Forum.
advisory board

Det internationale rådgiverpanel skal bidrage med udsyn, input og inspiration til Dansk Design Centers og Designrådets arbejde og bidrage til at identificere nye muligheder for at dansk design kan skabe værdi - både for danske virksomheder og organisationer, men også på verdensplan.

LÆS OGSÅ: Dørene står pivåbne for dansk design (Mandag Morgen)

- Vi har i Danmark en stærk og unik designtradition, som er globalt anerkendt og som bl.a. har være arnested for brugerinvolverende design. Dansk design rummer klare værdier som tilgængelighed, bæredygtighed, social ansvarlighed og demokrati. Det afspejles i vores velfærdssamfunds indretning, der ofte fremhæves som et ideal, ligesom vores byer prisbelønnes som fremragende at bo i. I en tid med eskalerende, komplekse udfordringer ift. klima, urbanisering, vækst og nye teknologier kan vi ved at aktivere dansk designs kæmpe potentiale levere mange af løsningerne. Udfordringerne er imidlertid globale og derfor har det stor værdi at hente førende internationale designeksperters viden og perspektiver ind, siger Christian Bason, adm. direktør for Dansk Design Center.

Medlemmerne af det internationale rådgiverpanel er:

  • Roberto Verganti, professor, Politecnico di Milano
  • Manuel Toscano, medgrundlægger og rektor, Zago
  • Frederic Beuvry, Senior Vice President Industrial Design, UI Software & Ergonomics, Schneider Electric
  • Kunlé Adeyemi, arkitekt, designer og grundlægger af NLÉ
  • Mariana Mazzucato, professor, Sussex University   
  • Bettina Maisch, Portfolio Manager for Industrial Design Thinking, Siemens
  • Banny Banerjee, associate professor, Director of Design & CEO, ChangeLabs, Stanford University
  • Emma Benameur, Head of Programme Design & Member of the Executive Committee, World Economic Forum
  • Petra Hoelscher, Senior Curator, Die Neue Sammlung
  • Lucy Kimbell, direktør, Innovation Insights Hub at University of the Arts London, Associate Fellow, University of Oxford

- Sammen med de bedste aspekter af vores samfundsmodel og værdier rummer Danmarks designtradition og -kompetencer et unikt afsæt for markant positiv forandring, værdiskabelse og vækst for erhvervsliv og samfund - både herhjemme og internationalt. Det er en opgave der kalder på, at vi tager vores egen medicin, og bringer designtænkning og designanvendelse helt op på ledelses- og forvaltningsniveau. Herhjemme har man fra politisk hold i arbejdet for at fremme gode rammevilkår for designanvendelse i store og små virksomheder og næret vækstbetingelserne for at høste udbyttet af design. Nu er tiden moden til at bringe vores arbejde med designanvendelse og dansk design ind i en mere international samskabelses-sfære. Etableringen af dette panel - som vi er meget stolte af at kunne besætte med nogle af verdens førende fagfolk og fageksperter - er et vigtigt skridt på vejen, siger Jens Martin Skibsted, formand for Designrådet.

Panelets mere konkrete mandat og arbejdsform vil netop blive udviklet som en co-design proces i forbindelse med det første, stiftende møde. En af dets første opgaver bliver formentlig at give indspil til et igangværende projekt om at kortlægge og kondensere det danske design-DNA’s karakteristika.

Efter det stiftende møde vil panelet mødes fast i København en gang om året. Desuden kan de to organisationer trække på panelet og dets medlemmer løbende, efter behov.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Kommunikationschef Peter Kamph,
phk@ddc.dk / mobil +45 20 98 42 13

Om Dansk Design Center
Dansk Design Center (DDC) arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt udvikle og brande dansk design nationalt og internationalt. Dansk Design Center skal skabe det bedst mulige møde mellem udbuds- og efterspørgselssiden på designområdet og går til opgaven gennem systematiske eksperimenter med designs værdiskabelse i virksomheder. Via konkrete samarbejder mellem virksomheder og designere arbejder Dansk Design Center for vise, hvordan design skaber værdi for erhvervslivet - med den ambition, at design skal blive en af de tre vigtigste styrkepositioner for danske virksomheder.

Om Designrådet
Designrådet arbejder for at fremme design, herunder ved uddeling af priser, afgivelse af udtalelser, deltagelse i og fremme af den offentlige debat, afholdelse af arrangementer, udpegning af designeksperter til domstolene, personer til poster med relation til godt design såsom bestyrelsen for Dansk Design Center og juryer, der uddeler designpriser. Designrådet er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Designrådet består af op til 72 medlemmer, der gennem deres virke har udmærket sig og vist aktiv interesse for design og udvikling af designområdet.

Seneste
Nyhedsbrev
Få nyheder om Dansk Design Centers aktiviteter direkte i din inbox